Nyheter

Filter

NPU Monitor 2021

Skrevet av Ingrid E. Handeland
COVID-19 Monitor
10.04.2021
Npu monitor 05 A
Covid 19 Monitor ga institusjonene beslutningsgrunnlag for gjenåpning og digital outreach i pandemiens første år. Vi fortsetter målingene i 2021 under et nytt og mer fremtidsrettet navn, og utvider scopet nasjonalt og internasjonalt. Det blir tre innsamlingsrunder i 2021 - henholdsvis i Mai, September og November. Alle med minimum 1200 publikummere å sende undersøkelsen til kan delta. Registrer deg her innen 4. mai.

Arkiv