Møt de 10 beste publikumsutviklerne på konferansen

16.06.2022
Tekst: NPU
NPU nominerer 10 kulturaktører til NPU Prisen 2022, som deles ut på NPU Konferansen den 26. September 2022. En ekstern jury velger vinnere innenfor fire kategorier.
01 npu prisen samlet

NPU Prisen ble delt ut første gang i 2014. Formålet med prisen er å få oversikt over godt og prisverdig arbeid med praksis i feltet. På denne måten kan man forstå hva som virker i arbeidet med publikumsutvikling over tid, fremheve de som får til å utvikle publikumsgrunnlaget, og dele deres kunnskap og erfaringer med resten av feltet.

I 2022 har NPU nominert 10 kunst- og kulturaktører på bakgrunn av kvalitative- og kvantitative indikatorer. Arbeidet med å finne verdige kandidater utføres av NPU-direktør Ingrid Handeland i tett samarbeid med Thomas Prestø.

NPU Prisen 2022 deles ut i fire kategorier, og vinnere kåres av fem jurymedlemmer med god kjennskap til norsk kunst- og kulturliv. NPU Prisen 2022 deles ut på NPU Konferansen den 26. September 2022.

De nominerte til NPU Prisen 2022 (i alfabetisk rekkefølge)

Navn / Kategori

Bergen Kommune

NPU har nominert Bergen Kommune til NPU Prisen 2022 for sitt langsiktige arbeid med publikumsutvikling, mangfold og inkludering. Kommunen driver pionerarbeid og jobber strategisk og kunnskapsbasert, i dialog med både internasjonal ekspertise og den lokale grasrota. Bergen kommune har som den første og eneste kommune i landet utarbeidet en egen plan for mangfold og inkludering, og evner å gjennomføre tiltak som er ressurskrevende og noen ganger kontroversielle. Kommunen har etablert et Barnefamiliepanel, og gjør undersøkelser blant deltakerne på lokale aktiviteter i de ulike bydelene. I 2022 tester de ut en ordning hvor kunstnere ansettes som sosialarbeidere. Målet med denne delen av satsingen er at et økt mangfold av stemmer skal få anledning til å delta i samfunnsutviklingen, og få mulighet til å påvirke og forbedre sine levevilkår gjennom kunstneriske praksiser.

BK PDM 1920x1080 NO 210705 Side 001

Det Nye Teatret (Bones/Havdal/Løseth)

NPUs administrasjon har nominert Det Nye Teatret til NPU-prisen 2022 for deres nyskapende arbeide med direktestrømmet teater utviklet på det digitale eller «skjermbaserte» publikummets premisser. I løpet av de to årene teatret eksisterte (2020-2022) utviklet de tre helaftens forestillinger som ble spilt til sammen fem ganger og sett av et sted mellom tredve og seksti tusen publikummere. Trioen bak Det Nye Teatret - Bones/Havdal/Løseth - hadde allerede etablert seg i institusjonsteatret med sine vittige og musikalsk forførende forestillinger. De fører et lekent teaterspråk som gir publikum underholdning og virkelighetsflukt, samtidig som de harselerer med holdninger og maktposisjoner – ikke minst innad i egen bransje. De har senket tersklene for grupper som normalt ikke deltar i teater-offentligheten, og hadde en ekstra bred appell under pandemien, da folk satt hjemme og fryktet for sine liv. Trioen ble headhuntet høsten 2021 av Reitan AS til å bygge opp et nytt privatfinansiert teater i Trondheim: Nye Hjorten Teater. Nye Hjorten skal bli et moderne folketeater som ifølge teatersjef Mads Bones skal forene Volksbühne og West End. Det blir spennende å følge denne aktøren videre.

Det Nye Teatret
Foto: Marco VillaBrille

Hålogaland Teater

NPUs administrasjon har nominert Hålogaland teater til NPU-prisen 2022 for deres dedikerte, strategiske og grundige satsing på publikumsutvikling, inkludering og mangfold. Hålogaland teater utmerker seg innenfor scenekunstfeltet ved å legge publikumsinnsikt til grunn for utviklingen av hele tilbudet til publikum. De har ikke bare investert i innsikt, men tatt den i bruk på en måte vi ikke har sett tidligere, på noe teater. Hålogaland Teater har gått i dybden for å utvikle narrativer som beskriver de ulike målgruppene basert hva som motiverer dem for deltakelse. De har utviklet et språk som fungerer på tvers av ulike avdelinger internt. Målgruppene står i sentrum for både programmeringen og kommunikasjonen, og hele resten av publikumsreisen. Hålogaland Teater gjør ikke dette kun for å styrke sin posisjon i befolkningen, eller å optimalisere salget. De arbeider på denne måten fordi de ønsker å være relevante for ulike typer mennesker, med og uten tidligere teatererfaring. De har importert det britiske Relaxed performances-konseptet til Norge, og har på denne måten gått i bresjen for et nordnorsk samarbeide om å senke tersklene for å delta på forestillinger og konserter for personer med funksjonsvariasjoner. Hålogaland Teater bruker innsikt til å fjerne friksjon og styrke opplevelsen for ulike typer mennesker.

Ht snofall foto knut aaserud l1040227 0
Snøfall (2021). Foto: Knut Åserud

K-U-K

NPU har nominert K-U-K til NPU Prisen 2022 for sine høye besøkstall og lave terskler for deltakelse. Kjøpmanssgata Ung Kunst, eller K-U-K på godt trøndersk, kaller seg ikke galleri eller museum, men «kunsthus», og har viet stor plass til en restaurant oppkalt etter den folkekjære TV-kokken Ingrid Espelid Hovigs kraftuttrykk «Gubalari», hvor de driver utstrakt arrangementsvirksomhet. Kunsthuset er privat finansiert av kunstneren og bysbarnet Kjell Erik Killi Olsen, og har som mål å løfte fram unge kunstnerskap med drahjelp fra etablerte. De åpnet sent i 2021, i pandemiens siste fase, men har dels på grunn av byggets nyhetsverdi, gode kuratoriske valg, og sikkert også spesielle navnevalg, fått mye oppmerksomhet. K-U-K holder åpent hele uken, og klarer gjennom å tilby arrangementer med mat og kunst i skjønn forening, å tiltrekke seg et publikum som normalt ikke besøker kunstgallerier. K-U-K er et utelivskonsept som fungerer som et dannelsesprosjekt for nye grupper. Det skal være en K-U-K-effekt i kunstlivet i Trondheim. Personer som har besøkt K-U-K oppsøker for første gang de andre, etablerte kunst-institusjonene i Trondheim.

K U K its Just Aphase 51

Kilden Teater og Konserthus

NPUs administrasjon har nominert Kilden Teater og Konserthus til NPU-prisen 2022 for deres dedikerte arbeide med å legitimere den store satsingen det var da praktbygget Kilden åpnet i Kristiansand for 10 år siden. De vant den første NPU prisen i 2014 for sitt betydelige arbeide for samfunnsprosjektet Kilden dialog, og har ligget foran resten av feltet i arbeidet med egen medieproduksjon og digitalisering. I denne nominasjonen fokuserer vi på hvordan Kildens ansatte i samarbeid med ny teatersjef har arbeidet for å styrke posisjonen til Kilden Teater i befolkningen både i og utenfor Kristiansand, samtidig som det satses på teater-uttrykk som normalt tiltrekker seg urbane, scenekunstvante segment. Kilden har med tilskudd fra Kulturrådets utviklingsprogram gjennomført et større arbeide for å etablere personas til bruk i den strategiske kommunikasjonen omkring programmering og markedsføring. Det står respekt av hvordan Kilden i disse ti årene har jobbet sakte men sikkert for å bygge interesse for performativ kunst og kultur i befolkningen i Agder.

Foto Jon Petter Thorsen Aptum 6325 1
Foto: Jon-Petter Thorsen

Mela

NPUs administrasjon har nominert Mela til NPU-prisen 2022 for sitt arbeid med å vokse fra en mindre festival fokusert på formidlingen av pakistansk kunst og kultur, til å ha blitt en av Norges største festivalopplevelser. Festivalens interne slagord er "Publikum først" og organisasjonen har drevet nybrottsarbeid med nye publikumsgrupper siden oppstarten i 2001. Gjennom inngående kvalitativ kunnskap og tett kontakt med strategiske samarbeidspartnere programmerer Mela metodisk for å kryss-fertilisere publikum, og klarer med dette å skape et unikt skiftende demografisk publikumsrom og scenerom. Matboder og stands er designet for å beholde publikum i rommet lenge nok til å gi dem nye og andre kulturopplevelser enn de i utgangspunktet kom for å oppleve. På denne måten oppstår det interkulturelle møter av stor verdi for den enkelte, møter som bygger broer mellom ulike grupper i det flerkulturelle, norske samfunnet. Mela har i en årrekke ledet an i det norske mangfoldsarbeidet og har vært døråpner for både artister og publikum med flerkulturell bakgrunn.

Nettside Manu Chao1 Lars Gartaa 845x684
Foto: Lars Gartå

Moss kulturhus

NPUs administrasjon har nominert Moss Kulturhus for deres 3-årige storsatsning på ungt publikum 15-19 år. Pandemien har ført til at målgruppen ikke har etablert fysiske kulturvaner på samme måter som tidligere kohorter. Moss Kulturhus ansatt en ung produsent på 17 år i en 20% stilling og forpliktet seg til 8-10 større arrangementer i året for målgruppa. De har gitt den unge produsenten reell programmerende makt, og støtter opp om utviklingene av arrangementene på måter som sikrer formidling av store kulturopplevelser i trygge omgivelser. Arrangementene utvikles på det unge publikumets premisser. De unge selv medvirker både i valg av formidlingsform, kommunikasjonskanaler, og hvem som er publikumsverter. Arrangementene har vært utsolgt og omdømmet i målgruppen er betydelig forbedret. For konsertarrangører er inntekter fra barsalg avgjørende. Moss kulturhus er i dialog med de store agentene om avtaler som kan gjøre det mer attraktivt for konsertarrangørene å tilby headlinere til ungt publikum. Dette er et viktig grep for å sørge for at de som er under atten kan utvikle konsertvaner.

203159125 951754875609092 5771726918374782000 nfull
Foto: Moss Kulturhus

Musea Viti

NPUs administrasjon har nominert de nylig konsoliderte Musea Viti til NPU-prisen 2022 for deres lovende arbeid med å styrke museets posisjon i lokalbefolkningen, og å senke tersklene for grupper som normalt ikke deltar i det offentlig finansierte kulturlivet. De har utarbeidet en forpliktende strategi med tydelig og klare mål for arbeidet med formidling, og de har etablert en overgripende formidlingsenhet, som bidrar aktivt til at formidlings-strategien settes ut i livet. De jobber kunnskapsbasert og strategisk med en hel vifte av tiltak rettet mot ulike grupper som normalt faller utenfor, og de jobber gjennomgående medskapende med målgruppene. Vitis hovedmålgruppe er 17 år gamle jenter og gutter. De har kuratert den nye basisutstillingen på Sunnmøre Museum i samarbeid med målgruppa. De er i ferd med å posisjonere seg digitalt med helt nytt innhold i sosiale medier. I denne nominasjonen har vi lagt særlig vekt på arbeidet de gjør for å engasjere utrente museumsbrukere, både unge og eldre, grupper med funksjonsvariasjoner. Viti er den eneste aktøren vi kjenner til som har et særlig fokus på å aktivere menn i større grad. Prosjektet "Kunstkara" har akkurat levert en rapport som skal legge grunnlaget for økt deltakelse blant menn. Viti er en allsidig aktør i oppdrift som vi forventer at vil komme til å markere seg på museums-kartet de kommende årene.

50c43f5030e9cf9d3d261ce74c66f7e750aaf126 4903x3269
Per Inge Bjørlo, detaljfoto av installasjonen "Og såra veks i oss alle..." (2019). Foto: Viti/ Kristin Støylen

Oslo World

NPUs administrasjon har nominert Oslo World til NPU-prisen 2022 for sitt arbeid med å øke og fordype relasjonen til et voksende og stadig mer mangfoldig publikum. Oslo World er en av de få aktørene i Norge som øker oppslutningen og billettinntektene under pandemien, sammenliknet med årene før. De kan vise til en 30% økning i antall solgte billetter fra 2018 til 2021. Oslo World programmerer med internasjonalt anerkjente artister og fremstår som en aktør med høy kunstnerisk kredibilitet. Festivalen jobber smart og innovativt med kommunikasjon og har høy synlighet. De har spredt formidlingsplattformen sin over i internasjonale digitale plattformer, og har tatt initiativ til å skape et nasjonalt festivalnettverk for å kunne utvide tilbudet av internasjonale artister utenfor Oslo – i hele Norge. Festivalen satser på publikum i alle aldre og bidrar til å gi barn og unge et kulturtilbud gjennom Barnas Verdensdager. Oslo World får til mye med en relativt liten stab; delegatprogram, outreach prosjekter, medvirknings-prosjekter og satsning på unge produsenter. Oslo World gjør det en seriøs festival bør gjøre for å utvikle et størst mulig publikumsgrunnlag.

Pongo Oslo World 2021 Lars Opstad 014
Foto: Lars Opstad

Tigerstadsteatret

NPUs administrasjon har nominert Tigerstadsteatret til NPU-prisen 2022 for deres publikumsorienterte og nyskapende arbeide med å lage kvalitets-scenekunst for barn g unge. Teatersjefduoen, som er utdannet på Dramatiske institutet i Stockholm driver oppsøkende researchbasert teatervirksomhet. De kombinerer noe av det beste ved søttitallets politiske teater-praksiser med moderne tekniske løsninger og immersive kunstneriske strategier. De har utviklet en Tigerbuss som ved hydraulikk utvides til en "Black-boks" som gir rom for mer avanserte og visuelt frapperende teatertekniske løsninger enn det omreisende aktører tidligere har kunnet by på. Tigerbussen ruller ut i de bydelene i Oslo med høyest barnefattigdom. Billettene er gratis men likevel book-bare. 60 % kan bookes på forhånd. De resterende 40 % av plassene holdes ledige for å kunne fange opp familier, forbipasserende og barn som oppsøker dem på stedet. Tigerstadsteatret utvider bokstavelig og i metaforisk forstand teaterrommet for barn og unge som normalt ikke tas med i institusjonsteatret av sine foreldre. Vi blir overrasket om ikke Tigerbuss-konseptet kopieres og at det i fremtiden ruller teaterbusser for barn rundt omkring i hele landet.

01 Tigerbussen Cast N Crew foto Morten Quist Hommersand
Tigerbussen, ensemble (Foto: Morten Quist Hommersand)

JURY 2022

Danby Choi foto Jan T Espedal Aftenposten 2

Danby Choi

Sjefredaktør / Jury for NPU Prisen
Subjekt
Danby Choi (f. 1993) er sjefredaktør i Subjekt. Han grunnla Subjekt i 2013 og selskapet i 2017. Choi er uteksaminert i 2016 med bachelorgrad i journalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er tidligere kunstanmelder i Aftenposten og spaltist i Dagbladet, og har i tillegg erfaring som journalist og nettredaktør i blant annet NRK P3 og Natt og dag, samt jobbet som kommunikasjonsansvarlig i Oslo World Music Festival, grafisk designer for Hovefestivalen, pressemedarbeider i Bylarm, med mer. Choi er styremedlem i Oslo redaktørforening og tidligere norgesmester i streetdance (2009). Han er også blitt nominert av Oslo redaktørforening til Årets nyskaper 2020 og nominert av bransjeavisen Kampanje til Årets medienavn 2021.
Portrett Kaia brænne

Kaia Brænne

Programsjef for Norges nye nasjonale arena for Kulturpolitikk (NOKU)
Kaia Brænne er programsjef for Norges nye nasjonale arena for Kulturpolitikk: Kulturytring. Hun er samtidig prosjektleder for kompetanseprosjekter i Norsk Kulturforum, og har nærmere 15 års erfaring fra kulturfeltet, der hun har arbeidet med alt fra privatteater og festivaler til internasjonale gjestespill og bransjetreff, scenekunstutdanning og scenekunstinstitusjoner.
Niels Righolt

Niels Righolt

Direktør
Kunst & Interkultur (CKI)
Niels Righolt er direktør for Center for Kunst & Interkultur (CKI) som er en av NPUs nærmeste samarbeidspartnere. Han har 25 års erfaring fra kunstfeltet. Han har jobbet som informasjonssjef, produsent, kunstnerisk leder, kulturpolitisk rådgiver i ulike kulturinstitusjoner og organisasjoner. Han var administrerende og kunstnerisk leder for Dunkers Kunstsenter i Helsingborg, og sjefskurator og produsent for Møstings Hus & Bryggeriets Hus i København. I dag er Niels styremedlem for blant andre Dansehallerne, den danske scenen for moderne dans i København, og nettverket Audience Europe. Niels har en bakgrunn fra litteratur, moderne kultur og kulturkommunikasjon samt spansk kultur og språk fra Universitetet i København.
Portrett Michelle Tisdel

Michelle Tisdel

Styreleder i foreningen INN - Etniske minoriteter i norsk kulturliv
Michelle Tisdel er utdannet sosialantropolog (ph.d., Harvard University, 2006). Hennes forskningsinteresser inkluderer kulturpolitikk, kulturarvproduksjon, kulturinstitusjoner og tilhørighet (Norge og Cuba). Hun har jobbet som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket siden 2008 og er fagansvarlig for emnene migrasjon og mangfold. I 2020 etablerte hun dokumentasjonsprosjektet Lift Every Voice-LEV for å samle inn protestplakater fra antirasismedemonstrasjonene i Norge 5. juni. Hun er styreleder i foreningen INN - Etniske minoriteter i norsk kulturliv og styremedlem i Museene i Akershus. Hun har var tidligere medlem i Kulturrådets fagutvalg for kulturvern og styremedlem i Norsk folkemuseum.
Emma Lind

Emma Lind

Bransjeleder Kreativ Næring / Jury for NPU Prisen
Virke
Emma Lind er forsker, rådgiver og politker (V). Hun var statssekretær for kultur- og likestillingsminister Abid Raja og er ansatt som bransjeleder for Kreativ Næring hos Virke.