Et kulturliv som kjenner publikum

NPU har som formål å styrke kunstens og kulturens posisjon i samfunnet gjennom økt deltakelse. Vår visjon er "Et kulturliv som kjenner publikum". Gjennom NPU Monitor får fylker, kommuner og publikumsrettede aktører tilgang til verdifull kunnskap om hvem som deltar på ulike typer arrangement, og hvem som ikke gjør det.

Medlemsfordeler

Som medlem er du med på et nasjonalt spleiselag. Fylker og kommuner bidrar til styrket kunnskapsgrunnlag i sin region. Aktører fra hele landet deltar med egne publikumsundersøkelser, og bidrar på denne måten til økt kunnskap for alle i nettverket, ikke bare for seg selv.

NPU Monitor dashboard er et analyseverktøy utviklet av NPU i samarbeid med Norstat. Publikumsundersøkelsene er utviklet i samråd med brukerne, og gjennomføres løpende av den enkelte aktør, i sitt eget tempo, og gjennom de responskanaler som er relevante for den enkelte.

Medlemsavgiftene er solidariske. De minste betaler minst - de største mest. Alle har lik tilgang til publikumsundersøkelsene i databasen.

Vi tilbyr individuell veiledning i datainnsamling og analyse, og arrangerer nettverksmøter som setter aktørene i stand til å analysere egne svar. Dette inngår i medlemskontingenten. Vi tilbyr individuell bistand og kan hente ut rapporter på forespørsel fra enkelte aktører. Dette faktureres som egne konsulentoppdrag. Se under hva som inngår i medlemsavgiften.

Medlemskap med og uten publikumsundersøkelse

Basis medlemskap 1

Medlemskap uten egen publikumsundersøkelse (Basis)

Alle medlemmer av NPU har tilgang til følgende tjenester:

 • NPU Monitor innlogging og opplæring i bruk av befolkningsundersøkelsen (2. kvartal 2023)

 • NPU Håndboka (med seks-trinns-veileder til strategisk publikumsutvikling)

 • NPU Konferansen (gratis deltakelse på det faglige programmet) - fri digital deltakelse.

 • NPU Prisen - mulighet for grundig gjennomgang av eget arbeide med publikumsutvikling i forbindelse med administrasjonens årlige bransje-research

 • Ressursbank: tilgang via innlogging

 • Månedlige nyhetsbrev
Pluss medlemskap 1

Medlemskap med egen publikumsundersøkelse (Pluss)

I tillegg til fordelene i basis-medlemskapet får du som pluss-medlem

 • OPPSETT AV EGEN PUBLIKUMSUNDERSØKELSE
 • ferdig programmert live-lenke og QR-kode til distribusjon blant egne besøkende

 • TILGANG TIL DATA I DASHBOARD
 • løpende tilgang til dine egne svar gjennom NPU Monitor kontrollpanel
 • løpende tilgang til alle andre aktørers publikumsundersøkelser og mulighet til å sammenlikne egne resultater med andre i samme bransje eller region

 • OPPLÆRING
 • tilgang til to timers individuell veiledning i året
 • tilgang til fem årlige nettverksmøter med opplæring i datainnsamling og bruk av dashboard, og kunnskapsdeling mellom aktørene.

 • INTRODUKSJONSTILBUD: kun for NYE medlemmer
 • Introduksjons-seminar for ansatte/ledelse/styre.
 • Formålet: at alle skal forstå bakgrunnen for de ulike spørsmålene, og hvordan svarene kan brukes i det daglige arbeidet med publikumsutvikling.

Har du flere publikumsdestinasjoner du vil sammenlikne?

**Aktører med flere scener/utstillingslokaler/konsertarenaer kan kjøpe tilgang for flere destinasjoner i Monitor. Det koster 15.000,- eks mva per ekstra destinasjon.

Andre medlemsfordeler


Tilbud om å være med i utviklingsprosjekter

NPU går noen ganger bresjen for andre utviklingsprosjekter enn rene analyse-oppdrag, ofte i samarbeid med andre publikumsutviklings-eksperter i inn- og utland. Tilbud om å delta i slike utviklingsprosjekt formidles gjennom våre nyhetsbrev.

Tilgang til ressursbanken

For å få tilgang til ressursbanken må du først opprette din egen log-in via "Mine sider". Alle må gjøre dette - også de som allerede er medlem. Du velger selv din egen log-in. Og deler den med andre i din organisasjon. Her legger du inn organisasjonsnummer, velger medlemsnivå (basis eller pluss) og hvem som er hovedkontakt. Du kan legge til andre kontaktpersoner (fra ulike fagområder).

Strategisk bistand - analysebistand

Alle medlemmer kan be om bistand til egen publikumsutvikling. Vi har utviklet to "service-pakker". Liten servicepakke som innebærer at vi gjør en analyse av relevante data i NPU Monitor og presenterer funn og anbefalinger for deg og din ledergruppe(12.500,- eks mva). Stor servicepakke innebærer at vi gjør en noe mer omfattende analyse og leder dere gjennom et strategiforløp med tre samlinger (120.000,- eks mva).

Medlemsavgifter 2023*


TYPE

Medlemskap uten egen publikumsundersøkelse

Medlemskap med egen publikumsundersøkelse
Institusjoner/utøvende aktører
0-5 årsverk10.000,-25.000,-
6-10 årsverk13.500,-28.500,-
11-50 årsverk16.000,-36.000,-
51-100 årsverk20.000,-45.000,-
100 -200 årsverk25.000,-50.000,-
200+ årsverk27.500,-58.500,-
Kommuner30.000,-65.000,-
Fylker med under 500.000 innbyggere70.000,-
Fylker med over 500.000 innbyggere80.000,-
Fylker med over 1.000.000 innbyggere100.000,-

* Avgiftene har ikke vært justert for lønns- og prisvekst siden 2020 og vil bli justert fom 2024.

**Er du allerede basis-medlem og vil oppgradere til pluss får du faktura på mellomlegget.
Har du flere scener/utstillingslokaler/konsertarenaer som du ønsker å kunne sammenlikne med hverandre kan du melde inn flere destinasjoner i Monitor. Det koster 15.000,- eks mva per ekstra destinasjon.