Medlemsfordeler

NPU har som formål å styrke kunstens og kulturens posisjon i samfunnet. Vår visjon er "Et kulturliv som kjenner publikum". Som medlem får du tilgang til befolkningsundersøkelser og publikumsundersøkelser utført av NPU i samarbeid med Norstat. Resultatene er løpende tilgjengelig gjennom et digitalt kontrollpanel som heter NPU Monitor. Vi tilbyr også møteplasser for kompetanseutvikling og individuell, strategisk bistand.

Medlemskap med og uten publikumsundersøkelse

Basis medlemskap 1

Medlemskap uten egen publikumsundersøkelse (Basis)

Alle medlemmer av NPU har tilgang til følgende tjenester:

 • NPU Monitor innlogging og opplæring i bruk av befolkningsundersøkelsen (2. kvartal 2023)
 • NPU Håndboka (med seks-trinns-veileder til strategisk publikumsutvikling)
 • NPU Konferansen 2023 13.-15. september i Bergen (gratis deltakelse på det faglige programmet) - fri digital deltakelse.
 • NPU Prisen - mulighet for grundig gjennomgang av eget arbeide med publikumsutvikling i forbindelse med administrasjonens årlige bransje-research
 • Ressursbank: tilgang via innlogging
 • Månedlige nyhetsbrev
Pluss medlemskap 1

Medlemskap med egen publikumsundersøkelse (Pluss)

I tillegg til fordelene i basis-medlemskapet kan du som pluss-medlem

 • skreddersy din egen publikumsundersøkelse
 • få tilsendt ferdig programmert live-lenke til distribusjon blant egne besøkende
 • få løpende tilgang til svarene gjennom NPU Monitor kontrollpanel
 • få løpende tilgang til alle andre aktørers publikumsundersøkelser og mulighet til å sammenlikne egne resultater med andre i samme bransje eller region
 • delta på fire årlige nettverksmøter kun for aktører med egne publikums-undersøkelser i NPU Monitor

Har du flere publikumsdestinasjoner du vil sammenlikne?

 • Aktører med flere scener/utstillingslokaler/konsertarenaer kan kjøpe tilgang for flere destinasjoner i Monitor. Det koster 15.000,- eks mva per ekstra destinasjon.

Andre medlemsfordeler


Tilbud om å være med i utviklingsprosjekter

NPU går noen ganger bresjen for andre utviklingsprosjekter enn rene analyse-oppdrag, ofte i samarbeid med andre publikumsutviklings-eksperter i inn- og utland. Tilbud om å delta i slike utviklingsprosjekt formidles gjennom våre nyhetsbrev.

Tilgang til ressursbanken

For å få tilgang til ressursbanken må du først opprette din egen log-in via "Mine sider". Alle må gjøre dette - også de som allerede er medlem. Du velger selv din egen log-in. Og deler den med andre i din organisasjon. Her legger du inn organisasjonsnummer, velger medlemsnivå (basis eller pluss) og hvem som er hovedkontakt. Du kan legge til andre kontaktpersoner (fra ulike fagområder).

Strategisk bistand - analysebistand

Alle medlemmer kan be om bistand til egen publikumsutvikling. Vi har utviklet to "service-pakker". Liten servicepakke som innebærer at vi gjør en analyse av relevante data i NPU Monitor og presenterer funn og anbefalinger for deg og din ledergruppe(12.500,- eks mva). Stor servicepakke innebærer at vi gjør en noe mer omfattende analyse og leder dere gjennom et strategiforløp med tre samlinger (120.000,- eks mva).

Medlemsavgifter 2023 (avgiftene har vært uforandret siden 2021)


TYPE

Medlemskap uten tilgang til NPU Monitor (Basis)

Medlemskap med tilgang til NPU Monitor (Pluss)*
Institusjoner/utøvende aktører
0-5 årsverk10.000,-25.000,-
6-10 årsverk13.500,-28.500,-
11-50 årsverk16.000,-36.000,-
51-100 årsverk20.000,-45.000,-
100 -200 årsverk25.000,-50.000,-
200+ årsverk27.500,-58.500,-
Kommuner30.000,-65.000,-
Fylker med under 500.000 innbyggere70.000,-
Fylker med over 500.000 innbyggere80.000,-
Fylker med over 1.000.000 innbyggere100.000,-

NB! Alle priser eks. mva.

Er du allerede basis-medlem og vil oppgradere til pluss får du faktura på mellomlegget.
Har du flere scener/utstillingslokaler/konsertarenaer som du ønsker å kunne sammenlikne med hverandre kan du melde inn flere destinasjoner i Monitor. Det koster 15.000,- eks mva per ekstra destinasjon.