Hvorfor bli medlem?

Norsk publikumsutvikling (NPU) er en forening som arbeider for å styrke kunstens og kulturens posisjon i samfunnet. Vårt hovedbidrag går ut på å produsere og formidle analyse av en kvalitet og et omfang som bidrar til styrket publikumsutvikling og forretningsutvikling i institusjonsfeltet.

Verdien av NPU-medlemskapet

NPUs rolle er å holde oversikt publikumsutviklingen i feltet. Vi bidrar til å styrke institusjonenes posisjon i samfunnet gjennom økt innsikt i egen publikumsutvikling, og på sektornivå, gjennom å samle data om publikum ett sted.

Vår hovedtjeneste er NPU Monitor. Som plussmedlem betaler du for tilgang til NPU Monitor dashbordet, hvor du kan sammenlikne deg og ditt publikum med andre i sektoren, og med sektoren på aggregert nivå. I 2021 inviterer vi institusjoner fra Norden i dashbordet. Dette gir et utvidet sammelikningsgrunnlag, noe som kan være svært relevant ikke minst med tanke på digital innholds- og publikumsutvikling.

Som basis-medlem får du fri tilgang på rapporter fra NPU Monitor bak betalingsmur, og gratis deltakelse på alle våre digitale møteplasser. Dersom du vil delta mer aktivt i analysenettverket, og undersøke eget publikum, må du oppgradere til pluss-medlemskap.

På bakgrunn av våre analyser for enkeltmedlemmer og feltet samlet kan vi rådgi medlemmer når det gjelder publikumsutvikling og forretningsutvikling. Vi tilbyr dessuten faglig relevante møteplasser, og holder foredrag og workshops på oppdrag både fra medlemmer og andre.

Alle rapporter, analyser og ressurser er nå kun tilgjengelig for betalende medlemmer på nettsiden til NPU. Som medlem får du tilgang til “din side” som du kan oppdatere med kontaktpersoner og andre relevante opplysninger. Når du er logget inn som medlem får du tilgang på alle rapporter og ressurser. Vi kan linke nominasjoner til NPU-prisen og deltakelse i ulike utviklingsprosjekter og analyse-samarbeid til din organisasjons profil. Du kan se hvem som er kontaktpersoner på aktuelle fagområder hos andre medlemmer. Gjennom å synliggjøre kompetanse og beste praksis i de ulike organisasjonene legger vi til rette for kunnskapsdeling og nettverksbygging innad i NPU.

Basis medlemskap 1

BASIS

  • Eksklusiv tilgang til rapporter, analyser, artikler og ressurser bak betalingsmur
  • Ubegrenset antall billetter til NPU's digitale møteplasser
  • Bistand til evaluering av virksomhetens arbeid med publikumsutvikling - inntil 2 timer per medlem i året
  • Strategisk rådgivning, foredrag og workshops til rabattert medlemspris
Pluss medlemskap 1

PLUSS

  • Eksklusiv deltakelse i en årlig, syndikert publikumsundersøkelse med dashboard-rapportering
  • Anledning til å påvirke utvikling av undersøkelsen
  • Anledning til å delta i analysenettverk med faste møteplasser
  • Eksklusiv tilgang til analyseressurser som spørreskjema osv.

Nye Medlemsavgifter 2021


TYPE

BASISMEDLEMSKAPPLUSSMEDLEMSKAP
Institusjoner/utøvende aktører
0-5 årsverk10.000,-25.000,-
6-10 årsverk13.500,-28.500,-
11-50 årsverk16.000,-36.000,-
51-100 årsverk20.000,-45.000,-
100 -200 årsverk25.000,-50.000,-
200+ årsverk27.500,-58.500,-
Kommuner30.000,-65.000,-
Fylker med under 500.000 innbyggere70.000,-
Fylker med over 500.000 innbyggere80.000,-
Fylker med over 1.000.000 innbyggere100.000,-

NB! Alle priser eks. mva