Kunst og ny teknologi - panelsamtale

Panel KI
Hvordan påvirker kunstig intelligens den kunsten som lages, og hvordan kan kunstnere påvirke teknologiutviklingen? Under årets konferanse inviterer vi til samtale mellom forskere og bransje for å utforske relasjonen mellom ny teknologi og kunst- og kulturliv.

Kunstig intelligens er kommet for å bli, og påvirker alle deler av samfunnet - også kunsten. KI kan brukes til å skape helt nye kunstformer som vi ikke engang har tenkt på enda, men kan det egentlig kalles kunst? Normer som skapes gjennom KI-kodeller kan påvirke hva slags kunst vi kan og vil lage eller oppleve, og kan utfordre kunstfeltet slik vi kjenner det. Kan ny teknologi bære med seg både muligheter og problemer for kunsten?

Hva lærer vi om verden mens vi lærer oss å leve med KI? Hvordan kan utøvere og aktører aktivt ta i bruk ny teknologi for å nå underrepresenterte publikumsgrupper?

I panelsamtalen møter du:

Petter Bae Brandtzæg, Professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Jill Walker Rettberg, Professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB

Cecilie Grydeland Lundsholt, teatersjef ved Teater Vestland

Maria Rusinovskaya, leder og kurator ved Bergen senter for elektronisk kunst

Samtalen modereres av konferasier Hilde Sandvik.