Presse

Her finner du bio og pressebilder av direktør Ingrid E. Handeland, på norsk og engelsk. Ingrid kan kontaktes direkte på Ingrid(at)norskpublikumsutvikling.no. Fotograf: Tale Hendnes
Ingrid Handeland BW Foto Tale Hendnes

Ingrid E. Handeland (EN)

Director
Audiences Norway (NPU)
Ingrid E. Handeland is the Director of Norsk publikumsutvikling (NPU) / Audiences Norway. Ingrid has over 25 years of experience from the field of arts, culture and audience research. She has worked as information manager, producer and adviser in various arts and cultural institutions. She was head of information and communication at The National Theatre of Oslo for 10 years. Today Ingrid works mainly with mapping and understanding audience behavior and best practice audience development among major arts and cultural institutions in Norway. Ingrid has a background in Music Science, Philosophy and History of Ideas as a graduate from the University of Oslo.
Ingrid Handeland farger Foto tale Hendnes

Ingrid E. Handeland

Direktør
Norsk Publikumsutvikling (NPU)
Ingrid E. Handeland har ledet NPU siden 2012, og har utviklet den faglige plattformen NPU i dag arbeider ut fra, hvor kunnskapsproduksjon og kompetansedeling står sentralt. Hun arbeider for å samle data om publikumsutviklingen i Norge i NPU Monitor, en nasjonal database for publikumsinnsikt som alle aktører, store og små, uavhengig av bransje og geografisk tilholdssted, kan bruke til å planlegge sin virksomhet. Ingrid har 30 års erfaring fra kulturlivet. Hun har jobbet med musikkproduksjon og forskningsadministrasjon, og var ansatt på Nationaltheatret i 12 år som markedssjef, informasjonssjef og kommunikasjonssjef. Ingrid har sin utdanningsbakgrunn fra musikkvitenskap, filosofi og idéhistorie på Universitetet i Oslo.
Ingrid Handeland BW Foto Tale Hendnes
Ingrid E. Handeland. Foto: Tale Hendnes
Ingrid Handeland farger Foto tale Hendnes
Ingrid E. Handeland. Foto: Tale Hendnes