Hvordan beholder de publikum under pandemien?

Photo by Nelson Martínez on Scopio woman in black jacket standing in front of store scopio eb56b7bf 47b8 4a73 a334 ae1b534dcb17
Tekst: NPU
Bilde: Nelson Martínez on Scopio
Til NPU-prisen 2020 ser vi etter aktører som har klart å gjøre seg relevant for publikum på nye måter under pandemien.

Fra analog til digital møteplass

Første pulje med nominerte ble presentert og la frem sine caser på det siste NPU-webinaret i 2020. Hør Det Norske Teatret, Oslo-filharmonien, Hålogaland Teater og Stiklestad Nasjonale Kultursenter fortelle om sitt arbeid med publikum og digital omstilling under.

Hvert år deler Norsk Publikumsutvikling (NPU) ut NPU-prisen under den årlige NPU-konferansen. I 2020 er det usikkert om vi kan samles til en fysisk konferanse. Vi leter likevel etter kandidater som kan vise betydelige resultater i en eller flere av fire kategorier. I år har vi et særlig fokus på hva som ble gjort for å opprettholde kontakten til etablerte brukere og strekke seg ut mot nye i den ekstraordinære tiden etter 12. mars da kulturlivet måtte stenge av smittevernhensyn. Vi har et særlig fokus på digital satsing/omstilling.

Hva ser vi etter?

NPU definerer publikumsutvikling som endringsarbeid med tydelige, langsiktige og tverrfaglige målsettinger for å utvide publikumsgrunnlaget. Prisen gis til organisasjoner som arbeider strategisk med publikumsutvikling.

For å vinne prisen må det være mulig å dokumentere effekt av tiltakene. Juryen lar seg imponere av endringer i antall, sosiodemografisk sammensetning og/eller etterlatt inntrykk. Juryen vil være spesielt mottagelige for prosjekter og satsinger som springer ut fra en klart en strategi eller et dokument som nedfeller formålet med virksomheten, og hvor resultater kan dokumenteres på en eller annen måte.

Du kan fortsatt nominere organisasjonen du synes har svart best på digital omstilling