Om oss

NPU er en nasjonal medlemsorganisasjon som har som formål å styrke kunstens og kulturens posisjon i samfunnet gjennom økt publikumskompetanse. Vår visjon er ET KULTURLIV SOM KJENNER PUBLIKUM. Vår kjernevirksomhet er NPU Monitor - et nasjonalt analyseverktøy utviklet av, for og med feltet selv.

Dette gjør vi for våre medlemmer

  • Vi driver kunnskapsproduksjon og kompetanseutvikling for og med aktørene i kunst og kulturlivet i Norge.
  • NPU Monitor er et nyskapende unikt analyse-verktøy som gir aktørene relevante data om befolkning og publikum til egen virksomhetsstyring.
  • NPU Håndboka gir en innføring i publikumsutvikling og en veiviser i arbeidet med å legge en strategisk plan for publikumsutvikling basert på data fra NPU Monitor.
  • NPU Webinar arrangeres 4 ganger i året og tar opp ulike viktige tema i forbindelse med publikumsbygging.
  • NPU Prisen deles ut en gang i året innenfor fire kategorier.
  • NPU Konferansen ble arrangert årlig i perioden 2013-2019. Den gjorde comeback

Administrasjonen

Ingrid E. Handeland

Ingrid E. Handeland

Direktør
Ingrid E. Handeland har ledet NPU siden 2012, og har utviklet den faglige plattformen NPU i dag arbeider ut fra, hvor kunnskapsproduksjon og kompetansedeling står sentralt. Hun er arkitekten bak det systemet for publikumsutvikling som NPU i dag arbeider utfra. Systemet består av en sekstrinns-veileder til strategisk publikumsutvikling med bruk av NPU-monitor analyseverktøyet i analysefasen og effektmålings-fasen. Hun har skrevet NPU Håndboka – Innføring og veiviser, fra 2022. Ingrid har 30 års erfaring fra kulturlivet. Hun har tidligere jobbet med musikkproduksjon og forskningsadministrasjon, og var ansatt på Nationaltheatret i 12 år som markedssjef, informasjonssjef og kommunikasjonssjef. Hun er utdannet Cand.philol fra Universitetet i Oslo med fagene musikkvitenskap (mellomfag), filosofi (mellomfag) og idéhistorie (hovedfag). Hun holder foredrag, kurs og workshops for ulike aktører i kulturlivet i Norge og Norden, og underviser i publikumsutvikling på USN Universitetet i Sørøst-Norge. Ingrid kan kontaktes på ingrid@norskpublikumsutvikling.no
Svend BW

Svend Aavitsland

Spesialrådgiver
Svend Aavitsland har bred erfaring fra kulturfeltet og næringslivet som leder på mellom – og toppnivå i over 20 år. Fra kulturfeltet som daglig leder / video – og filmprodusent for TV og kino, og som markedssjef i over 5 år på Nationaltheatret, hvor Svend var med å vinne «Øker mest»-prisen fra Norsk Publikumsutvikling i 2019. Fra næringslivet som leder innen forretningsutvikling, markedsføring og salg, samt strategisk ledelse som adm.dir. i Norge og Danmark. Svend har også jobbet kreativt som regissør bl.a. for dokumentarfilm for TV, og som videojournalist. Svend Aavitsland er spesialrådgiver i Norsk publikumsutvikling innenfor strategisk publikumsutvikling og forretningsutvikling, og leder prosjektet med utvikling av den nye NPU-monitor. Svend kan kontaktes på svend@norskpublikumsutvikling.no.
Bilde av Jony Niles

Jony Niles

Konsulent - medlemsutvikling og kunnskapsproduksjon
Jony Niles har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, og har en masterutdannelse fra Handelshøyskolen NMBU. Han har erfaring innen CRM, prosjektledelse og forretningsutvikling fra næringslivet og frivillig sektor. I NPU jobber Jony som konsulent. Jony kan kontaktes på jony@norskpublikumsutvikling.no.
Guri portrett

Guri Barka Martins

Rådgiver medlems- og myndighetskontakt
Guri Barka Martins har en bachelorgrad i sosiologi og en masterutdannelse i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har over 10 års erfaring fra politikk og det frivillige organisasjonslivet. Hun har erfaring innen kommunikasjon, organisasjonsutvikling og politisk påvirkning. Denne erfaringen har Guri blant annet tilegnet seg gjennom å ha jobbet som generalsekretær i et ungdomsparti, samt som kommunikasjonsrådgiver i moderpartiet. I NPU jobber hun som rådgiver på medlems- og myndighetskontakt. Guri kan kontaktes på guri@norskpublikumsutvikling.no
Image 6483441

Thomas Talawa Prestø

Rådgiver og kunnskapsprodusent
Thomas Prestø er Kunstnerisk Leder for Tabanka Dance Ensemble og utvikler av danseteknikken Talawa Technique. Thomas er en kjent foreleser innenfor mangfoldledelse, rettighetsarbeid, endring, publikumsbygging og talentutvikling. Thomas Prestø har fått en rekke utmerkelser og priser for sitt inkluderende arbeide, bruk av dans som sosial endringsagent. Blant disse Bergesenstiftelsesprisen, Oslo Kommunes pris for inkluderende arbeid OXLO-prisen, samt han var første mottaker av Viken Fylkeskommunes Kunstnerpris. Han ledet Critical Friends utvalget som så på inkluderende arbeid på kulturfeltet i hele Norden, samt han sitter i en rekke nasjonale og internasjonale kunstinstitusjoner, styrer, utvalg og nettverk. Thomas er for tiden doktorgradsstipendiat på Høgskolen i Østfold.

Styret i NPU 2021-2023

Wenche Viktorsdatter Paulsen
Wenche Viktorsdatter Paulsen
Produsent, Riksteatret. Teatersjef, Tigerstadsteatret.
Styreleder
Bergen Assembly Haakon Thuestad
Haakon Thuestad
Strategi- og kommunikasjonsdirektør
KODE
Nestleder, 1 år
Hanne tomta
Hanne Tømta
Freelance regissør
Styremedlem, 2 år
Egill palsson 180221 BW web 7
Egill Pálsson
Teatersjef
Hålogaland Teater
Styremedlem, 2 år
Nadine Ouedraogo Constant
Nadine Ouedraogo Constant
Programansvarlig formidling
Nasjonalmuseet
Styremedlem, 2 år
Anja Fremo cd318a7d28225ac931a7ecd3446310b9
Anja W. Fremo
Utstillings- og formidlingsleder
Norsk Oljemuseum i Stavanger
Styremedlem, 1 år
Rita Skard Støstad
Rita Gard Støstad
Kommunikasjonsansvarlig
Peer Gynt AS
Styremedlem, 1 år
Chi Ton
Chi Ton
Daglig leder
Brageprisen
Styremedlem, 2 år
Olaf Mackenzie
Olaf Mackenzie
Direktør
Bergen Nasjonale Opera
2. varamedlem, 2 år

Faglige samarbeidspartnere

Vi samarbeider med ulike aktører i Norge og internasjonalt.
Norstat
Opinion logo
Kulturradet Symbol Svart
Rm
Morris Hargreaves Mc Intyre
Wolfbrown logo
TAA logo single

Driftstilskudd

Kud logo norsk ny