Om oss

Norsk publikumsutvikling (NPU) er et nasjonalt kunnskapsnettverk som arbeider for å styrke kunstens og kulturens posisjon i samfunnet. NPU arbeider for å nå sektorspesifikke mål om kvalitet, representasjon og bærekraft.

Hva vi jobber med

  1. NPU produserer og formidler analyse av en kvalitet og et omfang som bidrar til publikumsutvikling og forretningsutvikling i sektoren.
  • NPU tilbyr en årlig, syndikert, nasjonal brukerundersøkelse som gir et verdifullt beslutningsgrunnlag for publikumsutvikling og forretningsutvikling i de utøvende institusjonene, og for politikkutforming på alle forvaltningsnivåer.
  • NPU tilbyr i samarbeid med assosierte partnere bistand til strategisk publikumsutvikling og forretningsutvikling.
  • NPU tilbyr faste, årlige møteplasser for kunnskapsdeling og nettverksbygging.

Vi er en forening. Våre medlemmer er våre eiere. Det er per 1. januar 2020 110 betalende medlemmer i nettverket. Medlemmene eier NPU og årsmøtet er NPUs øverste organ.

Administrasjonen

62 E7 DC73 58 CF 4596 995 A 50 F83 E146 A43 1 201 a
Ingrid E. Handeland
Direktør
NPU
Svend BW
Svend Aavitsland
Spesialrådgiver
NPU
Rebekka BW
Rebekka Handeland Arnesen
Web-redaktør
NPU

Styret

Maria Utsi Øivind Arvola jpg 2
Maria Utsi
Direktør
Festspillene i Nord-Norge
Styreleder
Tone Østerdal
Tone Østerdal
Daglig leder
Norske Konsertarrangører (NKA)
Nestleder
7 D7 C719 F AF15 4313 80 CD 8022 CF436 C6 A 1 201 a
Anja W. Fremo
Utstillings- og formidlingsleder
Norsk Oljemuseum i Stavanger
Styremedlem
17555 B2 E 9 B88 4 F50 9810 62 BB8 DAA08 B2 1 105 c
Olaf Mackenzie
Direktør
Bergen Nasjonale Opera
Styremedlem
10497 A29 4 B46 451 C B9 B4 51 F922 EE1 FDE 4 5005 c
Are Nakling
Direktør
Nordland Teater
Styremedlem
DBA23270 26 A7 46 F3 AE7 F BF33 FF7 F2854 1 201 a
Rita Skard Støstad
Kommunikasjonsansvarlig
Peer Gynt AS
Styremedlem
Daniel nordgård
Daniel Nordgård
Førsteamanuensis i musikk og musikkøkonomi
Universitetet i Agder
Styremedlem
D85 F07 A5 44 C9 4596 A936 107178 B95406 1 201 a
Ole Giskemo Slyngstadli
Executive Director
Oslobiennalen
1. vara
ABE4 AFC0 5 F48 4 BCE 995 A 5 B46 D7 C97 A36 1 201 a
Gitte Skilbred
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
Munchmuseet
2. vara

Årsmøtet

Årsmøtet er NPUs øverste organ. Da årsmøtet 2020 fant sted på Zoom 12. november deltok 47 av 110 medlemmer. 11 stemte for å utsette behandlingen av styrets forslag til nye vedtekter. 9 stemte for styrets forslag til nye vedtekter. 2 stemte blankt og resten avsto fra å stemme. Derfor ble det holdt ekstraordinært årsmøte for behandling av forslag til nye vedtekter. 95% stemte for å vedta nye vedtekter og nytt medlemskap iverksatt. Nye og tidligere saksdokumenter og protokoller finner du under.

Faglige samarbeidspartnere

Som organisasjon samarbeider NPU tett med faglige partnere i Norge og internasjonalt.
Wolfbrown logo
Opinion logo
TAA logo single
Idean logo
Norstat
Rasmussen nordic
Morris Hargreaves Mc Intyre

Driftstilskudd

Bergensis

Oppdragsgivere

Kulturradet Symbol Svart
Oslo logo
Viken fylkesvåpen skjerm svart RGB
Hålogaland teater
Teater Vestland
FIB