Om oss

NPU er en nasjonal medlemsorganisasjon som har som formål å styrke kunstens og kulturens posisjon i samfunnet gjennom økt publikumskompetanse. Vår visjon er ET KULTURLIV SOM KJENNER PUBLIKUM. Vår kjernevirksomhet er NPU Monitor - et nasjonalt analyseverktøy utviklet av, for og med feltet selv.

Dette gjør vi

  • Vi driver kunnskapsproduksjon og kompetanseutvikling for og med aktørene i kunst og kulturlivet i Norge.
  • NPU Monitor er et analyseverktøy som gir aktørene relevante data om befolkning og publikum til egen virksomhetsstyring.
  • Deltakere i NPU Monitor-samarbeidet møtes til 6 årlige nettverksmøter for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.
  • NPU Håndboka gir en innføring i publikumsutvikling og en veiviser i arbeidet med å legge en strategisk plan for publikumsutvikling basert på data fra NPU Monitor.
  • NPU Prisen deles ut en gang i året innenfor fire kategorier.
  • NPU Konferansen arrangeres årlig.

Administrasjonen

Ingrid E. Handeland

Ingrid E. Handeland

Direktør
Ingrid E. Handeland har ledet NPU siden 2012, og har utviklet den faglige plattformen NPU i dag arbeider ut fra, hvor kunnskapsproduksjon og kompetansedeling står sentralt. Hun er arkitekten bak det systemet for publikumsutvikling som NPU i dag arbeider utfra. Systemet består av en sekstrinns-veileder til strategisk publikumsutvikling med bruk av NPU-monitor analyseverktøyet i analysefasen og effektmålings-fasen. Hun har skrevet NPU Håndboka – Innføring og veiviser, fra 2022. Ingrid har 30 års erfaring fra kulturlivet. Hun har tidligere jobbet med musikkproduksjon og forskningsadministrasjon, og var ansatt på Nationaltheatret i 12 år som markedssjef, informasjonssjef og kommunikasjonssjef. Hun er utdannet Cand.philol fra Universitetet i Oslo med fagene musikkvitenskap (mellomfag), filosofi (mellomfag) og idéhistorie (hovedfag). Hun holder foredrag, kurs og workshops for ulike aktører i kulturlivet i Norge og Norden, og underviser i publikumsutvikling på USN Universitetet i Sørøst-Norge. Ingrid kan kontaktes på ingrid@norskpublikumsutvikling.no
Svend BW

Svend Aavitsland

Spesialrådgiver
Svend Aavitsland har bred erfaring fra kulturfeltet og næringslivet som leder på mellom – og toppnivå i over 20 år. Fra kulturfeltet som daglig leder / video – og filmprodusent for TV og kino, og som markedssjef i over 5 år på Nationaltheatret, hvor Svend var med å vinne «Øker mest»-prisen fra Norsk Publikumsutvikling i 2019. Fra næringslivet som leder innen forretningsutvikling, markedsføring og salg, samt strategisk ledelse som adm.dir. i Norge og Danmark. Svend har også jobbet kreativt som regissør bl.a. for dokumentarfilm for TV, og som videojournalist. Svend Aavitsland er spesialrådgiver i Norsk publikumsutvikling innenfor strategisk publikumsutvikling og forretningsutvikling, og leder prosjektet med utvikling av den nye NPU-monitor. Svend kan kontaktes på svend@norskpublikumsutvikling.no.
Bilde av Jony Niles

Jony Niles

Konsulent - medlemsutvikling og kunnskapsproduksjon
Jony Niles har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, og har en masterutdannelse fra Handelshøyskolen NMBU. Han har erfaring innen CRM, prosjektledelse og forretningsutvikling fra næringslivet og frivillig sektor. I NPU jobber Jony som konsulent. Jony kan kontaktes på jony@norskpublikumsutvikling.no.

Styret i NPU 2021-2023

Wenche Viktorsdatter Paulsen
Wenche Viktorsdatter Paulsen
Produsent, Riksteatret. Teatersjef, Tigerstadsteatret.
Styreleder
Bergen Assembly Haakon Thuestad
Haakon Thuestad
Strategi- og kommunikasjonsdirektør
KODE
Nestleder, 1 år
Hanne tomta
Hanne Tømta
Freelance regissør
Styremedlem, 2 år
Egill palsson 180221 BW web 7
Egill Pálsson
Teatersjef
Hålogaland Teater
Styremedlem, 2 år
Nadine Ouedraogo Constant
Nadine Ouedraogo Constant
Programansvarlig formidling
Nasjonalmuseet
Styremedlem, 2 år
Anja Fremo cd318a7d28225ac931a7ecd3446310b9
Anja W. Fremo
Utstillings- og formidlingsleder
Norsk Oljemuseum i Stavanger
Styremedlem, 1 år
Rita Skard Støstad
Rita Gard Støstad
Kommunikasjonsansvarlig
Peer Gynt AS
Styremedlem, 1 år
Chi Ton
Chi Ton
Daglig leder
Brageprisen
Styremedlem, 2 år
Olaf Mackenzie
Olaf Mackenzie
Direktør
Bergen Nasjonale Opera
2. varamedlem, 2 år

Faglige samarbeidspartnere

Vi samarbeider med ulike aktører i Norge og internasjonalt.
Norstat
Opinion logo
Kulturradet Symbol Svart
Rm
Morris Hargreaves Mc Intyre
Wolfbrown logo
TAA logo single

Driftstilskudd

Kud logo norsk ny