Om oss

Norsk publikumsutvikling (NPU) er et nasjonalt kunnskapsnettverk som arbeider for å styrke kunstens og kulturens posisjon i samfunnet. NPU arbeider for å nå sektorspesifikke mål om kvalitet, representasjon og bærekraft.

Hva vi jobber med

  • NPU produserer og formidler analyse av en kvalitet og et omfang som bidrar til publikumsutvikling og forretningsutvikling i sektoren.
  • NPU tilbyr en årlig, syndikert, nasjonal brukerundersøkelse som gir et verdifullt beslutningsgrunnlag for publikumsutvikling og forretningsutvikling i de utøvende institusjonene, og for politikkutforming på alle forvaltningsnivåer.
  • NPU tilbyr i samarbeid med assosierte partnere bistand til strategisk publikumsutvikling og forretningsutvikling.
  • NPU tilbyr faste, årlige møteplasser for kunnskapsdeling og nettverksbygging.

Vi er en forening. Våre medlemmer er våre eiere. Det er per 1. januar 2020 110 betalende medlemmer i nettverket. Medlemmene eier NPU og årsmøtet er NPUs øverste organ.

Administrasjonen

62 E7 DC73 58 CF 4596 995 A 50 F83 E146 A43 1 201 a
Ingrid E. Handeland
Direktør
NPU
Svend BW
Svend Aavitsland
Spesialrådgiver
NPU
Rebekka BW
Rebekka Handeland Arnesen
Web-redaktør
NPU

Styret

Maria Utsi Øivind Arvola jpg 2

Maria Utsi

Direktør
Maria Utsi (38) er tidligere direktør for Festspillene i Nord-Norge og nåværende Rådsmedlem i Norsk Kulturråd. Hun er utdannet teaterviter fra Universitetet i Bergen og har tidligere vært festivalsjef for Varangerfestivalen og leder for Norges første kulturnæringshage, Hermetikken. Utsi satt i Regjeringens bransjeutvalg for kulturnæringene og har i dag styreverv i blant annet Dansearena Nord, Norsk publikumsutvikling og Arctic Indiginous film fund.
Tone Østerdal

Tone Østerdal

Daglig leder
Tone Østerdal er nestleder i styret i Norsk publikumsutvikling. Hun er daglig leder i Norske Konsertarrangører (NKA). Østerdal har 15 års erfaring fra kunst- og kulturfeltet, og har hovedsakelig jobbet innen offentlig forvaltning, i henholdsvis Buskerud og Akershus fylkeskommuner. Østerdal har vært styreleder i nyMusikk, medlem av juryen for NPU-prisen og sensor for bachelorgraden i kulturledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
7 D7 C719 F AF15 4313 80 CD 8022 CF436 C6 A 1 201 a

Anja W. Fremo

Utstillings- og formidlingsleder
Anja W. Fremo er utstillings- og formidlingsleder ved Norsk oljemuseum i Stavanger, utdannet journalist og har arbeidet i Stavanger Aftenblad i en årrekke. Fremo er valgt inn i NPUs styre for perioden 2019-2021.
17555 B2 E 9 B88 4 F50 9810 62 BB8 DAA08 B2 1 105 c

Olaf Mackenzie

Direktør
Olaf Mackenzie har siden 2014 vært direktør for Bergen Nasjonale Opera. Selskapet, som fylt 10 år i 2016, har vært gjennom en spennende utvikling i perioden. Utdannet ingeniør og med bakgrunn i internasjonal teater festivaler i Europa, og Oseania, og musikkbransjen verden rundt kom Olaf som kjærlighetsinnvandrer til Norge i 2001. Han ble produksjons direktør for Festspillene i Bergen mellom 2002 og 2009 og deretter overtok som produksjonssjef ved Den National Scene mellom 2009 og 2014. Olaf har hatt styreverv i flere scenekunst institusjoner i Vestlandet og blant annet sitter i styret for NPU og Kultur Vest.
10497 A29 4 B46 451 C B9 B4 51 F922 EE1 FDE 4 5005 c

Are Nakling

Direktør
Are Nakling er direktør ved Nordland Teater, hvor han har vært ansatt i 21 år. Han sitter i NTOs styre. Han er valgt inn i NPUs styre for perioden 2019-2021.
DBA23270 26 A7 46 F3 AE7 F BF33 FF7 F2854 1 201 a

Rita Skard Støstad

Kommunikasjonsansvarlig
D85 F07 A5 44 C9 4596 A936 107178 B95406 1 201 a

Ole Giskemo Slyngstadli

Executive Director
ABE4 AFC0 5 F48 4 BCE 995 A 5 B46 D7 C97 A36 1 201 a

Gitte Skilbred

Markeds- og kommunikasjonsdirektør
Gitte Skilbred ble ansatt ved Munchmuseet i 2011 med ansvar for markedsføring og sponsorer. I 2014 gikk Gitte inn i stillingen som markeds- og kommunikasjonsdirektør. Hun har bakgrunn fra merkevarebygging og kommunikasjon fra bl.a CARE, Redd Barna og HewlettPackard.

Årsmøtet

Årsmøtet er NPUs øverste organ. Da årsmøtet 2020 fant sted på Zoom 12. november deltok 47 av 110 medlemmer. 11 stemte for å utsette behandlingen av styrets forslag til nye vedtekter. 9 stemte for styrets forslag til nye vedtekter. 2 stemte blankt og resten avsto fra å stemme. Derfor ble det holdt ekstraordinært årsmøte for behandling av forslag til nye vedtekter. 95% stemte for å vedta nye vedtekter og nytt medlemskap iverksatt. Nye og tidligere saksdokumenter og protokoller finner du under.

Faglige samarbeidspartnere

Som organisasjon samarbeider NPU tett med faglige partnere i Norge og internasjonalt.
Wolfbrown logo
Opinion logo
TAA logo single
Idean logo
Norstat
Rasmussen nordic
Morris Hargreaves Mc Intyre

Driftstilskudd

Bergensis

Oppdragsgivere

Kulturradet Symbol Svart
Oslo logo
Viken fylkesvåpen skjerm svart RGB
Hålogaland teater
Teater Vestland
FIB