NPU Prisen 2023

DSC5574 Forbedret NR
Bilde: Jørn Lavoll
16 knallsterke kandidater ble til fire vinnere!
Munch2

ØKER: MUNCH

Kvalitetsorientert på målgruppenes premisser
Med forankring i de tre P-ene – Personal, Program og Publikum – har institusjonen jobbet planmessig med publikumsutvikling siden beslutningen om å flytte til nye lokaler ble tatt. De har kuratert, formidlet og kommunisert fra en tydelig, systematisk og gjennomtenkt, flerstemmig strategi, og med mangfold som rettesnor. De jobber nyansert og presist, for både å tilfredsstille det kresne publikum og samtidig bygge interesse for billedkunst i grupper som normalt ikke oppsøker kunst- og kulturarrangementer. Årets ØKER-pris går til en kulturinstitusjon som har lykkes i balansen mellom å utfordre det etablerte kunstfeltets måte å handle og tenke på, og på denne måten skape debatt og senke tersklene for et nytt publikum. Samtidig har besøkstallene talt for seg selv: Fra 200.000 i 2017, til 850.000 i 2022. Av disse var 210.000 barn og unge under 25 år. Institusjonens publikumsarbeid er på mange måter eksemplarisk. Årets ØKER er MUNCH, som er en ledestjerne for publikumsutvikling i Norge.
Øyafestival

FORSTERKER: Øyafestivalen

Utvider publikums musikalske horisont
Årets FORSTERKER kan kunsten å kuratere på måter som fører til at publikum blir lenger og opplever mer, samtidig som de legger til rette for deling av engasjement og kunnskap. De jobber strategisk, langsiktig og organisatorisk for å styrke relasjonen til et kunnskapsrikt og kvalitetsorientert musikkpublikum – samtidig som de gjør det mulig for sosialt motiverte festivalgjester å oppdage nye musikksjangre og kunstnere. Årets FORSTERKER kuraterer på måter som fører nye veier. Dette arbeidet går hånd i hånd med et sterkt grønt engasjement, som har gitt dem den høythengende tittelen «verdens grønneste festival». Dette gir gjenklang med festivalens stadig voksende publikum.
Haugesund bibl

UTVIDER: Haugesund bibliotek

Utvider publikumsgrunnlaget med politisk hjerterom
Juryens begrunnelse: Hvordan er det mulig? Hvordan kan man mer enn doble antall besøkende siden før pandemien, og samtidig utvikle institusjonen i en retning som all publikumsutvikling tar sikte på: å samle det store felles «vi» under ett og samme tak? Årets UTVIDER mestrer det. Deres suksess er en konsekvens av hvordan de ansatte jobber med å invitere andre til å bruke institusjonsrommet til egne formål. Fyll det med innhold som i stor grad har vært medskapt av andre aktører. Suksessen er ikke et resultat av nye ressurser eller endrede fysiske rammer. Det er et resultat av en målrettet, publikumsrettet innsats, hvor man ønsker å bryte ned barrierer mellom grupper som ofte lever uten sosial kontakt seg imellom. Årets UTVIDER utsetter folk for hverandre i 1:1-møter og fremstår som uredd og raus i sitt programmatiske arbeid. Å få 200.000 besøk i en by med 37.000 innbyggere er mildt sagt imponerende.
Teater vestland nordland

FORNYER: Teater Vestland & Nordland Teater

Auka røynd i scenekunstfeltet
Teknologi har alltid satt premisser for kunsten, og kunsten har tilpasset seg. I Shakespeares tid var det lengden på stearinlysene som bestemte hvor lange aktene hans kunne være. Årets FORNYER har de siste to årene eksperimentert med ny teknologi basert på et ønske om å utvikle teaterkunst på premissene til det unge og visuelt topptrente publikummet – et publikum som konsumerer film og spill i stor grad, men som ikke er like interessert i å gå på teater. Og prisvinneren har bidratt til fornyelsen av språket med et nytt, nynorsk ord – auka røynd (augmented reality) – et grep som overskrider teatrets form og gir mulighet til å blande actionsekvenser som ligner på animasjonsfilmer fra Pixar, med teatermaskineriet og den unike opplevelsen av å være i samme rom som skuespillerne. Forestillingen Torn og Rose i eventyrland er utviklet i tett samarbeid med målgruppa gjennom etableringen barnedramaturger i ulike aldersgrupper, og den er også utviklet med tanke på fedre som oftere velger kinoopplevelsen fremfor teatret. Årets FORNYER har en forfriskende publikumsorientert måte å jobbe på, og går foran innenfor scenekunsten, når det gjelder eksperimentering med ny teknologi. Prisen går til Teater Vestland og Nordland Teater!