Hvem er interessert i kunstutstillinger? Ny data i NPU Monitor!

Foto NPU
Tekst: Ingrid E. Handeland
Bilde: Ingrid E. Handeland
På oppfordring fra våre medlemmer har vi gjennomført en befolkningsundersøkelse for å avdekke bruk og interesse for ulike typer visuell kunst. Resultatene er nå tilgjengelig gjennom NPU Monitor.

Bruk av kunstutstillinger

NPU Monitor inneholder både befolkningsundersøkelser og publikumsundersøkelser. I befolkningen undersøker vi blant annet bruk og interesse for ulike kulturtilbud og sjangre.

Da vi gjennomførte befolkningsundersøkelsen i NPU Monitor sommeren 2022 var samfunnet fortsatt preget av pandemien. Vi spurte derfor om kulturbruk på følgende måte: Hvor ofte benytter du vanligvis disse kulturtilbudene i løpet av et år (uten pandemi)?

 • Konserter
 • Klassiske konserter
 • Teaterforestilling
 • Opera
 • Museum
 • Kulturarv (historiske steder, historiske vandringer, utgravninger o.l.)
 • Film/kino
 • Litteratur (f.eks. lese /høre på bøker)
 • Bibliotek
 • Danseforestilling
 • Revy/show/stand up
 • Musikal
 • Festival
 • Spel
 • Foredrag / debatter
 • Ballett

Da vi presenterte undersøkelsen på NPU Konferansen 26. september 2022 fikk vi spørsmål om hvorfor vi ikke hadde "kunstutstilling" med på listen over kulturtilbud. Vi begrunnet vårt valg med at vi hadde kunstmuseer og gallerier med som sjangre under spørsmålet om interesse for kulturtilbud. Men vi innså behovet for å få kunstutstillinger med i begge spørsmålene i undersøkelsen.

Neste befolkningsundersøkelse er planlagt gjennomført i 2024. For å gjøre NPU Monitor mest mulig relevant for et stadig stigende antall deltakere fra visuell kunst feltet har vi valgt å gjøre en såkalt "reconnect". Det innebærer at alle 15720 respondenter som svarte på befolknings-undersøkelsen i 2022 nå bes om å ta stilling til bruk og interesse for kunstutstillinger og ulike typer visuell kunst.

Se resultatene fra kunstutstillinger

Interesse for kunstutstillinger

Høsten 2022 svarte respondentene på dette spørsmålet om interesse for kulturtilbud:

Hvor interessert er du i følgende kulturtilbud?

Nå har de samme personene fått spørsmålet stilt på nytt - denne gang med kun ett svaralternativ: kunstutstilling.

Svaralternativene er

 • Svært interessert
 • Ganske interessert
 • Verken eller
 • Lite interessert
 • Ikke interessert i det hele tatt

De som svarer at de er ganske eller svært interessert får følgende oppfølgingsspørsmål:

I hvilken grad er følgende typer kunstutstillinger interessant for deg?

Svaralternativene er utformet i dialog med Rikke Kommisar, avtroppende direktør for Nitja og påtroppende direktør for publikum og formidling ved Nasjonalmuseet:

 • Moderne kunst / Samtidskunst
 • Klassisk kunst / Historisk kunst
 • Fotokunst / Videokunst
 • Kunsthåndverk
 • Performancekunst
 • Annet

Svarene vil gi helt ny innsikt i hvilke typer kunstutstillinger som er interessant for ulike grupper. Og kanskje mest interessant for flest: Hvem er mest og minst interessert i moderne kunst/samtidskunst versus klassisk kunst/ historisk kunst?

Ønsker du tilgang til svarene i NPU Monitor?

Alle medlemmer av NPU får tilgang til NPU Monitor i vår. Ta kontakt med oss på post (alfakrøll) norskpublikumsutvikling.no dersom du mangler innloggings-info, eller ønsker å melde deg inn.