Tar pulsen på skandinavisk publikumsutvikling

15.08.2023
Tekst: NPU
Bilde: CKI, RasmussenNordic
Ny dansk antologi tar pulsen på publikumsutviklings-faget i 2023. Vår egen direktør har skrevet åpningsartikkelen. Artikkelsamlingen er fritt tilgjengelig som pdf.
Skjermbilde 2023 08 15 kl 11 10 45


Antologien PUBLIKUM - 15 fortællinger om publikumsudvikling er utgitt av Center for Kunst og Interkultur (CKI) og RasmussenNordic. NPU-direktøren skriver åpningsartikkelen: Publikumsutvikling Quo Vadis. Antologien er fritt tilgjengelig og kan lastes ned på hjemmesidene til våre samarbeidspartnere CKI og Rasmussen Nordic.

Antologien har bidrag fra forskere, praktikere, kunstnere og fagfolk med ekspertise på å arbeide publikumsfokusert. Den samler trådene i det skandinaviske arbeidet med publikumsutvikling og kulturelt demokrati ut fra perspektiver som ledelse, kulturpolitikk, programlegging, mangfold og økt deltakelse.

Bidragene er skrevet af Mikkel Bogh, Heather Maitland, Ingrid E. Handeland, Gry Worre Hallberg, Esben Danielsen & Åsmund Kverneland, Bjarki Valtysson, Sidsel Bech-Petersen, Gitte Abildtrup & Dorthe Damgaard, Moussa Mchangama & Frederik Larsen, Marcin Poprawski, Åsa Bernlo, Anja Mølle Lindelof, Nina Gram, Johanna Hagerius og Sargun Oshana.

Skjermbilde 2023 08 15 kl 11 07 45
Publikum - 15 fortællinger om publikumsudvikling