Tre tidligere kulturministre og en kulturbyråd til konferansen

05 npu konferansen2022
Tekst: NPU
Publikumsutvikling er ikke bare et mål for den enkelte kulturaktør, men et overordnet kulturpolitisk mål for nasjonen. Vi er stolte over at tre tidligere kulturministre og en sittende kulturbyråd kommer til NPU konferansen for å dele ut priser til noen av de beste publikumsutviklerne i landet.

Publikumsutvikling ble introdusert som et nytt kulturpolitisk begrep i Norge da regjeringen i 2011 la frem Stortingsmelding 10 (2011–2012) Kultur, inkludering og deltaking. Meldingen slår fast at publikumsutvikling dreier seg om å engasjere nye grupper, og at det som kjennetegner institusjoner som praktiserer publikumsutvikling, er at de plasserer publikum i «hjertet» av alt de gjør.

Publikumsutvikling handlar om ulike aktivitetar institusjonane og kulturaktørane set i verk for å møte behova til eksisterande og nye publikumsgrupper. Publikumsutvikling reflekterer også forholdet mellom publikum og institusjon slik det utviklar seg over tid. Det er fleire måtar å arbeide med publikumsutvikling på, og ulike institusjonar vil ha eigne og unike innfallsvinklar. Felles for dei fleste innfallsvinklane er at publikumsutvikling plasserer publikum i hjartet av alt ein kulturinstitusjon gjer. Innsats for å nå nye grupper er kanskje den mest utfordrande delen av publikumsarbeidet og det arbeidet som i størst grad krev utprøving. Arbeidet kan til dømes omfatte grupper som står i fare for eller er sosialt ekskluderte, som ikkje har noko forhold til kultur og kulturaktivitetar eller som av ulike årsaker er forhindra frå å delta. Dette kan omfatte svært ulike grupper med ulike slags behov.Fokuset på ulike publikumsgruppers behov er tydelig, og med dette behovet for økt kunnskap om publikumsgruppene som står utenfor kulturlivet og ønskes inkludert.

Årets prisutdelere

Vi har æren av å annonsere følgende prisutdelere:

Ellen Horn (Skuespiller, og kunstnerisk leder i Peer Gynt AS) annonserer vinneren i pris-kategorien "Forsterker". I arbeidet med å finne gode kandidater har vi vært på utkikk etter aktører som kjenner sitt publikum og har gjort en spesiell innsats for å legge enda bedre til rette for særlige målgrupper.

Thorhild Widvey (Styreleder for Festspillene i Bergen) annonserer vinneren i pris-kategorien "Utvider". I arbeidet med å finne gode kandidater har vi vært på utkikk etter aktører som arbeider målrettet med mangfold og inkludering.

Omar Samy Gamal (Byråd for kultur, idrett og frivillighet) annonserer vinneren i pris-kategorien "Øker". I arbeidet med å finne gode kandidater har vi vært på utkikk etter aktører som som til tross for pandemi, adgangsbegrensning og tidvis nedstengning imponerende nok klarte å skape økt etterspørsel og engasjement rundt sine programmer og møteplasser i 2021.

Trine Skei Grande (Partner og rådgiver i Footprint) annonserer vinneren i pris-kategorien "Fornyer". I arbeidet med å finne gode kandidater har vi vært på utkikk etter aktører som har vært særlig innovative innenfor digital formidling under pandemien.

Prisutdelere - NPU Prisen 2022

Ellen Horn

Ellen Horn

Tidligere kulturminister, nå skuespiller og kunstnerisk leder i Peer Gynt AS
Thorhild widvey high resolution

Thorhild Widvey

Tidligere kulturminister, nå styreleder for Festspillene i Bergen
Omar Samy Gamal

Omar Samy Gamal

Byråd for kultur, idrett og frivillighet
Trine Skei Grande

Trine Skei Grande

Tidligere kulturminister, nå partner og rådgiver for Footprint