Hjelp til NPU Monitor 1.0

24.04.2023
Bilde: Aliaksandr Barysenka/Scop.io
Veien inn til NPU Monitor - vi hjelper deg gjennom hele prosessen. Fra spesialtilpasning av din unike undersøkelse til analyse av ditt publikum.
Brown and blue puzzle piece scopio 22256f0b e8fa 48ec 9b45 795a4cd7eb88 min

FAQ om Culture Segments

Dato
Beskrivelse
03.04.2023
Er befolkning i alle fylker og regioner segmentert i Culture Segments i befolkningsundersøkelsen?
15.08.2023
Blir de som responderer på min egen publikumsundersøkelse også segmentert i Culture Segments?
13.10.2023
Hvordan foregår segmentering av mitt publikum i Culture Segments

FAQ om kontrollpanelet ("dashboardet") i NPU Monitor

Dato
Beskrivelse
13.10.2023
Hvordan får jeg brukernavn og passord til kontrollpanelet i NPU Monitor?
03.01.2023
Kan jeg gi andre tilgang til kontrollpanelet i NPU Monitor?
13.10.2023
Kan fylke, kommune eller statlige organer se publikumsdata i kontrollpanelet?
01.12.2022
Hvorfor opplever jeg endringer i dashboardet?

FAQ om befolkningsundersøkelsen

Dato
Beskrivelse
01.12.2022
Hvor mange har deltatt i befolkningsundersøkelsen?
13.10.2023
Er befolkningsundersøkelsen representativ på nasjonalt- og fylkesnivå?
13.10.2023
Hva er forskjellen på befolknings- og publikumsundersøkelsen?
02.12.2022
Er noen av spørsmålene i befolkningsundersøkelsen lik spørsmålene i publikumsundersøkelsen?

FAQ om gjennomføring av publikumsundersøkelsen

Dato
Beskrivelse
13.10.2023
Hvilke responskanaler bør vi benytte?
03.01.2023
Hvor ofte må vi sende ut publikumsundersøkelsen?
13.10.2023
Hvordan få flere til å svare på undersøkelsen?

FAQ om valg av spørsmål til publikumsundersøkelsen NPU Monitor

Dato
Beskrivelse
13.10.2023
Jeg vurderer å bruke MHM til å segmentere mitt publikum, men hvor ofte kan jeg gjøre dette?
02.12.2021
Det står at publikumsundersøkelsen i snitt tar 5 minutter å gjennomføre - er dette med eller uten de 19 ekstra spørsmålene?
02.03.2023
Hva skjer etter at du har tilpasset din undersøkelse og sendt databehandler-avtalen?
13.10.2023
Hvor ofte kan du endre publikumsundersøkelsen?
13.10.2023
Hvor mange spørsmål skal vi velge?
02.01.2023
Hvorfor er det er en rekke "personlige spørsmål" i starten av publikumsundersøkelsen? Kan vi velge å ta dem bort?

Det er for tiden mange henvendelser - vi ber om forståelse for at det tar noe tid å komme i gjennom.