NPU Prisen 2015

02.01.2015
Tekst: NPU
Årets vinner er Festspillene i Bergen. Les juryens begrunnelse her.
04
Festspillene i Bergen

VINNER Festspillene i Bergen

Juryens begrunnelse

Publikumsutvikling og kunstnerisk utvikling står like sentralt i Festspillenes strategiske plan. De har utviklet en publikumsstrategi med klare mål som gis høy prioritet både i programmering og markedsføring, og som det er mulig å evaluere. De har et tydelig mål om å nå ut til flere førstegangsbesøkende, en lang rekke tiltak for å nå målet, og de kan dokumentere effekten på satsingen. Festivalen jobber meget målrettet. Festspillene i Bergen har et utstrakt samarbeide med ulike aktører for nå ut til ulike grupper. I forbindelse med realiseringen av Borgerscene-prosjektet ”Folkets festspillscene” samarbeider de med Den Nationale Scene om å trekke førstegangsbesøkende inn i den kunstneriske og kreative prosessen. Med ”Folkets festspillscene” viser de at det ikke er en motsetning mellom kunstnerisk utvikling og publikumsutvikling.