Talkshow med de nominerte 2023

17.08.2023
Tekst: Ingrid Elisabeth Handeland
Seksten personer med resultater å vise til kommer for å snakke om det de brenner for. Fire av dem vinner en NPU pris samme kveld. Ingen av dem vet hvem som vinner før kvelden kommer. Bli kjent med dem her.
Paneler Talkshow
Paneler2

Med programmet som nøkkel til publikumsutvikling

Lars Petter Hagen er komponist og direktør for Festspillene i Bergen (FiB). Han kom til FiB fra jobben som rådsleder for Norsk kulturråd og utviklingssjef i Oslo-Filharmonien og har tidligere ledet Ultimafestivalen (2011-2017). Hagen kommer til konferansen for å snakke om hvordan Festspillene arbeider med programmet for både å utvikle det etablerte publikum og senke tersklene for førstegangsbesøkende

Ane Carmen Roggen er direktør for Riksscenen. Hun har ledet den internasjonale musikkorganisasjonen JM Norway og vært produsent for Rikskonsertene. Hun har en master i musikkvitenskap, og en allsidig karriere som sanger, dirigent og arrangør. Roggen kommer til konferansen for å snakke om hvordan Riksscenen arbeider for mangfoldig publikumsutvikling gjennom involverende programmering og kunstneriske samarbeid.

Birgitte Mandelid er program- og markedssjef i Øyafestivalen. Hun har en mastergrad i medievitenskap, og bakgrunn som musikkanmelder og kulturjournalist. Hun har ansvar for festivalens markedsføring og deler av det musikalske programmet, samt litteratur, kunst, debatt-programmet. Hun kommer til konferansen for å snakke om hvordan Øya jobber for å overraske, utfordre og tilfredsstille et kresent musikk-publikum.

Tore Johansen er utdannet klassisk slagverker og har jobbet i kulturskolene i Asker kommune og Bærum kommune før han fikk stilling som produsent i Musikk i Nordland i 1999. Fra 2008 har han hatt rollen som programansvarlig og nestleder på Bærum Kulturhus. Johansen kommer til konferansen for å snakke om hvor viktig det er for et kulturhus å ta grep om egen programmering, og ikke gjøre seg for avhengig av de store booking-selskapene.

Panel 3ny

Formidling som nøkkel til publikumsutvikling

Kathrine Wilson startet som direktør ved Nitja Senter for samtidskunst i januar 2023. Hun kom fra stillingen som daglig leder ved Kunsthall Oslo, hvor hun parallelt med produksjon av ny kompromissløs samtidskunst av høy kvalitet har arbeidet med formidling og medskapning med unge i samarbeid med blant andre Agenda X og Forandringshuset. Wilson kommer til konferansen for å snakke om hvordan Nitja vil åpne samtidskunsten for flere.

Christin Fonn Tømte
er konseptutvikler i avdeling formidling og publikum på MUNCH. Hun er utdannet kunsthistoriker og har bred formidlingserfaring fra en rekke kunstinstitusjoner inkludert Nasjonalmuseet og Henie Onstad kunstsenter. Tømte kommer for å snakke om hvordan MUNCH arbeider med formidling og hvordan de utfordrer den tradisjonelle oppfattelsen av hva publikum kan forvente seg av et museum.

Marianne A. Olsen er direktør ved Perspektivet Museum. Hun er historiker og har arbeidet som konservator. Hun arbeider med utstillingsproduksjon, formidling og forskning, og har gjennom mange år vært aktiv i Nasjonalt museumsnettverk for minoriteter og kulturelt mangfold. Hun kommer til konferansen for å snakke om hvordan Perspektivet jobber medskapende med utvalgte grupper for å gjøre kulturarven relevant.

Lars Voss Sørhus arbeider med levendegjøring av historien. Han har utdanning innenfor teatervitenskap og kulturformidling og har arbeidet ved Norsk Trikotasjemuseum og Bymuseet i Bergen i til sammen i 18 år som formidler. Han insisterer på at Voss skal uttales Foss(!), da hans tyske stamfader ankom Bergen på 1760 tallet, og da dette er noe å slå i bordet med når man skal formidle bergenshistorien…

Paneler

Nye takter i scenekunstfeltet

Frank Jørstad er teatersjef for Kvääniteatteri, som sto bak den sceniske lesningen av Sannhets- og forsoningskommisjonen på Nationaltheatret i juni. Jørstad er skuespiller og regissør, har vært tilknyttet Nationaltheatret og Hålogaland Teater og er kjent fra diverse roller i film og tv. Jørstad kommer til konferansen for å snakke om teatrets identitetsskapende rolle og Kvääniteatteris rolle i byggingen av kvensk og nordnorsk identitet.

Birgitte Strid er teatersjef ved Nordland Teater, hvor hun siden tiltredelsen i 2013 har arbeidet særlig aktivt for utvikle teatrets kompetanse og relevans gjennom samarbeid med andre aktører. Strid kommer til konferansen for å snakke om hvordan Nordland Teater i tett samarbeide med Teater Vestland arbeider for å skape helt nye publikumsopplevelser gjennom "auka røynd" eller augmented reality (VR- og AR-teknologi).

Pia Martine Faurby Rosenkilde er marked- og kommunikasjonsleder ved Rosendal Teater i Trondheim. Hun er utdannet retoriker fra UiB har bakgrunn som journalist, skribent, kommunikasjonsrådgiver og spesialrådgiver for start-ups innen forretnings- og kommunikasjonsstrategi. Hun kommer til konferansen for å snakke om hvordan Rosendal Teater doblet sitt publikum på ett år ved å bryte ned barrierer mellom folk og kunst.

Elisabeth Sødal er leder for samfunn og merkevare ved Nationaltheatret, hvor hun har jobbet med formidling, kommunikasjon og publikumsutvikling siden 2013. Hun brenner for å utvikle nye former for formidling og publikumsopplevelser som åpner rommet mellom kunst og publikum. Sødal kommer til konferansen for å snakke om hvordan Nationaltheatret har arbeidet med Døden på Oslo S for å engasjere helt nye publikumsgrupper.

Paneler4

Brobyggerne

Anna Helle Valle kaller seg aldringsaktivist, er utdannet psykolog og har en doktorgrad i musikkterapi. Hun arbeider som konseptutvikler for Nasjonalt senter for aldring og helse og stiftet i 2020 «Siste kapittel», som arbeider for å fremme kunst og kultur i eldreomsorg og psykisk helse. Helle Valle kommer til konferansen for å snakke om hvor viktig det er å skape kulturelle møteplasser som styrker det lokale fellesskapet på tvers av alder.

Siri Vikse er sosialantropologi og biblioteksjef ved Haugesund. I løpet av de siste to årene har biblioteket åpnet opp for helt nye grupper gjennom samarbeid med en lang rekke lokale aktører. Vikse kommer til konferansen for å snakke om hvordan Haugesund bibliotek arbeider ut i fra en tanke om å utsette mennesker for hverandre, og hvordan de lykkes med å skape et miljø som "alle" føler seg velkomne i.

Rebekka Brox Liabø er kulturarbeider, dramapedagog og forfatter. Hun jobber som brobygger mellom kulturinstitusjoner og ulike publikumsgrupper, spesielt unge publikummere og innvandrings-grupper. Hun kommer til konferansen for å snakke om den metoden hun har utviklet for engasjere grupper som normalt ikke føler seg hjemme i kulturlivet.

Solveig Riiser er daglig leder i Miniøya. Hun har en mastergrad i musikkvitenskap, og mange års erfaring fra kulturfeltet, blant annet fra Den Norske Opera & Ballett og JM Norway. Solveig er opptatt av å utfordre begrepet barnekultur, og sørge for at barn og unge fra hele Oslo får tilgang på kulturopplevelser av like høy kvalitet som voksne. Som daglig leder for Miniøya brenner Solveig for å involvere, og ta barn på alvor, i alle ledd.