Dypdykk i Culture Segments under NPU Konferansen 2023

CS tricolor 2
Tekst: Ingrid Elisabeth Handeland
Noen er spesifikt kunst-orientert. Andre lar seg overbevise av nye konsepter. For mange er det fellesskapet som betyr mest. Ulike grupper har ulike behov. Hvordan skal vi bruke innsikt som dette til å bygge publikum?

Andrew MacIntyre kommer til konferansen

Andrew MacIntyre kommer til konferansen for å gjøre et dypdykk i segmentet Tilhørighet, som har en helt sentral posisjon blant alle de åtte segmentene i Culture Segments-modellen. MacIntyre er en super-engasjerende foreleser og har lang erfaring som konsulent for fremstående kunst- og kulturinstitusjoner. MHM har benyttet Culture Segments-modellen til å analysere publikumsprofiler over hele verden, og Norsk publikumsutvikling samarbeider tett med MHM om innsikt i norske publikumsprofiler. Les mer om Culture Segments HER.

Andrew
Andrew MacIntyre er grunnlegger og partner i Morris Hargreaves & MacIntyre (MHM) og har gjestet NPU konferansen flere ganger før.

Segmentfordelingen blant de besøkende per 23. august 2023

MacIntyre tar utgangspunkt i tall fra Monitor. Det er per i dag 36 institusjoner fra hele Norge som benytter Culture-segments-spørsmålene i sin publikumsundersøkelse gjennom NPU Monitor. Fra disse 36 aktørene har vi per 23. august 18730 svar.

Bildet viser en klar tendens. Essens-segmentet er det største blant brukerne. De utgjør alene 29% av de besøkende. Dernest følger Stimulering og Tilhørighet, som begge ligger på 19%. Til sammenlikning utgjør Essens-segmentet 9% av befolkningen. Essens er med andre ord et av de minste segmentene i befolkningen, men et av de største blant de som deltar i kulturlivet og har svart på Publikumsundersøkelsen i NPU Monitor.

Bilde 23 08 2023 klokken 09 12
Bildet viser hvordan segmentene fordeler seg

Hva du får lære mer om i denne sesjonen

Essens-segmentet er kresne kulturbrukere, og lavt-hengende frukt for seriøse kunstaktører. Stimulering er på jakt etter de store ideene og banebrytende konseptene, villige til å ta risiko og ikke så lett å engasjere for innarbeidete formater. Tilhørighet er aller mest opptatt av mennesker, den delte opplevelsen, inkludering og brobygging. En aktør som ønsker et bredt sammensatt publikum bør satse på en jevn fordeling mellom de tre segmentene. I denne sesjonen lærer du mer om hvordan du gjennom å legge til rette for Tilhørighet-segmentet, samtidig som du har fokus på Essens og Stimulering, kan utvikle og forsterke ditt publikumsgrunnlag.