Invitasjon til tre nye runder med C19-målinger

02 npu COVID19
Tekst: Ingrid E. Handeland
Bilde: Illustrasjon: Bleed.
Hvilke publikumsgrupper vender først tilbake, og hvem sitter på gjerdet til pandemien er over og de er helt trygge på at de ikke kan bli smittet? Og hvordan påvirker usikkerheten etterspørselen og betalingsviljen for digitalt innhold? Vi tilbyr tre nye runder med publikumsundersøkelser i samarbeid med Kulturrådet, NTO og Spekter. Målingene gjennomføres i mai, september og november. Vi ber deg melde din uforpliktende interesse innen 26. mars

Ønsker du å bli med? Dette er det du må gjøre

I 2020 samlet vi inn 13000 svar fra 21 institusjoner i løpet av tre innsamlingsrunder i henholdsvis Mai, September og November. Svarene har blitt brukt av institusjonene til å innrette tilbudet og kommunikasjonen med publikum på best mulig måte under pandemien. De har også blitt brukt til å utvikle digitale forretningsmodeller. Les mer om Covid-19 Monitor på prosjektets egen side HER.


Er du interessert i å delta i de tre neste og siste rundene av datainnsamling i Covid-19 Monitor?


Da må du melde din interesse nederst på denne siden innen fredag 12. mars.
Det er ikke en bindende påmelding. Bindende påmeldingsskjema sendes ut til alle interesserte i neste uke.

Er du NPU-medlem og deltok i Covid-19 Monitor fjor?

Da vet du hvordan dette fungerer - du får du tilgang til online skjema, bistand i forbindelse med utsendelse av lenken til aktive kunder, og tilgang til resultatene for ditt publikum i dashbordet Covid-19 Monitor etter hver innsamlingsrunde. Du får tilbud om å delta i webinar som gjennomgår resultatene. Og du får tilgang til å hente ut rapporter direkte fra dashbordet.

Dersom du ikke har tegnet plussmedlemskap allerede må du gjøre det for å få tilgang til Covid-19 Monitor i år.

Er du allerede plussmedlem og deltok i Covid-19 Monitor fjor?

Da kan du uten videre og uten noen ekstra kostnad fortsette datainnsamlingen og dermed se utviklingen av publikums respons på nedstengingen og smitteutviklingen fra mai i fjor til september i 2021.

Er du ikke NPU-medlem men interessert i å delta i Covid-19 Monitor i år?

Da kan du melde deg inn NPU og lese mer om medlemskapet HER.

Melder du deg inn som basismedlem i NPU får du tilgang til korte rapporter etter hver innsamlingsrunde.

Melder du deg inn som plussmedlem får du tilgang til et online skjema, bistand i forbindelse med utsendelse av lenken til aktive kunder, og tilgang til resultatene for ditt publikum i dashbordet Covid-19 Monitor etter hver innsamlingsrunde. Du får tilbud om å delta i webinar som gjennomgår resultatene. Og du får tilgang til å hente ut dine egne rapporter direkte fra dashbordet.

Etter vi har avdekket interessen blant medlemmer og samarbeidspartnere, vil NPU vurdere om det er grunnlag for å starte opp undersøkelsen, hvor første runde gjennomføres i april-21.

Vil du være med på COVID-19 Monitor 2021?