560.000 til videre utvikling av NPU Monitor

KODE bilde til nyhetssak
Tekst: NPU
Bilde: KODE
Kulturrådet har bevilget 560.000 til byggetrinn 2 av NPU Monitor, eller KUDOS-prosjektet, som det heter i søknaden. Kode kunstmuseer og komponisthjem har søkt på vegne av en klynge NPU-medlemmer. Nå blir det mulig å analysere bruk og kryssbruk mellom aktørene basert på faktiske kundetransaksjoner.

Hva går KUDOS-prosjektet ut på?

KUDOS-prosjektet skal utvikle en metodikk for analyse av kjøpsmønstre på tvers av ulike billettsystemer som benyttes av aktører kulturfeltet i hele landet. Arbeidet bygger videre på PUBDATA-piloten 2019-2020 hvor det ble utført en test med 20 deltakerinstitusjoner fra alle bransjer: museer, teatre, orkestre, konsertarrangører, bibliotek osv. KUDOS-prosjektet fikk tilskudd fra Kulturrådets utviklingsprogram for institusjonsfeltet, som ble opprettet som en del av Kulturøkonomiprosjektet. Les mer om hvem som fikk tilskudd i denne runden HER

Bakgrunn

I 2019 fikk en klynge NPU-medlemmer med Det Norske Teatret i spissen tilskudd fra denne potten til piloteringen av et nasjonalt analyseverktøy innenfor kulturfeltet. Pilotprosjektet ble gjennomført i samarbeid med aktøren bak det britiske analyseverktøyet Audience Finder. Piloten avdekket styrker og svakheter ved å importere et britisk analyseverktøy til Norge, og rapporten konkluderte med at NPU skulle bygge noe tilsvarende i samarbeid med en norsk aktør.

I 2021 fikk en ny klynge NPU-medlemmer med Hålogaland Teater i spissen tilskudd til utviklingen av det analyseverktøyet som ett år senere lanseres under navnet NPU Monitor.

Verktøyet fungerer som en publikumsdatabase med oversikt over hvilke befolkningssegmenter som er mer og mindre interessert i ulike kultursjangre i ulike fylker. En standardisert publikumsundersøkelse tas i bruk av aktørene som deltar i analysesamarbeidet. Svarene går inn i samme database som befolkningsundersøkelsene. Data fremstilles på en måte som gjør det mulig for aktørene å sammenlikne sitt publikum med befolkningen, og med andre aktører i samme bransje og region.

Følg lanseringen av byggetrinn 1 av NPU Monitor på 26. september 2022 på NPU Konferansen. Meld deg på HER.

Nyskapende prosjekt

PUBDATA-Piloten konkluderte med at Monitor skulle bygges i tre faser. I det første byggetrinnet skulle det kun inkluderes survey-data. I det andre skulle det inkluderes kundedata fra ulike billettsystem. Det er denne delen av utviklingsprosjektet som har fått tilskudd nå.

-KUDOS er et rent innovasjonsprosjekt, forklarer NPU-direktør Ingrid Handeland. - Vi vet ikke eksakt hvordan løsningen vil se ut før vi starter, men vi vet nøyaktig hva vi er ute etter. Målet er å bli i stand til å analysere bruk og kryssbruk mellom aktørene i en by eller en region, og kunne følge publikum mellom aktørene.

Prosjektleder Svend Aavitsland er trygg på at KUDOS-prosjektet vil tilføre Monitor-verktøyet ny verdi. Samarbeidet med Norstat har så langt fungert optimalt.

-Sammen med Norstat har vi som mål å gi kultursektoren et analyseverktøy som ligger i front teknologisk sammenlignet med andre bransjer i Norge, sier Aavitsland. - Med kundedata fra billettsystemer koblet til surveydata vil NPU Monitor bli enda mer målrettet og effektivt i arbeid med publikumsutvikling og egeninntjening, understreker han.

KODE Kunstmuseer og komponisthjem er ansvarlig søker i forhold til Kulturrådet. De har søkt tilskudd fra Kulturrådet på vegne av alle NPU-medlemmer som ønsker å delta i kundedata-delen av Monitor. Som ansvarlig søker sitter de i styringsgruppen for dette byggetrinnet av Monitor.

-Vi ser fram til å kunne analysere bruk og kryssbruk mellom ulike kulturaktører i Bergen, og å oppdage nye muligheter for samarbeid med andre når det gjelder publikumsutvikling, sier museets strategidirektør Haakon Thuestad.

Nasjonal relevans

Kunde-data-samarbeidet vil ikke bare komme aktørene i Bergen til gode. Kode går med dette i bresjen for utviklingen av en metodikk som kan brukes i alle byer og regioner hvor publikum forflytter seg mellom aktører.

Prosjektledelse ligger i NPUs administrasjon. Seks NPU-medlemmer står ansvarlig for prosjektet i forhold til Kulturrådet:

  • Kode kunstmuseer og komponisthjem (ansvarlig søker på vegne av følgende innovasjonspartnere, som sitter i prosjektets styringsgruppe)
  • Bergen Nasjonale Opera
  • Stavanger Symfoniorkester
  • Rogaland Teater
  • Arktisk filharmoni
  • Hålogaland Teater