Hele Norge i Monitor!

30.01.2023
Tekst: Jony Niles
Alle vil være med i det nasjonale løftet for økt kunnskap om publikum gjennom NPU Monitor. 106 aktører er med på spleiselaget i 2023. Stadig flere fylker deltar og staten har gått inn med 2,5 millioner.
IMG 0283

16 befolkningsundersøkelser og 69 publikumsundersøkelser så langt

Blant teatrene og orkestrene er så og si alle de som mottar støtte over statsbudsjettet med. Museums-segmentet er det som øker mest, både kunstmuseer, historiske museer og natur- og vitenssentre vil være med i analyse-samarbeidet. Det vil også festspill og festivaler, kunstsentre, kulturhus og bibliotek. Det er i skrivende stund 106 NPU medlemmer som har tilgang til de 16 befolknings-undersøkelsene i NPU Monitor - og nærmere 70 som deltar med egne publikumsundersøkelser.

Et spleiselag som gir aktørene nødvendig innsikt

- Den viktigste driveren for å delta i NPU Monitor-samarbeidet er at du får omfattende og relevant innsikt fortløpende direkte til din laptop eller telefon, og til en svært rimelig penge, forklarer NPU-direktør Ingrid E. Handeland.

- Selv om hver aktør har sine unike muligheter og utfordringer, så har alle til felles at de trenger å vite hvem som besøker dem, og hvem som er interessert i det de driver med, uten å ha besøkt dem enda. Denne kunnskapen er helt nødvendig for å kunne arbeide målbevisst med publikumsutvikling. Vi har gjort 16 representative befolkningsundersøkelser for å gi aktører i alle landets fylker svar på avgjørende spørsmål om hvem som bruker og er interessert i ulike kunst- og kulturtilbud, og hva som er motivasjon og barrierer for deltakelse. Når aktørene så gjennomfører sine egne publikumsundersøkelser, kan de sammenlikne sitt publikums profil med befolkningen. Da oppdager de raskt hvor de er over- og underrepresentert. Og det er dette publikumsutvikling dreier seg om - å nå ut til et mest mulig bredt og mangfoldig publikum.

Deltakelse med og uten egen publikumsundersøkelse

Alle medlemmer av NPU får i løpet av første kvartal 2023 tilgang til innsikt i NPU Monitor. Noen (basis) har bare tilgang til befolkningsundersøkelsene, mens andre (pluss) har tilgang både befolkningsundersøkelsene og publikumsundersøkelsene. Men hva er det egentlig man får vite noe om?

- Befolkningsundersøkelsene avdekker bruk og interesse for ulike typer kunst og kultur i et normalår(uten pandemi) i 11 forhåndsdefinerte segmenter av befolkningen, forklarer Handeland.

- Du kan filtrere svarene på alder, kjønn, inntekt, utdanning, bosted, minoritets-tilhørighet, flerkulturell bakgrunn, barnefamilie, seksuell orientering, kulturvaner og kulturelle preferanser (Culture Segments). Vi har også stilt spørsmål om bruk og kjennskap til mellom 15 og 25 aktører i hver av de seksten befolkningsutvalgene - totalt 295 konkrete aktører fra hele Norge. Så her er det svært mange som vil finne relevant innsikt om egen posisjon i kulturmarkedet - helt uavhengig av om de allerede er medlemmer i NPU eller ikke.

Hva må man gjøre for å få tilgang?

For å delta må du melde deg inn i kunnskapsnettverket på våre nettsider. Her oppgir du hvor mange årsverk det er i din virksomhet, og om du vil delta med egen publikumsundersøkelse (pluss) eller bare vil inn og se på befolkningsundersøkelsene (basis). Dersom du har valgt pluss-tilgang, får du muligheten til å tilpasse din egen publikumsundersøkelse. Disse sendes over til Norstat, som programmerer en test-lenke. Når du har testet, og er fornøyd med oppsettet, kommer det en ferdig programmert live-lenke til deg som du kan distribuere til dine besøkende.

Hvordan samler jeg data?

Det er opp til deg hvilken innsamlingsmetode du velger. Noen sender lenken på e-post til sine kunder. Andre fanger opp besøkende i det de forlater arenaen. Du får tips og råd fra oss og kollegaer i nettverket til hvordan du kan gjøre dette på måter som gir deg størst mulig respons fra et bredt utvalg av dine besøkende.

Etterhvert som svarene kommer inn i NPU Monitor, kan du gå inn og følge med på hvor mange og hvem som har svart, hvorfor de kom, hvem de kom sammen med, hvor fornøyde de var med besøket og hva det ga dem. Men det som er virkelig unikt med dette verktøyet er at du kan sammenlikne deg med andre i din bransje. Enten hele bransjen, eller en spesifikk aktør som du er nysgjerrig på. Systemet er bygget på tillit mellom aktørene som deltar. En databehandleravtale regulerer hva du kan bruke dataene til. Respondentenes personvern er ivaretatt gjennom anonymisering, slik at det du ser er aktørenes publikumsprofiler, samlet, og filtrert på gruppenivå.

Opplæring og videreutvikling

Som deltaker med egne publikumsundersøkelser blir du invitert til nettverksmøter og gitt mulighet til å påvirke hvordan verktøyet utvikles. 30. november 2022 ble lenke til kontrollpanelet distribuert til alle som deltar med egne publikumsundersøkelser, og fylker og kommuner som har deltatt i spleiselaget. I 2023 ligger hovedfokus på å lære aktørene å bruke panelet og å utvikle nye typer funksjonalitet.

- Fremover fortsetter innovasjons- og utviklingsarbeidet i NPU Monitor. Med innspill fra NPUs medlemmer, og i samarbeid med Norstat. Årets første nye løsninger er allerede lansert i dashboardet til NPU Monitor. Flere nyvinninger vil komme allerede i februar og mars, så her gjelder det å følge med, oppfordrer prosjektleder Svend Aavitsland.

Armlengdes avstand

Det er i dag fire fylker som deltar i spleiselaget, men NPU jobber med å få flere ombord i løpet av året. Fylker som deltar bidrar til at aktørene i deres område kan få tilgang til egne publikumsundersøkelser og hjelp til å ta i bruk verktøyet. Selv har de bare tilgang til befolkningsundersøkelsene.

- Årsaken til begrenset tilgang er hensynet til armlengdes avstand mellom tilskuddsgiver og tilskuddsmottaker i kulturlivet. Dette er et grunnleggende viktig prinsipp som alle parter er opptatt av å holde fast ved, forklarer Handeland.

- Selv om vi mottar tilskudd fra KUD, så er NPU Monitor skapt for, av og med aktørene i feltet selv. Kulturdirektoratet har gitt tilskudd til utviklingen av NPU Monitor i tre omganger via utviklingsprogrammet for institusjoner. De har likevel ikke tilgang til tallene fra den enkelte aktøren som deltar med egne publikumsundersøkelser. Aktøren kan velge å benytte tallene til å rapportere til Kulturdirektoratet, og det at alle benytter de samme spørsmålene gjennom NPU Monitor, sikrer dermed at det rapporteres på sammenliknbare måter til staten om hvem som benytter kulturtilbudene.

Jo flere som deltar, jo bedre blir datagrunnlaget for den enkelte

NPU er en forening med et ideelt formål. Vår oppgave er å opparbeide et relevant datagrunnlag for kunst- og kulturaktører som ønsker å drive seriøst med publikumsutvikling. Det er sånn dette systemet fungerer, understreker Handeland.

- Jo flere som er med innenfor akkurat din bransje, jo bedre sammenlikningsgrunnlag og dypere innsikt i egen posisjon får du. Innsikt i egne besøkende kan alle skaffe seg. Men sammenlikningsgrunnlag med resten av bransjen får du bare gjennom NPU Monitor.