Strategisk bistand

Trenger du hjelp til å legge en strategi for publikumsutvikling? Trenger du innsikt i ditt eget publikum eller befolkningen? Eller ønsker du bare et foredrag? Les mer om våre ulike tjenester her.

Flere ønsker individuell bistand

Vi har laget en håndbok i publikumsutvikling som alle medlemmer får tilsendt som velkomstgave. Håndboken fungerer som en veiviser til strategisk publikumsutvikling.

Vi kan hjelpe deg og din organisasjon å ta i bruk veiviseren.

Vi kan også følge dere gjennom hele den strategiske prosessen fra A til Å.

Ta kontakt med oss på post@norskpublikumsutvikling.no for et skreddersydd opplegg.

Interessert i strategisk bistand?