Her er de nominerte til NPU Prisen 2023

27.06.2023
Tekst: NPU
På NPU konferansen 14. september møter du 16 knallsterke kandidater til årets NPU Pris! Vinnerne annonseres under middagen om kvelden 14. september på Kulturhuset i Bergen.
01 npu prisen samlet

Kategori: ØKER

Bærum Kulturhus23

Bærum Kulturhus

Et kulturhus som tar grep om egen programmering
Utgangspunkt for nominasjonen er at Bærum Kulturhus har høyere salgstall i 2022 enn i 2019, som var et foreløpig toppår. Pandemien har med andre ord ikke ført til at publikum har vendt ryggen til kulturhuset. Snarere tvert imot. Selv forklarer de økningen med at de tar større grep om egen programmering enn mange kulturhus. De leier ikke bare ut, men utvikler og etablerer egne programserier med tilskudd fra det offentlige. Publikum slutter opp om programmet og undersøkelser viser at 20% var førstegangsbesøkende i 2022.
IMG 1209

Festspillene i Bergen

Nye og underrepresenterte stemmer og høy andel gratisarrangement
Festspillene har utarbeidet en ny strategi og framstår i 2023 som både nytenkende og mer inkluderende enn tidligere. Programmet mikser etablerte, nye og underrepresenterte stemmer i kunstfeltet og tar i bruk byrommet på måter som senker tersklene for deltakelse for nye besøkende. Antall gratisarrangementer er høyere enn noen gang. Besøkstallene i 2023 øker sammenliknet med 2019, som var et foreløpig toppår, og festivalen besøkes i år av personer med lavere alder og inntekt enn tidligere.
Bilde 02 06 2023 klokken 01 14

Kvääniteatteri

Samfunnsendrende teater
Kvaaniteatteri ble etablert 17. september 2022 og har på rekordtid etablert seg i norsk offentlighet. Forestillingen «Det usynlige folket» har turnert for fulle hus det siste halve året og "Norge lytter" ble sett av 500.000 via NRK. Det var en scenisk lesning av de 700 sidene i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport om fornorskingen av samer, kvener og skogfinner. Teksten ble lest fra landets hovedscene samme dag som den ble overrakt Stortingspresidenten og pågikk i 37 timer med 100 aktører.
Munch2

ØKER: MUNCH

Kvalitetsorientert på målgruppenes premisser
Med forankring i de tre P-ene – Personal, Program og Publikum – har institusjonen jobbet planmessig med publikumsutvikling siden beslutningen om å flytte til nye lokaler ble tatt. De har kuratert, formidlet og kommunisert fra en tydelig, systematisk og gjennomtenkt, flerstemmig strategi, og med mangfold som rettesnor. De jobber nyansert og presist, for både å tilfredsstille det kresne publikum og samtidig bygge interesse for billedkunst i grupper som normalt ikke oppsøker kunst- og kulturarrangementer. Årets ØKER-pris går til en kulturinstitusjon som har lykkes i balansen mellom å utfordre det etablerte kunstfeltets måte å handle og tenke på, og på denne måten skape debatt og senke tersklene for et nytt publikum. Samtidig har besøkstallene talt for seg selv: Fra 200.000 i 2017, til 850.000 i 2022. Av disse var 210.000 barn og unge under 25 år. Institusjonens publikumsarbeid er på mange måter eksemplarisk. Årets ØKER er MUNCH, som er en ledestjerne for publikumsutvikling i Norge.

Kategori: FORSTERKER

Øyafestival

FORSTERKER: Øyafestivalen

Utvider publikums musikalske horisont
Årets FORSTERKER kan kunsten å kuratere på måter som fører til at publikum blir lenger og opplever mer, samtidig som de legger til rette for deling av engasjement og kunnskap. De jobber strategisk, langsiktig og organisatorisk for å styrke relasjonen til et kunnskapsrikt og kvalitetsorientert musikkpublikum – samtidig som de gjør det mulig for sosialt motiverte festivalgjester å oppdage nye musikksjangre og kunstnere. Årets FORSTERKER kuraterer på måter som fører nye veier. Dette arbeidet går hånd i hånd med et sterkt grønt engasjement, som har gitt dem den høythengende tittelen «verdens grønneste festival». Dette gir gjenklang med festivalens stadig voksende publikum.
Miniøya2023 søndag gundersen 5684

Miniøya

Inkluderende og engasjerende for barn 0-12
Miniøya legger stor vekt på medvirkning fra målgruppen (0-12 år), noe som har resultert i økt kvalitet på opplevelsen og økt engasjement, i et bredde av sosiodemografiske segmenter. Miniøya lar barna utforske et spekter av kulturelle uttrykk på egne premisser og sørger for at et mangfold av identiteter får utfolde seg. De samarbeider med en lang rekke kunst- og kulturaktører og ønsker å være inngangsporten for barn og familier som normalt ikke deltar i kulturlivet.
Feh9181 foto Erika Hebbert

Nationaltheatret

Styrker formidlingen til etablerte og nye brukere
Nationaltheatret har i de siste årene jobbet stadig mer strukturert med formidlingsaktiviteter, og har gjennomført flere store formidlingsprosjekter rettet mot barn og unge knyttet til demokrati og ytring, mangfold og samfunnsdeltakelse. I forbindelse med "Døden på Oslo S" har de engasjert et "Ungt Crew" som har fått frihet til å kuratere egne arrangementer og innhold til sosiale medier. Nationaltheatrets formidlingsarbeid forsterker relasjonen til etablert publikum og bidrar til å bygge interesse for teater i lavfrekvente segmenter.
C790983 D 9 E1 B 4932 BA05 B8 D47 D58 BFF5

Siste kapittel/Generasjon Møhlenpris

Skaper kontakt mellom eldre og yngre i bydelen
«Siste kapittel» driver brobyggervirksomhet mellom utsatte grupper i lokalsamfunnet, kommunale institusjoner og etablerte kulturaktører. Gjennom prosjektet "Generasjon Møhlenpris" arbeider de for å forsterke relasjonene mellom folk som bor i den mangfoldige bydelen med samme navn. De er særlig opptatt av at eldre som ikke besøker de store institusjonene skal få identitetsbekreftende kulturopplevelser av høy kvalitet i sitt nærmiljø.

Kategori: UTVIDER

Riksscenen

Riksscenen

Verdsetter publikumsgrupper som ofte blir oversett
Riksscenen setter publikum i sentrum for programmeringen. De jobber målrettet gjennom samarbeid med en rekke miljøer for å engasjere strategisk viktige publikums-segmenter. De jobber i dybden for å bli godt kjent med nye publikumsgrupper, samtidig som de har lykkes med å revitalisere interessen for tradisjonelle og folkelige uttrykk gjennom innovativ tenkning og utvikling av nye klubbkonsepter. Deres engasjement bidrar til å skape en inspirerende og levende arena for kulturelle opplevelser på Riksscenen i Oslo.
Dsc05253 2x

Perspektivet museum

Lar publikum reaktivere samlingene med egne perspektiv
Hvordan kan vi gjøre kulturarven relevant for mennesker i vår samtid som ikke har en særlig interesse for historie? Perspektivet museum går på oppdagelsesferd i fortiden og fisker fram glemte historier. De lar ungt publikum forbinde sine livsfortellinger med objektene og byggene i samlingen. Perspektivet museum har et særlig fokus på minoriteter, både etniske og religiøse, særlig unge med innvandringsbakgrunn og kort botid. De lar dem komme til uttrykk overfor byens øvrige befolkning.
Haugesund bibl

UTVIDER: Haugesund bibliotek

Utvider publikumsgrunnlaget med politisk hjerterom
Juryens begrunnelse: Hvordan er det mulig? Hvordan kan man mer enn doble antall besøkende siden før pandemien, og samtidig utvikle institusjonen i en retning som all publikumsutvikling tar sikte på: å samle det store felles «vi» under ett og samme tak? Årets UTVIDER mestrer det. Deres suksess er en konsekvens av hvordan de ansatte jobber med å invitere andre til å bruke institusjonsrommet til egne formål. Fyll det med innhold som i stor grad har vært medskapt av andre aktører. Suksessen er ikke et resultat av nye ressurser eller endrede fysiske rammer. Det er et resultat av en målrettet, publikumsrettet innsats, hvor man ønsker å bryte ned barrierer mellom grupper som ofte lever uten sosial kontakt seg imellom. Årets UTVIDER utsetter folk for hverandre i 1:1-møter og fremstår som uredd og raus i sitt programmatiske arbeid. Å få 200.000 besøk i en by med 37.000 innbyggere er mildt sagt imponerende.
Dsc02046 1x

Rebekka Brox Liabø/Stifinnere

Bygger broer mellom underrepresenterte grupper og kulturaktørene
Rebekka Brox Liabø er nominert for sitt arbeid med Snakk-metodikken som knytter unge med mangfoldsbakgrunn og kulturinstitusjoner tettere sammen. De unge er brobyggere for nye publikumsgrupper og bidrar aktivt med både innhold og publikumsutvikling på tvers av institusjoner. Liabø er primus motor for et samarbeid mellom mange av institusjonene i Nord. Gjennom kompetanseoverføring og relasjonsbygging bidrar hun til økt deltakelse i grupper som tidligere hadde begrenset tilknytning til kulturlivet.

Kategori: FORNYER

Teater vestland nordland

FORNYER: Teater Vestland & Nordland Teater

Auka røynd i scenekunstfeltet
Teknologi har alltid satt premisser for kunsten, og kunsten har tilpasset seg. I Shakespeares tid var det lengden på stearinlysene som bestemte hvor lange aktene hans kunne være. Årets FORNYER har de siste to årene eksperimentert med ny teknologi basert på et ønske om å utvikle teaterkunst på premissene til det unge og visuelt topptrente publikummet – et publikum som konsumerer film og spill i stor grad, men som ikke er like interessert i å gå på teater. Og prisvinneren har bidratt til fornyelsen av språket med et nytt, nynorsk ord – auka røynd (augmented reality) – et grep som overskrider teatrets form og gir mulighet til å blande actionsekvenser som ligner på animasjonsfilmer fra Pixar, med teatermaskineriet og den unike opplevelsen av å være i samme rom som skuespillerne. Forestillingen Torn og Rose i eventyrland er utviklet i tett samarbeid med målgruppa gjennom etableringen barnedramaturger i ulike aldersgrupper, og den er også utviklet med tanke på fedre som oftere velger kinoopplevelsen fremfor teatret. Årets FORNYER har en forfriskende publikumsorientert måte å jobbe på, og går foran innenfor scenekunsten, når det gjelder eksperimentering med ny teknologi. Prisen går til Teater Vestland og Nordland Teater!
Lordag Geir Mogen Buckethaus 014

Rosendal Teater

Lar publikum betale det de har råd til
Teater Avantgarden skiftet navn til Rosendal Teater i 2021 da de overtok nytt bygg og fikk ny kunstnerisk ledelse. Gjennom et helhetlig utelivskonsept med et bredt og inkluderende program, dialog og medskapning med strategisk viktige målgrupper, frisk og direkte kommunikasjon på nettsider og i sosiale medier, har de fått til en markant økning i besøkstall. De er nominert i kategorien fornyer fordi de har gjort noe nytt i institusjonsfeltet; de lar publikum selv velge hvor mye de har råd til å betale.
Medium 2023 03 Nitja Makt og avmakt Web Res 03 9b92c31cef

Nitja senter for samtidskunst

Kunstfaglig utvikling og medvirkning
I 2021 ble Nitja (tidligere Akershus kunstsenter) nominert til NPU Prisen i kategorien "utvider" for sitt utmerkete arbeid med inkludering av underrepresenterte stemmer i kunstfeltet og outreach-aktiviteter til publikumsgrupper som normalt ikke oppsøker kunstinstitusjoner. I år har NPUs administrasjon fremmet Nitja for juryen på nytt. Nitja oppnådde svært gode resultater under pandemien og har i 2023 fått ny direktør. Vi er spent hva den nye direktøren får til av både kunstnerisk utvikling og publikumsutvikling sammen med teamet på Nitja, og særlig når det gjeldet arbeidet med unge medvirkere.
Theatre walk fun city Bergen Teatervandring

Bymuseet i Bergen

Formidler kulturarv på nye måter
Utgangspunktet for nominasjonen er at Bymuseet i Bergen har flyttet virksomheten ut i byrommene for få kontakt med andre brukergrupper enn de som vanligvis går i museet. Teatervandringene ble skapt som et tilbud til byens befolkning under pandemien, men har blitt så populære at museet har fortsatt med tilbudet etter gjenåpningen. Undersøkelser viser at teatervandringene treffer et lokalt publikum som går sjeldnere i museer. Nominasjonen ønsker å bidra til at tilbudet om teatervandringer trappes opp til glede for unge og eldre publikumsgrupper.