Dette får du i NPU Monitor

01.11.2023
Bilde: Walter Pucher/Scop.io
NPU Monitor er den mest oppdaterte kilden til kunnskap om den norske befolkningens kunst- og kulturvaner, og den eneste kilden til samlet kunnskap om hvilke publikumsgrupper som er representert ved de ulike institusjonene.
Yellow red and blue umbrella scopio 0e8d4ad2 2b6d 481b 9191 eff6946a85b3

Et solidarisk prosjekt

NPU Monitor er et stort spleiselag mellom medlemmer i foreningen Norsk publikumsutvikling, som har som visjon at Et kulturliv som kjenner publikum. Spleiselaget gjør at prisen blir svært lav per aktør sammenliknet med hva de må betale for separate befolknings- og publikumsundersøkelser. Vi er glade for å kunne ønske både store og små kunst- og kulturaktører over hele landet velkommen inn i det nasjonale bransjeløftet til lavest mulig kostnad.

De største aktørene betaler mer enn de små aktørene. Prisene avhenger av antall årsverk i virksomheten. En fullstendig prisliste og oversikt over medlemsfordelene finner du her.

Noen store eller konsoliderte enheter ønsker egne undersøkelser for enkelte av sine destinasjoner. Inkludert i medlemsavgiften er det en - 1 - destinasjon. Ta for eksempel Kilden Teater og Konserthus. De kan velge å møte publikum med en undersøkelse fra Kilden Teater og Konserthus. Men dersom Kilden ønsker sammenlikne publikumsprofilen på Kilden Teater med Kristiansand Symfoniorkester, må de ha to destinasjoner i dashbordet. Det koster 15.000,- for hver ekstra destinasjon.

Følgende publikumsdestinasjoner er med i analyse-samarbeidet per 01.01.2023

 • Astrup Fearnley Museet
 • Arktisk FiIharmoni
 • Bergen Filharmoniske Orkester
 • Bergen Nasjonale Opera
 • Bergen Offentlige Bibliotek
 • BIT Teatergarasjen
 • Bymuseet i Bergen
 • Bærum Kulturhus
 • Bømlo Kulturhus*
 • Dansens Hus
 • Den Nationale Scene
 • Den Norske Opera & Ballett
 • Det Norske Blåseensemble
 • Det Norske Teatret
 • Det Norske Teatret i Groruddalen
 • Det Norske Solistkor
 • Det Vestnorske Teatret
 • Det samisk nasjonalteatret Beaivváš*
 • Festspillene i Bergen
 • Festspillene i Nord-Norge
 • Forsvarets stabsmusikkorps
 • Hardanger fartøyvernsenter
 • Hardanger folkemuseum
 • Haugesund Teater
 • Historisk museum
 • Hålogaland Teater • Jugendstilsenteret & KUBE
 • Jærmuseets museum og vitensentre
 • Kabuso
 • Kilden kulturscene
 • Kilden teater
 • Kode Kunstmuseer
 • Kode Troldhaugen
 • Kristiansand Symfoniorkester
 • Luftforsvarets musikkorps
 • Moss Kulturhus
 • Museum Vest
 • Museum Stavanger
 • Nasjonalmuseet
 • Nationaltheatret
 • Naturhistorisk museum
 • Nordland Teater
 • Norsk Folkemuseum
 • NTNU Vitenskapsmuseet
 • Nobels Fredsenter
 • Opera Østfold
 • OscarsborgOperaen
 • Oslo Nye Teater
 • Oslo-filharmonien • Peer Gynt
 • Popsenteret
 • Riksscenen - Scene for folkemusikk og folkedans
 • Rogaland Teater
 • Romsdalsmuseet
 • Sjøforsvaret i Bergen
 • Sjøfartsmuseet i Aust-Agder (Aust-Agder Museum og Arkiv)
 • Stavanger Symfoniorkester
 • Stormen Konserthus
 • Stormen Bibliotek
 • Sunnmøre museum
 • Teater Ibsen
 • Teater Innlandet
 • Teatret Vårt
 • Trondheim Symfoniorkester & Opera
 • Trøndelag Teater
 • Turnéteatret i Trøndelag
 • Ultima Oslo Contemporary Music Festival
 • Vega Scene
 • Voss folkemuseum
 • Østfold Internasjonale Teater
 • Øyafestivalen* Fom. 2024

Innsikt i din posisjon i befolkningen

Som deltaker i NPU Monitor (NPU plussmedlem) får du egen innlogging i et kontrollpanel. Med denne innloggingen får du tilgang til resultatene av en befolkningsundersøkelse gjennomført sommeren 2022 og mulighet til å gjennomføre din egen publikumsundersøkelse. Dette gjør det mulig å tolke og ta beslutninger basert på ditt publikum sine tilbakemeldinger.

Den store nasjonale befolkningsundersøkelsen gikk ut i felt den 01. juni 2022. Undersøkelsen har en rekkevidde på over 14 000 respondenter i hele Norge og måler blant annet bruk og kjennskap til 290 navngitte norske kunst- og kulturinstitusjoner. Listen over hvem som er med i befolkningsundersøkelsen er utarbeidet av NPUs administrasjon etter innspill fra fylkene.

Med tilgang til NPU Monitor dashbordet vil aktørene som er med i undersøkelsen kunne avlese hvilke deler av befolkningen som er svært og ganske interessert i den kunst- og kultursjangeren de arbeider innenfor, hvor store deler av befolkningen som benytter dem ofte, sjelden eller aldri, samt hvor store deler av befolkningen som har kjennskap til dem.

For mange kunst- og kulturaktører vil undersøkelsen fungere som en nullpunktsmåling og et svært godt utgangspunkt for å arbeide strategisk med publikumsutvikling de neste tre årene.

Tilgang til egen publikumsundersøkelse

Som pluss-medlem får du tilgang til et spørsmålsbatteri utviklet av en nasjonale arbeidsgruppe bestående av scenekunstaktører, museer og festivaler. I perioden juni-august har over 40 plussmedlemmer tilpasset sine egne publikumsundersøkelser. Spørsmålene dekker de mest grunnleggende behov for publikumsprofilering for kulturinstitusjoner i Norge.

Du bestemmer selv når, og hvor ofte, og gjennom hvilke kanaler du vil gjennomføre publikumsundersøkelsen. Vi kan bistå i valg av responskanal.

Culture Segments i NPU Monitor

Vi har inngått et samarbeid med MHM i England som leverer segmenteringsverktøyet Culture Segments.

Dette gjør det mulig for oss å tilby Culture Segments som en del av befolkningsundersøkelsen i NPU Monitor. Dersom du står på listen over de 290 aktørene som er med i befolkningsundersøkelsen, og du melder deg inn i analyse-samarbeidet, får du ikke bare tilgang til Culture Segments profilen i befolkningen i ditt område, men profilen til de som svarer at de besøker dere ofte, sjelden og aldri.

Du kan også velge å benytte Culture Segments i din egen publikumsundersøkelse. Da vil du kunne måle representativitet i ulike segmenter i forhold til befolkningen, og se hvordan segmentene fordeler seg etterhvert som du setter inn tiltak for å nå dem.

Som bruker av Culture Segments blir du en del av en egen gruppe av NPU medlemmer som utveksler erfaring med bruk av verktøyet. Les mer om Culture Segments her.

Norstat som samarbeidspartner

Med på laget har NPUs medlemmer vår samarbeidspartner Norstat i utviklingen av NPU Monitor. Norstat gjennomfører befolkningsundersøkelsen og utvikler dashboardet. Fra sin start i Norge i 1997 har Norstat vokst til å bli Europas største og ledende datainnsamler for markedsundersøkelser. Norstat er tilstede i 15 land, og har etablert en egen avdeling som utvikler av dashboard på høyt internasjonalt nivå.

Dashborad-rapportering

Resultatene for befolkningsundersøkelsen og publikumsundersøkelsene vil bli illustrert med grafikk i dashboardet (eksempelvis kakediagrammer, søyler etc.). Du vil enkelt kunne ta ut grafisk illustrerte rapporter fra dashboardet. Til bruk i egne presentasjoner etc.

Hva koster det å bli med i NPU Monitor?

NPU Monitor er levert i samarbeid med

Norstat
Morris Hargreaves Mc Intyre
Kulturradet Symbol Svart