Prosjekter

Her ser du hvilke prosjekter vi arbeider med for hvem, og i samarbeid med hvilke aktører. Prosjektsidene viser hvordan prosjektene er finansiert og lagt opp, og hvilke resultater de har gitt i form av rapporter og andre ressurser. For å lese rapporter og laste ned ressurser må du være medlem.

NPU Monitor 2021 (EN)

NPU Monitor
23.04.2021
Npu monitor 05 A liten
We are now ready for wave two of NPU Monitor 2021. Forty-eight organizations from all over Norway and the Nordic countries have signed up to participate in the survey. Six of these are outside of Norway. In addition to NPU's members, we have nine culture houses, four concert venues, a literature house, and two festivals: Øya and TIFF. Since the first round of data collection in 2021, we have welcomed two symphonic orchestras as new participants - Göteborg Symfoniker and Stavanger Symfoniorkester. NPU Monitor 2021 is an extensive and comprehensive survey that lays a solid foundation for physical reopening and digital development!

NPU Monitor 2021

NPU Monitor
13.04.2021
Npu monitor 05 A
Førtiåtte organisasjoner har tegnet seg for deltakelse i undersøkelsen. Seks av disse ligger utenfor Norge. I tillegg til NPUs medlemmer har vi med ni kulturhus, fire konsertarrangører, et litteraturhus, og to festivaler: Øya og TIFF. I denne runden har vi også fått med oss to nye symfoniorkestre  –  Göteborg Symfoniker og Stavanger Symfoniorkester. NPU Monitor 2021 er en stor og omfattende undersøkelse som legger et solid grunnlag for fysisk gjenåpning og digital utvikling!