NPU Monitor

03.05.2022
Kilden til kunnskap om befolkningens kunst- og kulturvaner, og til kunnskap om hvilke publikumsgrupper som er representert ved de ulike institusjonene. Tjenesten leveres av Norsk Publikumsutvikling i samarbeid med Norstat.