Rapportslipp: COVID-19 Monitor

210113 npu Rapportmal Covid Thumbnail 12
Tekst: NPU
I 2020 gjennomførte NPU tre publikumsundersøkelser som målte effekten av pandemien på publikums lyst til å delta. Den tredje og siste rapporten er nå klar og tilgjengelig for alle våre medlemmer.

Hva har skjedd med publikum under pandemien?

Hvilke effekter har den langvarige usikkerheten rundt smitten hatt på publikums vilje til å delta? Hvilken rolle spiller digitale erstatninger i denne situasjonen? Og hvilke typer digitalt innhold er det større og mindre interesse for?

Vi har stilt spørsmålene bransjen er opptatt av for å kunne gjenåpne så smittefritt og trygt som mulig, og for å kunne utnytte det digitale mulighetsrommet på best mulig måte. Første innsamlingsrunde foregikk i perioden 25.-31. mai. Andre runde 14. -18 september. Tredje og siste innsamlingsrunde foregikk i perioden 23. november til 03.desember.

Det foreligger tre rapporter, en rapport fra hver innsamlingsrunde. Den siste gir et bilde av effekten av koronakrisen per 3. desember 2020 blant publikummet til 21 deltakende institusjoner fra hele landet. Den oppsummerer samtidig utviklingen gjennom tre innsamlingsrunder.

I rapporten trekker vi fram det som er mest interessant på aggregert nivå. Institusjonene som deltar i prosjektet har tilgang til et online rapporteringsverktøy som gir mulighet til å filtrere svarene på en rekke underdimensjoner, se egen publikumsutvikling over tid, og sammenlikne egne resultater med andre i samme region eller bransje.

Rapporten er delt inn i tre deler: Del 1 tar for seg den fysiske deltakelsen. Del 2 tar for seg den digitale deltakelsen. Del tre tar for seg hovedfunn og anbefalinger fra NPU til sine medlemsorganisasjoner basert på tre runder med innsamling av data.


Se NPU-direktør Ingrid Handeland fortelle om rapportene og våre fire anbefalinger til kunst- og kultursektoren:

COVID-19 Monitor i det offentlige ordskiftet

Rapporten danner publikumsgrunnlaget når den kulturpolitiske og programmeringsmessige kursen ut av pandemien skal stakes ut.

«Vi blir mer positive til digitale løsninger for kulturlivet»

En digital løsning i møte med pandemien kan være redningen for kulturlivet. Ny rapport viser at vi er skeptiske til fysisk deltagelse.

«7 av 10 er ikke klare for å delta selv om myndighetene sier at det er trygt»

Pandemien har gjort langvarig skade på publikumsgrunnlaget i kulturlivet, viser ny rapport.

«Det er viktig for oss å få mer innsikt i hva publikum mener skal til for at de vil vende tilbake til fysiske kulturarrangementer igjen.»

Partner i prosjektet Kulturrådet i samtale med NPU-direktøren etter første runde i mai.