Årsmøtet har valgt nytt styre

Image 123650291
Bilde: Ilja Hendel
Anette Trettebergstuen tar over som styreleder for Norsk publikumsutvikling fra og med Årsmøtet 7. juni. Vi takker Wenche Viktorsdatter Paulsen for stødig ledelse i en periode med sterk vekst i NPU, og ønsker henne lykke til som teatersjef for hele landets Riksteater.

Tre år ved roret i en tid med sterk vekst

Viktorsdatter Paulsen ble valgt til styrets leder da Maria Utsi gikk av på årsmøtet i juni 2021. Det var pandemi og nedstengt kulturliv. Men i NPU ble det jobbet med å berede grunnen for det største løftet i NPUs historie; byggingen av NPU Monitor. I Viktorsdatter Paulsens tid som styreleder har NPU vokst både i antall medlemmer og inntekter. Vi har skapt en plattform for publikumsutvikling basert på at aktørene gjennomfører publikumsundersøkelser og deler svarene med hverandre. Da Viktorsdatter Paulsen avrundet sitt siste Årsmøte, fredag 7. juni takket hun NPUs administrasjon for innsatsen og var svært tilfreds med valget av ny styreleder - Det har vært spennende å følge NPU sitt massive og viktige arbeid disse tre årene og jeg vil rette en stor takk til direktør og den lille administrasjonen som gjør et så stort arbeid. Jeg er sikker på at offentlig støttede kunst- og kulturinstitusjoner i Norge kan være trygg på at engasjementet og relevansen rundt publikumsutvikling vil fortsette med Trettebergstuen som ny styreleder. Jeg ønsker NPU lykke til videre!

Gleder seg til å lede styret i en ny og spennende periode

Anette Trettebergstuen har fulgt arbeidet til NPU fra sidelinjen og bidro som kulturminister til at vi fikk gjennomført det store løftet med NPU Monitor i 2022. Hun overtar styreledervervet i en tid hvor det skal skrives et nytt og spennende kapittel i NPU. Høsten 2024 utvides kunnskapsproduksjonen gjennom NPU Monitor-tjenesten til å inkludere transaksjonsdata fra ulike billett- og bookingsystem. I forbindelse med tiltredelsen understreker Trettebergstuen viktigheten av NPUs kunnskapsproduksjon: -Arbeidet med å skape et større mangfold blant publikum handler om at alle skal ha tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet uavhengig av hvem de er, hvor de bor og størrelsen på lommeboka. For å få til dette, og få flere med, trenger vi mer kunnskap om hvem som i dag er brukere av kunst og kultur - og hvem som ikke er det. Norsk publikumsutvikling har lenge gjort et viktig arbeid med å skaffe denne kunnskapen, som kan bidra til å åpne dørene til kulturlivet for enda flere. Dermed hjelper NPU også kulturbransjen med å være relevante. NPU er i en god utvikling med spennende nye prosjekter, og jeg gleder meg til å lede styret i denne viktige perioden for NPU.

To nye styrerepresentanter

Pia Marie Faurby Rosenkilde, som inntil nylig var markedssjef på Rosendal Teater, overtar for Rita Skard Støstad fra Kulturfestivalen Peer Gynt, som fortsetter som varamedlem. Jenny Bull Tuhus fra Nasjonalmuseet overtar for Anja Fremo fra Museum Stavanger. Vi takker Rita og Anja for lang og tro tjeneste gjennom flere perioder, og er glade for at Rita tar en runde til som varamedlem.

Om Anette Trettebergstuen

De fleste i norsk kulturliv vil kjenne Anette Trettebergstuen. Hun har vært stortingsrepresentant for Ap siden 2005, var kultur- og likestillingsminister fra 2021 til 2023 og sitter i Aps sentralstyre. Hun har studert statsvitenskap, jus, økonomi og ledelse. Trettebergstuen er 42 år og fra Hamar.

Om Jenny Bull Tuhus

Jenny Bull Tuhus har de siste fem årene ledet seksjon publikumsopplevelse i Nasjonalmuseet, og vært med på utviklingen og åpningen av det nye museet. Hun er utdannet medieviter fra UiO med teatervitenskap, kunsthistorie og filmkunnskap i fagkretsen. Jenny har variert arbeidserfaring, blant annet som kulturjournalist, informasjonsleder ved Henie Onstad kunstsenter og som partner og rådgiver i design- og kommuniksjonsbyrå.

Om Pia Martine Faurby Rosenkilde

Pia Martine Faurby Rosenkilde er fungerende leder for kommunikasjon og markedsføring i statsforetaket Enova. Hun bakgrunn fra kommunikasjon, merkevarebygging og strategi i kultur- og næringsliv. Hun var kommunikasjon- og markedsleder ved Rosendal Teater i seks år og har rådgitt virksomheter i en rekke bransjer som konsulent i Geelmuyden.Kiese. Hun har vært journalist i Adresseavisen og i Bergens Tidende i perioden 2005-2010.

Styrets sammensetning fra og med 7. juni 2024

Styreleder: Anette Trettebergstuen, Stortingsrepresentant, til 2026
Nestleder: Haakon Thuestad, Strategi-og kommunikasjonsdirektør, KODE - til 2026
Styremedlem: Pia Marie Faurby Rosenkilde, Presseansvarlig ENOVA- til 2026.
Styremedlem: Jenny Bull Tuhus, Seksjonsleder, Nasjonalmuseet - til 2026
Styremedlem: Chi Ton, daglig leder i Brageprisen - til 2025.
Styremedlem: Egill Pálsson, Teatersjef Hålogland Teater - til 2025
Styremedlem: Hanne Tømta, freelance regissør - til 2025
Styremedlem: Nadine Ouedraogo Constant, Nasjonal ekspert EU-kommisjonen til 2025

Varamedlem: Olaf Mackenzie, Direktør Bergen Nasjonale Opera - til 2025
Varamedlem: Rita Skard Støstad, Kommunikasjonsansvarlig, Peer Gynt - til 2026

Valgkomitéen:

Thomas Talawa Prestø, Kunstnerisk leder Tabanka Dance Ensemble mm. til 2026
Roger Johansen, Programansvarlig Stormen bibliotek - til 2026