Hvordan samler du svar fra dine besøkende?

NPU Bransjeundersøkelse2022 Liggende
Vi ber deg svare på noen spørsmål om datainnsamling for å kunne hjelpe deg og alle andre til å lykkes med mest mulig representative tall. Resultatene skal brukes til individuell veiledning.

Hvordan samler du svar fra dine besøkende?