Vinner i kategorien "fornyer" 2019: Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet
Bilde: NPU
Nasjonalmuseet ble vinner i kategorien fornyer.

Den store utstillingen som åpner Lyshallen på toppen av det nye Nasjonalmuseet er en gruppeutstilling som viser samtidskunst fra hele Norge, hovedsakelig laget de siste par årene.

Den store utstillingen som åpner Lyshallen på toppen av det nye Nasjonalmuseet er en gruppeutstilling som viser samtidskunst fra hele Norge, hovedsakelig laget de siste par årene. Den tar opp temaer som identitet, og hvem som står utenfor og innenfor — både i kunsten og i samfunnet. Museet har valgt seg et ungt, voksent og utrent publikum i alderen 19-25 som primærmålgruppe for utstillingen. Ved å spisse utstillingen mot denne målgruppen får de et tydelig definert prosjekt som vil kunne oppleves som relevant også for noen som ikke er fortrolige med museer. For å forstå målgruppen benytter de NABC-metoden, nøkkelen til NRKs suksess med å utvikle dramaserier for unge, heriblant «Skam». Hvordan de konkret har gått fram kan du høre mer om under NPU-konferansen 13. november. Det viktigste i denne sammenheng er at de gjennom dybdeintervjuer med ulike personer i målgruppen har kommet fram til en «misjonssetning» som styrer utstillingskonsept, kommunikasjons- og formidlingsplan. Målet med dette er å holde fokus på den primære målgruppen når det må tas avgjørende valg, og ikke skjele til den etablerte og godt voksne kunstoffentligheten. De har etablert en fokusgruppe av unge som gir innspill på alt fra den generelle museumsopplevelsen til kommunikasjon, formidlingstiltak og arrangementer og som skal følge prosjektet fram til åpningen høsten 2020. Kommer Nasjonalmuseet til å begeistre både kunstfolket og den unge mannen i gata? Vi gleder oss til å oppleve resultatet og ikke minst mottakelsen i de ulike publikumsgruppene.