NPU Prisen 2017

02.01.2017
Tekst: NPU
Årets vinnere er Henie Onstad Kunstsenter, Bergen Offentlige Bibliotek, Festspillene i Nord-Norge, og Nordnorsk Kunstmuseum. Les juryens begrunnelser her.
07

Vinnere 2017

Henieonstad

Øker mest: Henie Onstad Kunstsenter

Henie Onstad Kunstsenter kan vise til en betydelig økning i besøkstall de senere årene. Juryen oppfatter dette som et uttrykk for langsiktig og strategisk satsing på programmering, formidling og kommunikasjon.

Inntil nylig har HOK trukket til seg et etablert kunstpublikum med relativt høy alder fra nærområdene, uten å utnytte det publikumspotensialet som ligger latent i beliggenhet og en sterk kunstnerisk profil. I løpet av de siste seks årene har kunstsentret endret dette fundamentalt og fremstår nå som en destinasjon med et opplevelsestilbud som konkurrerer på et helt annet nivå både nasjonalt og internasjonalt. Juryen fester seg ved kunstsentrets programprofil, med en blanding av internasjonalt anerkjente utstillinger, nyskapende risikoprosjekter og utstillinger med smalere nedslagsfelt. Dette kombinert med målrettet arbeide for å engasjere underrepresenterte grupper i riktige kanaler utgjør etter juryens oppfatning grunnlaget for den økte tilstrømningen. Satsingen på formidling til barn og unge ved Henie Onstad Kunstsenter er et eksempel til etterfølgelse innen museum og billedkunstsektoren og vil trolig sikre kontinuitet i den positive utviklingen.

Bergen Offentlige Bibliotek logo

Formidler best: Bergen Offentlige Bibliotek

Bergen Offentlige Bibliotek kan vise til en betydelig økning i besøkstall og har lykkes bemerkelsesverdig godt med å inkludere underrepresenterte grupper. Juryen har valgt å gi prisen til BOB for de grep som tas i formidlingen, gjennom at de lar brukerne få innflytelse over eget bibliotek. BOBs demokratiske tilnærming sikrer engasjement, legitimitet og relevans i et stort mangfold av grupper.

BOB skiller seg ut blant bibliotekene gjennom å ha skapt store endringer innenfor eksisterende rammer. Biblioteket har evnet å forvandle seg fra å være et tradisjonelt bibliotek til å bli et åpent kulturhus med et stort antall inkluderende arrangement - alt innenfor relativt beskjedne budsjetter og med eksisterende kapasitet og arealer. De har i stor grad fokusert på medskapende programmering og relasjonsbygging med ulike målgrupper, og fremstår som en inkluderende kulturformidler i ordets videste forstand. Juryen fester seg spesielt ved BOBs medskapende arbeid med unge i forbindelse med utviklingen og etableringen av UROM; en egen sone for unge, og en hel vifte av arrangementer kuratert av og med unge, for unge mennesker.

Festspillene i Nord Norge logo

Inkluderer flest: Festspillene i Nord Norge

Festspillene i Nord-Norge (FINN) kan vise til betydelig økt oppslutning de to siste årene. Juryen oppfatter dette som et resultat av strategisk ledelse med klare mål for den kunstneriske utviklingen og publikumsutviklingen. FINN vinner prisen for sitt arbeide med å gjøre kunst viktig for flere og andre typer brukere enn de som normalt befinner seg i kulturmarkedet.

Inntil nylig var FINN primært en festival for kulturturister og den lokale forankringen var relativt svak. FINN har revitalisert seg gjennom å sette publikum i sentrum for virksomheten uten å senke kunstneriske terskler. De har utviklet programprofilen og kommunikasjonen i dialog med lokale ambassadører som har fått være med på en dannelsesreise utenom det vanlige. Juryen vil fremholde utviklingen og gjennomføringen av ”Festspillpilotene”, et ambassadørprogram som er forankret i hjertet av organisasjonen og har som mål å avmystifisere kunst for folk flest. FINN kan dokumentere økt andel besøkende fra Harstad og regionen og økt aktivitet blant hittil underrepresenterte grupper i sosiale medier. Ambassadørordningen bør kunne være av interesse for andre lignende aktører.

Nordnorsk kunstmuseeum 1

Neste praksis: Nordnorsk Kunstmuseum

Nordnorsk Kunstmuseum har hatt en betydelig økning i besøkstall tall de senere årene. Når juryen gir prisen for mest lovende ”neste praksis” til NNKM er det på grunn av de ambisjonene museet har for utviklingen av sin samfunnsrolle og de grepene som tas for å øke synlighet og skape engasjement.

Gjennom museums performance prosjektet Sámi Dáiddamusea har NNKM satt fraværet av et eget samisk kunstmuseum på den kulturpolitiske dagsorden samtidig som de har utfordret tradisjonell utstillings- og formidlingspraksis. Den performative re-brandingen av museet er ikke kun et PR-stunt for å skape oppmerksomhet rundt utstillingen ”There is no”, men et frampeik mot en ny og fremtidsrettet formidlingspraksis. Juryen gir prisen til Nordnorsk Kunstmuseum for å oppmuntre til videre utvikling av den design-tenkning som ligger til grunn for museumsperformancen Sámi Dáiddamusea. Vi vil følge museet i arbeidet med å realisere visjonene for et mer brukerorientert og fremtidsrettet museum som aktiverer samlingen på nye måter og kommer tettere på befolkningen regionalt.