NPU Prisen 2022

Small NPU konferansen 2022 Kulturhuset Lars Opstad 603
Tekst: NPU
Bilde: Lars Opstad
Årets vinnere av NPU Prisen er Hålogaland Teater, Oslo World, Musea Viti og Det Nye Teatret (Nye Hjorten Teater). Les juryens begrunnelse her.
Small NPU konferansen 2022 Kulturhuset Lars Opstad 509

Kategori Forsterker: Hålogaland Teater

Juryens begrunnelse:

Hålogaland Teater utmerker seg innenfor scenekunstfeltet for sitt arbeid med publikum. Ikke bare investerer de i innsikt – de tar den også i bruk på en måte som juryen ikke har sett tidligere. Tromsøs storstue har gått i dybden for å utvikle narrativer som beskriver de ulike målgruppene basert på hva som motiverer dem for deltakelse. Videre har de utviklet et språk som fungerer på tvers av ulike avdelinger internt. I det hele tatt står målgruppene i sentrum for både programmering og kommunikasjon. Hålogaland Teater gjør ikke dette kun for å styrke sin posisjon i befolkningen, eller for å optimalisere salget, men for å være demokratisk relevante. Blant flere rosverdige prosjekter trekker juryen frem at Hålogaland Teater har gått aktivt inn for å senke terskelen for publikumsdeltakelse, blant annet gjennom det opprinnelig britiske konseptet «Relæxt» – teater og konserter for personer med funksjonsvariasjoner, et tilbud og behov avdekket av teaterets strategiske tilnærming til publikumsutvikling.

3small NPU konferansen 2022 Kulturhuset Danby Choi 439

Kategori Øker: Oslo World

Juryens begrunnelse:

Til tross for den overhengende faren for å få enda en festival avlyst som følge av koronatiltakene, programmerte Oslo World i 2021 et bunnsolid program med stjerner fra hele verden i håp om at smittetrykket skulle lette på seg. Dette håpet smittet over på publikum, som like tillitsfullt kjøpte billetter til festivalen. Og om de gjorde; Oslo World er en av de få aktørene i Norge som økte både oppslutningen og billettinntektene under pandemien, sammenlignet med årene før. Festivalen kan vise til 30 prosents økning i antall solgte billetter fra 2018 til 2021. En bevisst tilnærming til publikumsutvikling er grunnen til økningen, mener juryen. Oslo World jobber innovativt og har høy synlighet gjennom egen og redaksjonell kommunikasjon. De har spredt formidlingsplattformen sin over i internasjonale, digitale plattformer. Festivalen har også tatt initiativ til å skape et nasjonalt festivalnettverk for å utvide tilbudet av internasjonale artister til hele Norge.

Small NPU konferansen 2022 Kulturhuset Lars Opstad 568 2

Kategori Utvider: Musea Viti

Juryens begrunnelse:

Allerede i sine første år, har det nylig konsoliderte Musea Viti demonstrert sin nytte. Stiftelsen er den største kulturinstitusjonen mellom Bergen og Trondheim og drifter blant annet Jugendstilsenteret, Middelaldermuseet, Sunnmøre museum. Musea Viti vinner NPU-prisen i kategorien Utvider for sitt arbeid med å styrke museets posisjon i lokalbefolkningen gjennom forvaltning og formidling som senker tersklene for grupper som normalt ikke deltar i det offentlig finansierte kulturlivet. De jobber kunnskapsbasert og strategisk med en hel vifte av tiltak rettet mot ulike grupper som normalt faller utenfor, og de jobber gjennomgående medskapende med sine målgrupper. En målgruppe som eksempelvis har glimret med sitt fravær i flere kulturinstitusjoner, unge menn, har Musea Viti tatt på alvor. Juryen bemerker seg at Viti – gjennom prosjektet «Kunstkara» – akkurat har levert en lovende rapport som skal legge grunnlaget for økt deltakelse blant menn. Musea Viti har blant annet utarbeidet en forpliktende strategi med tydelige og klare mål for arbeidet med formidling, og de har etablert en overgripende formidlingsenhet, som bidrar aktivt til at formidlingsstrategien settes ut i livet. Juryen ser med stor interesse på hvordan Viti vil bidra til publikumsutviklingsfeltet med spennende caser i årene som kommer.

Small NPU konferansen 2022 Kulturhuset Lars Opstad 591

Kategori Fornyer: Det Nye Teatret

Juryens begrunnelse:

I løpet av de to årene Det Nye Teatret eksisterte, fra 2020 til 2022, utviklet de tre helaftens forestillinger som ble spilt til sammen fem ganger og sett av flere titalls tusen publikummere. Trioen bak det nye teateret – Bones, Havdal og Løseth – hadde allerede etablert seg i institusjonsteatret med sine vittige og musikalsk forførende forestillinger. De fører et lekent teaterspråk som gir publikum både underholdning og virkelighetsflukt, samtidig som de harselerer med holdninger og maktposisjoner – ikke minst innad i sin egen bransje. Det ser ut til å fungere, og de hadde ekstra bred appell under pandemien – da innovasjonsbehovet var stort. Næringslivet fikk raskt øynene opp for den nyskapende teatertrioen, og de tre ble headhuntet til å bygge opp et nytt, privatfinansiert teater i Trondheim: Nye Hjorten Teater (eid av Reitan AS). Nye Hjorten skal bli et moderne folketeater som ifølge teatersjef Mads Bones skal forene Volksbühne og West End. Det blir spennende å følge aktøren videre.