Her er finalistene til NPU Prisen 2024

20.06.2024
Tekst: NPU
På NPU konferansen 24. oktober møter du finalistene til årets NPU Priser. Vinnerne annonseres under middagen om kvelden 24. oktober på Permanenten/Kode i Bergen.
NPU prisen forsterker ikon

30 intervjuer, 18 nominasjoner og 10 finalister

Jakten på årets finalister startet i januar. Det kom inn en lang rekke tips fra feltet. Vi gjennomførte samtaler med totalt tredve aktører. Basert på disse samtalene gjorde vi dybdeintervjuer med potensielle kandidater. I noen tilfeller la vi kandidaten til side i påvente av mer informasjon, i andre tilfeller ble det tydelig at kandidaten var umoden for prisen i år. Flere av disse vil vi følge videre med tanke på neste år. 19. juni la administrasjonen fram atten nominasjoner basert på omfattende research og intervjuer med sentrale personer i organisasjonene. Alle atten var prisverdige på sin måte. De atten kandidatene ble shortlistet av juryen og resultatet er at ti aktører står igjen som finalister, fire i kategorien Årets publikumsutvikler, tre i hver av de to andre kategoriene Årets fornyer og Årets brobygger. Finalistene presenterer sitt arbeid på NPU Konferansen 2024 24. oktober i Bergen.

  • Årets publikumsutvikler (gis kun til institusjoner)
  • Årets fornyer (kan gis til både personer og institusjoner)
  • Årets Brobygger ( kan gis til både personer og aktører utenfor institusjonsfeltet)

Årets Publikumsutvikler

Arktisk Filharmoni Web 15

Arktisk filharmoni

Ti år med sakte men sikker vekst
Arktisk filharmoni er landets yngste filharmoniske orkester. De ti siste årene har de økt, forsterket og utvidet publikumsgrunnlaget gjennom strategisk programlegging og gode sosiale rammer. De har tatt en tydelig vertskapsrolle og hatt personlig kontakt med abonnentene. Effekten av arbeidet kan avleses i form av en sakte men sikker underliggende vekst i besøkstall og antall abonnenter og en dobling av besøkstallene siden 2014. Det er satt en midlertidig stopper for inntak av nye abonnenter i Tromsø, i påvente av nytt konserthus med økt kapasitet. Orkestret jobber taktfast med inkludering av grupper som faller utenfor, og satser kunstnerisk for å utvikle ny musikk i møte med samisk og kvensk musikktradisjon. Arktisk filharmoni presenterer hvordan de forstår og praktiserer publikumsutvikling under NPU Konferansen i Bergen 24. oktober. Foto: Raymond Engmark.
Peer Gynt Festspillene Bergen Norge Norway festival20

Festspillene i Bergen

Kortreist mangfold med utsøkt smak
FiB er en stor festival med en liten organisasjon som arbeider kunnskapsbasert, langsiktig, strategisk og målbevisst med kvalitet, relevans og representativitet. De har tidligere møtt kritikk for å være FOR opptatt av publikum. I 2023 gjennomførte de en storstilt satsing på utendørs gratis arrangement for å gjøre festivalen tilgjengelig for hele befolkningen, og senke tersklene for deltakelse i dyrtid. I 2024 høster festspillene svært gode kritikker for det kunstneriske programmet samtidig som de kan notere det høyeste besøket siden 2016. Antallet unge under 30 har økt med 70% sammenliknet med 2022. Sittende direktør får ros av kritikerne for å ha fått Festspillene «på rett kjøl» og sier selv at han er inspirert av Nordisk matkultur og tilhenger av kortreist kvalitet. FiB presenterer hvordan de forstår og praktiserer publikumsutvikling under NPU Konferansen i Bergen 24. oktober. Foto: Thor Brødreskift.
Bilde 21 06 2024 klokken 08 02

Museum Stavanger

Rekordår for gjestfritt museum
Museum Stavanger har hatt en jevn vekst i antall besøkende over lang tid og satte publikumsrekord i 2023. MUST er et konsolidert museum bestående av 11 ulike destinasjoner, og flere av museene hadde besøksrekord samme år. Bak veksten ligger en langsiktig, strategisk satsing på formidling og inkludering. MUST er et høykvalitets lavterskel-tilbud til befolkningen i Stavanger og Rogaland, en inkluderende arena som gjennom organisatoriske grep og prispolitikk har gjort seg relevant for grupper som tradisjonelt faller utenfor; familier med lav inntekt, barn og unge med funksjonsvariasjoner, personer med innvandringsbakgrunn og skeive. I 2023 har de hatt en særskilt satsing på vertskapsrollen og hva det vil si å være gjestfri både internt og overfor publikum. MUST presenterer hvordan de forstår og praktiserer publikumsutvikling under NPU Konferansen i Bergen 24. oktober. Foto: Oddbjørn Erland Aarstad.
Foto Nasjonalmuseet 1

Nasjonalmuseet

Med vertskapsrollen som nøkkel til publikumsutvikling
Nasjonalmuseet er Norges største kulturinstitusjon, med 350 ansatte og en milliard i inntekter, herav 882 millioner i statstilskudd. Målet for år to etter nyåpningen var å ta imot en million besøkende. Med over 1,2 millioner besøkende er Nasjonalmuseet det mest besøkte museet i Norden i 2023. Museet har en kreativ tilnærming til formidling og gjør en imponerende innsats for å øke og diversifisere sitt publikum. De etterstreber kontinuerlig å nå ut til flere publikumsgrupper, og arbeider systematisk med vertskapsrollen. Gjennom et representativt, mangfoldig og utpreget serviceinnstilt vertskapsteam sørger Nasjonalmuseet for at publikum føler seg godt ivaretatt og får lyst til å komme tilbake. Nasjonalmuseet presenterer hvordan de forstår og praktiserer publikumsutvikling under NPU Konferansen i Bergen 24. oktober. Foto: Ina Wesenberg/Nasjonalmuseet

Årets Brobygger

Portrett AKA

Pilgaard og Dolven Balke /Agder kunstakademi/KORO

Kollektivt kunstprosjekt og kriminalomsorgspilot
Da Agder fengsel skulle bygges fikk Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke utsmykningsoppdraget av KORO. De hadde flere fengselsprosjekt bak seg. Nå ville de ta medvirkning til et nytt nivå. De utviklet et kollektivt sosialt verk som involverte 33 innsatte og et team bestående av Hege Nyborg, Dag Erik Elgin, Sverre Gullesen og Solfrid Kjetsaa. Prosjektet har hatt brobyggende effekt for den innsatte, som skal ut i samfunnet etter endt soning, og ansatte, som ikke hadde hatt kontakt med kunstfeltet tidligere. Akademiet ble kjent for kunstoffentligheten gjennom avgangsutstillingen Kunst som straff, på Kunstnernes Hus høsten/vinteren 2023/24. Prosjektet har etablert en praksis som kan videreføres i andre fengsler. Det er en kriminalomsorgspilot som fortjener å bli satt i system. Det presenteres under NPU Konferansen 2024 i Bergen 24. oktober. Foto: Dag Erik Elgin
Img 1745 1920x1080

Anna Helle-Valle/Generasjon

Vil skape et mer aldringsvennlig samfunn
Velferdsstaten vakler under trykket av eldrebølgen, og eldre fremstår på gruppenivå som et samfunnsproblem. Samfunnspsykolog Anna-Helle Valle brenner for å gjøre Norge til et mer aldringsvennlig samfunn. Hun vil gjøre kulturdeltakelse og -utøvelse mer tilgjengelig for eldre, uavhengig av bakgrunn. Hun har tidligere vært nominert for lignende prosjekter, men har tatt arbeidet med brobygging mellom kultur, helse og utdanning/forskning til et helt nytt nivå med Generasjon - en aldringsfestival, som ble arrangert for første gang under Festspillene i Bergen i 2024. Festivalen er ikke et mål i seg selv, men et middel til å bygge bro mellom aktører og sektorer som vanligvis ikke snakker sammen. Festivalen viser fram aldringens verdi i samfunnet gjennom å gi konkrete eksempler som er innovative, kunnskapsbaserte og samarbeidsorienterte. Prosjektet presenteres under NPU Konferansen 2024 i Bergen 24. oktober. Foto: Petter Hveem
12

Mouhcine El Kamlichi & Amar Tawafi

Gutter som hjelper gutter å bygge kulturell kapital
Unge voksne menn er underrepresenterte i det offentlig finansierte kulturlivet. Unge menn med innvandringsbakgrunn deltar i enda mindre grad enn unge i snitt. Dette er et demokratisk problem. Unge menn trenger forbilder. Mouhcine El Kamlichi & Amar Tawafi har bygget opp en kredibilitet blant unge med innvandringsbakgrunn i Bergen. Med utgangspunkt i plattformen Support Not Protect, som arbeider for å motvirke negativ sosial kontroll har de samarbeidet med aktører som SpeakLab, Litteraturhuset i Bergen og KODE. De har tatt gutte-grupper med seg på byens beste restauranter, gått i teatret, opplevd visuell kunst, og sist men ikke minst har de gitt gutta opplæring i å uttrykke seg, både kunstnerisk og gjennom presentasjonsteknikk. Det gir selvtillit å kunne navigere kulturlivet, sier Mouhcine og Amar. De presenterer arbeidet sitt under NPU Konferansen 2024 i Bergen 24. oktober. Foto: Truls Lerø

Årets fornyer

Davvi Scene Davvi Lávdi illustrasjon Illustrasjon 3 RW Arkitekter

Davvi - Senter for scenekunst

Mobil scenekunstlavvo til folket i Nord-Norge
Davvi - Senter for scenekunst opererer i en landsdel med enorme avstander og få spillesteder, noe som gjør publikumsutvikling utfordrende. Inspirert av Internasjonalt samisk filminstitutts prosjekt ARRAN 360 på Veneziabiennalen i 2022, har de bygget en mobil scenekunstlavvo som åpner for publikum i 31. August 2024 på Stokmarknes i Vesterålen. Lavvoen vil bli verdens største, med et scenegulv på 174 m2 og skal turnere rundt i landsdelen og tilby fasiliteter for produksjon, utforskning og samarbeid på tvers av hele scenekunstfeltet i nord. Davvi Scene skaper rammer for sterke møter mellom lokalmiljøene og kunstnerne som jobber i lavvoen. Lavvoen vil derfor bidra til en demokratisering av scenekunsten både for utøvere og publikum. Prosjektet presenteres under NPU Konferansen 2024 i Bergen 24. oktober. Foto: DAVVI
448180906 997543889042028 846921317106591653 n

Even Torgan/Antiteatret

Politisk teater for en ny generasjon
Even Torgan grunnla Antiteatret i 2013. Ti år, treogtyve forestillinger, seks Heddanominasjoner og en Heddapris senere er Antiteatret en snakkis blant unge, kultur- og teaterinteresserte i Oslo. Forestillingen Rasisten, var en av fjorårets mest omtalte. Den ble diskutert som uttrykk for en ny bølge av «intersosialt teater», et uttrykk Torgan motsetter seg, da det skaper unødvendig avstand til publikum. Torgans interaktive metode gjør publikum mer påkoblet og fører til at skillet mellom fiksjon og virkelighet viskes ut sammen med skillet mellom publikum og skuespiller. Forestillingene tar utgangspunkt i et tabubelagt tema og mangfoldet blant skuespillerne gjenspeiles i mangfoldet blant publikum. Det er en større andel menn som oppsøker Antiteatret enn det som er vanlig i institusjonsteatret. Torgans metode presenteres under NPU Konferansen 2024 i Bergen 24. oktober. Foto: Antiteateret
IMG 5374

Tani Dibasey

Scenekunst som samfunnsterapi
Tani Dibasey er skuespiller, dramatiker, scenekunstner og regissør. Han arbeider for å skape scenekunst for unge voksne med minoritetsbakgrunn som normalt ikke oppsøker institusjonsteatrene. Forestillingene Sorte gutter gråter ikke (2023) og den multimediale maratonforestillingen Saykoluhjee (2024) tematiserer rasisme og hvordan det kan være å vokse opp som flerkulturell i Oslo. Sorte Gutter Gråter ikke ble kåret til årets beste teaterforestilling av Hedda-juryen, og Dibasey ble tildelt prisen for særlig kunstnerisk innsats for Saykoluhjee. Dibasey sprenger grenser for hva teater kan være og forsvarer positiv diskriminering av sorte for å utvikle et mer mangfoldig teaterpublikum. Han foretrekker å legge sine forestillinger på alternative arenaer, men fra 2025 skal han være tilknyttet Det Norske Teatret. Prosjektet hans presenteres under NPU Konferansen 2024 i Bergen 24. oktober.

Juryen for NPU Prisen 2024

Niels Righolt

Niels Righolt

Direktør
Kunst & Interkultur (CKI)
Niels Righolt er direktør for Center for Kunst & Interkultur (CKI) som er en av NPUs nærmeste samarbeidspartnere. Han har 25 års erfaring fra kunstfeltet. Han har jobbet som informasjonssjef, produsent, kunstnerisk leder, kulturpolitisk rådgiver i ulike kulturinstitusjoner og organisasjoner. Han var administrerende og kunstnerisk leder for Dunkers Kunstsenter i Helsingborg, og sjefskurator og produsent for Møstings Hus & Bryggeriets Hus i København. I dag er Niels styremedlem for blant andre Dansehallerne, den danske scenen for moderne dans i København, og nettverket Audience Europe. Niels har en bakgrunn fra litteratur, moderne kultur og kulturkommunikasjon samt spansk kultur og språk fra Universitetet i København.
Emma Lind

Emma Lind

Medlem av Juryen for NPU Prisen
Virke
Emma Lind er forsker, rådgiver og politker (V). Hun er for tiden bransjeleder kreativ næring i Virke. Hun var statssekretær for kultur- og likestillingsminister Abid Raja og har jobbet som rådgiver i Kulturdirektoratet.
Anika Mackenroth foto Lasse Jangås HT

Anika Mackenroth

Medlem av juryen for NPU Prisen
Unge Viken Teater
Anika Mackenroth er Markeds- og kommunikasjonssjef ved Unge Viken teater og har tidligere vært kommunikasjonssjef i Arktisk filharmoni og på Hålogaland Teater. Hun har jobbet strategisk og operativt med hele spekteret av marked, kommunikasjon og samfunnskontakt, både innenfor kultur- og forskningsfeltet. Anika er opptatt av kunnskapsbasert utvikling og slår et slag for å gjøre kulturlivet tilgjengelig for alle. Hun har mottatt Nordnorsk kommunikasjonspris for sitt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet, og vant NPU-prisen i kategorien Forsterker sammen med Hålogaland Teater i 2022.
Image 6483441

Thomas Talawa Prestø

Rådgiver og kunnskapsprodusent
Thomas Prestø er Kunstnerisk Leder for Tabanka Dance Ensemble og utvikler av danseteknikken Talawa Technique. Thomas er en kjent foreleser innenfor mangfoldledelse, rettighetsarbeid, endring, publikumsbygging og talentutvikling. Thomas Prestø har fått en rekke utmerkelser og priser for sitt inkluderende arbeide, bruk av dans som sosial endringsagent. Blant disse Bergesenstiftelsesprisen, Oslo Kommunes pris for inkluderende arbeid OXLO-prisen, samt han var første mottaker av Viken Fylkeskommunes Kunstnerpris. Han ledet Critical Friends utvalget som så på inkluderende arbeid på kulturfeltet i hele Norden, samt han sitter i en rekke nasjonale og internasjonale kunstinstitusjoner, styrer, utvalg og nettverk. Thomas er for tiden doktorgradsstipendiat på Høgskolen i Østfold.