Vinner i kategorien "forsterker":´2019: Rogaland Teater

Rogaland Teater
Bilde: NPU
Rogaland teater vant i kategorien forsterker.

Rogaland Teater kan notere seg en lang rekke kunstneriske suksesser i form av Hedda-nominasjoner og -priser, og driver en av landets mest betydelige barne- og ungdomsteatre. Ifølge oppdraget fra departementet, skal de fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse og sørge for at alle får tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet. Kunstnerisk utvikling innebærer alltid en viss risiko for sviktende salg. Samtidig, og som en direkte følge av regjeringens arbeids- og effektiviseringsreform, som innebærer en realnedgang i det statlige tilskuddet, var det nødvendig å øke egeninntektene. Rogaland Teater er et teater som evner å omstille seg og som kjenner sitt publikum. Gjennom årlige kundemålinger, skaffer de seg vital forretningsmessig innsikt. I 2016 gikk publikum på teater i snitt kun en gang i året. Her øynet de en mulighet og satte inn to hovedtiltak: Endret produksjonsmodell, slik at de kunne øke kapasiteten og tilby et større antall forestillinger, og innføring av dramakortet, et lojalitetsprogram som gir ubegrenset tilgang til alle egenproduksjoner i et år for prisen av tre kvelder på hovedscenen. Etter to år har de økt salget med 20 prosent, og inntektene med 19. Dramakortet utvider i tillegg det kunstneriske handlingsrommet gjennom å senke terskelen for å prøve ut en større bredde av det som produseres. I 2019 har de gjennomført fokusgrupper med dramakortkundene. Kortholderne ser ikke bare mye mer teater, og føler sterkere tilknytning, de gir også uttrykk for at de har blitt mer opptatt av å bruke kultur generelt, og holder seg mer oppdatert på det som skjer på kulturfronten. Vi kan ikke forstå annet enn at Rogaland-modellen må kunne fungere for andre teatre i samme situasjon.