Nasjonalmuseet tok i bruk NPU Monitor fra dag én

Foto Ina Wesenberg Nasjonalmuseet 2
Tekst: NPU
Bilde: Ina Wesenberg
Allerede fra åpningsdagen tok Nasjonalmuseet i bruk publikumsundersøkelsen i NPU Monitor, som henter løpende respons fra publikum.

Med mål om «å gjøre kunsten tilgjengelig for alle – og hver enkelt» åpnet det nye Nasjonalmuseet dørene den 11. juni 2022. Allerede fra åpningsdagen tok Nasjonalmuseet i bruk publikumsundersøkelsen i NPU Monitor, som henter løpende respons fra publikum.

- Vi ønsker å lære mer om våre besøkende, deres ønsker og behov. Det gir oss tilbakemelding på hvordan vårt tilbud treffer publikum, og hvordan vi kan jobbe for å bli enda bedre i fremtiden, sier konstituert avdelingsdirektør ved Nasjonalmuseet, Karette Marie Wang Sandbu.

NPU Monitor består av to undersøkelser, en løpende publikumsundersøkelse og en befolkningsundersøkelse. I befolkningsundersøkelsen svares det på mange av de samme spørsmålene som i publikumsundersøkelsen. Responsen fra begge undersøkelsene vil kunne sammenlignes i dashboardet til NPU Monitor. På denne måten vil man kunne sammenligne svar fra eget publikum med svarene fra befolkningen i et eller flere fylker.

- Vi gleder oss til å utforske mulighetene det gir. Det gjør at vi har mulighet til å sammenligne respons med et utvalg som ikke nødvendigvis bruker museer aktivt. Vi har jo et ønske om å nå nye målgrupper, og derfor kan dette bli en viktig kilde til kunnskap.

Og nytten av å sammenligne egen publikumsrespons med andre institusjoner som deltar i NPU Monitor, anser Sandbu som viktig.

- Muligheten for å sammenligne kan gi inspirasjon og læring. Det er mange kulturinstitusjoner i Norge som besitter kunnskap vi gjerne vil lære mer om. Å kunne sammenligne resultater museer imellom eller på tvers av bransjer, håper vi bidrar til mer kunnskapsdeling, og på sikt et bedre og mer mangfoldig kulturliv.

Alumni karette sandbu 8245
Bilde av Karette Marie Wang Sandbu. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien