NPU-prisen 2016

02.03.2016
Tekst: NPU
Årets vinner er Det Norske Teatret. Les juryens begrunnelse her.
06
Det Norske Teatret Logo

VINNER Det Norske Teatret

Juryens begrunnelse

Med utgangspunkt i det kunstneriske arbeider Det Norske Teatret for å skape scenekunst i og for et mangfoldig Norge. Satsingen på barne- og ungdomsteatret Den mangfaldige scenen, i samarbeid med Bondeungdomslaget i Oslo og Noregs Ungdomslag, og skuespillerutdanningen Det Multinorske, i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag, representerer betydelige investeringer fra teatrets side. Tiltakene springer ut av en langsiktig og helhetlig mangfolds- og publikumsstrategi som kommer til uttrykk gjennom et åpent og inkluderende teaterhus med et mangfold av kulturelle uttrykk på repertoaret. Gjennom re-fortolkningen av Det Norske Teatrets rolle, som innflytternes og minoritetenes teater, forbindes teatrets historiske røtter med samtiden. Juryen ser et teater som tar konsekvensene av samtidens demografiske kompleksitet, og som redefinerer seg som et moderne storbyteater i prosessen. Det er etter juryens oppfatning dristig, viktig og riktig.