NPU Prisen 2014

02.01.2014
Tekst: NPU
Årets vinner er Kilden Dialog. Les juryens begrunnelse her.
05
KILDEN logo V svart RGB 2x 72d3e097

VINNER Kilden Dialog

Juryens begrunnelse

Kilden Dialog er et meget ambisiøst initiativ som tolker kunstinstitusjonens samfunnsoppdrag på en, i norsk sammenheng, ny måte.

Kilden Dialog er velfundert og basert på en nøye gjennomarbeidet strategi forankret i toppledelsen.

Kilden Dialog problematiserer hva publikumsutvikling er og hva det kan være. Allikevel, det tar utgangpunkt i den kunstneriske og tekniske ekspertise som finns i institusjonen og bruker det for å danne kontaktflater med nye grupper i Kristiansand og regionen. Kilden Dialog gjør seg bruk av et stort mangfold av prosjekter, hvor ikke alle er like målrettede. Det er både rom for prosjekter som fokuserer på utsatte grupper men også på talentutvikling blant annet i samarbeid med Kristiansand Kulturskole. Initiativet har brede kontaktflater i Kristiansand og regionen.

Kilden Dialog er et særdeles visjonært prosjekt. Det tenkes langsiktig og institusjonen har mål om å bli et kompetansesenter for inkludering og "outreach"- arbeid i 2018. I visjonen heter det at ”Gjennom å være nyskapende og utnytte kunstfaglige ressurser på nye og meningsfulle måter, skal Kilden Dialog sette ny nasjonal standard for hvilke roller kunstinstitusjoner skal spille i et moderne samfunn”. Det viser et modent og uredd kulturelt lederskap som redefinerer hva en kunstinstitusjon kan og bør være.