Bakgrunn

White ceramic snowman figurine lot scopio ca938bb8 2d2b 4840 a294 6e52294c8fd7
Hvem står bak? Hva går det ut på? Hva koster det?

Hjelper aktørene med å forstå og engasjere ulike publikumsgrupper

NPU har siden 2013 stått bak en lang rekke publikums- og befolkningsundersøkelser for kunst- og kulturinstitusjoner i Norge. De siste tre årene har vi arbeidet med å utvikle en sektorovergripende analysetjeneste som vil gi alle aktører, uavhengig av sjanger, region og størrelse, innsikt i eget publikum sammenliknet med befolkningen rundt seg.

Som deltaker kan du både spare kostnader til publikums- og befolkningsundersøkelser og få bedre oversikt over egen publikumsutvikling enn om du kun gjør undersøkelser på egen hånd.

Det er en nasjonal arbeidsgruppe som bestemmer hvilke bakgrunnsspørsmål som skal stilles. Bakgrunnsspørsmålene som stilles til respondentene i publikumsundersøkelsen gir grunnlag for å måle representativitet. Respondentenes svar er anonyme og brukes kun til forskningsformål. Spørsmålene er standardiserte av hensyn til formålet om å kunne sammenlikne publikumsprofiler. På den måten bidrar NPU Monitor til at aktører lære av hverandre. Alle deltakende organisasjoner vil kunne lese av svar på publikumsundersøkelsen i sanntid i et eget utviklet dashboard, og sammenligne publikumsdata med befolkningsdata i eget fylke eller på nasjonalt nivå i det samme dashboardet.

Befolkningsundersøkelsen

NPU Monitor inneholder data fra en omfattende befolkningsundersøkelse som gjennomføres hvert tredje år. Det er en panelundersøkelse som gjennomføres i samarbeid med Norstat i et representativt utvalg for hvert fylke. Undersøkelsen danner utgangspunkt for å måle representativitet på aktør- og bransjenivå. Undersøkelsen består av følgende typer spørsmål:

 • Spørsmål om bakgrunn (herunder demografi og mangfold)
 • Spørsmål som angir hvilket av åtte predefinerte kultursegmenter respondentene tilhører (basert på «Culture Segments»-verktøyet)
 • Spørsmål om interesse for og bruksfrekvens av ulike kunst- og kulturtilbud
 • Spørsmål om motivasjon og barrierer for deltakelse
 • Spørsmål og foretrukne informasjonskanaler

Bli med i bransjeløftet

Publikumsundersøkelsen

Publikumsundersøkelsen ruller og går hele året. Den gjøres tilgjengelig for publikum etter besøket. Målet er å samle inn svar fra et så representativt publikum som mulig. Den enkelte aktøren kan velge mellom ulike responskanaler (sms, e-post, intervju, osv). Publikumsundersøkelsen består av ulike typer spørsmål. Først og fremst 11 obligatoriske spørsmål som alle stiller:

 • Flere av spørsmålene om bakgrunn er de samme som i befolkningsundersøkelsen (herunder demografi og mangfold)
 • Spørsmål om frekvens, type arrangementskategori de har deltatt på, og opplevd kvalitet.
Videre kan aktørene stille maks 19 spørsmål fra en standardisert tilvalgsliste på 40 spørsmål innenfor følgende kategorier:
 • Spørsmål som angir hvilket av åtte predefinerte kultursegment respondentene tilhører (basert på «Culture Segments»)
 • Spørsmål om motivasjon og barrierer for deltakelse
 • Spørsmål om foretrukne informasjonskanaler
 • Spørsmål om etterlatt inntrykk (hvordan publikum ble påvirket av opplevelsen)

Rapportering via brukervennlig kontrollpanel

Svarene på felles stilte spørsmål i NPU Monitor 2022 avleses og rapporters fra et kontrollpanel. Hver enkelt deltakende institusjon får egen innlogging. De kan hente ut sine egne grafisk illustrerte rapporter direkte fra kontrollpanelet. Den enkelte aktør kan velge å sammenligne egne resultater mot bransje (eksempelvis museum, teater, etc), andre aktører, eller mot befolkningen i eget fylke eller på nasjonalt nivå.

NPU vil yte bistand i forbindelse med uthenting av data i tråd med den avtalen som ligger til grunn for deltakelsen i NPU Monitor. For øvrig vil den enkelte aktør kunne be om hjelp til å ta i bruk innsikten i NPU Monitor i forbindelse med egen virksomhetsplanlegging.

Alle deltakere inngår en databehandleravtale, som er i samsvar med GDPR og norsk regelverk på området.

Kundedata

I 2023 starter arbeidet med integrasjon av kundedata i Monitor. Mer informasjon om dette følger så snart den survey-baserte delen er rullet ut i 2022.

Prisliste for deltakelse i NPU Monitor ink basis-medlemskap med tilgang alle ressurser og møteplasser i NPU

Aktører med publikum

Priser eks mva per år

0-5 årsverk

25.000,-

6-10 årsverk

28.500,-

11-50 årsverk

36.000,-

51-100 årsverk

45.000,-

100 -200 årsverk

50.000,-

200+ årsverk

58.500,-

Kommuner

65.000,-

Fylker med under 500.000 innbyggere

70.000,-

Fylker med over 500.000 innbyggere

80.000,-

Fylker med over 1.000.000 innbyggere

100.000,-

 • Aktører med flere scener/utstillingslokaler/konsertarenaer med egne merkenavn kan kjøpe tilgang for flere destinasjoner i Monitor. Det koster 15.000,- eks mva per ekstra destinasjon.

NPU Monitor er utviklet i samarbeid med

Morris Hargreaves Mc Intyre
Norstat
Kulturradet Symbol Svart