NPU Monitor 2022

1 2
I mars 2022 starter en helt ny NPU Monitor, som vil gi alle plussmedlemmer i NPU informasjon om eget publikum i årene fremover (nye tidsserier). Som plussmedlem kan du spare kostnader til publikums- og befolkningsundersøkelse ved å bli med på spleiselaget NPU Monitor 2022.

Om prosjektet

 • Nytt av året er at de samme spørsmålene som institusjonene i felleskap stiller til eget publikum, også vil bli stilt i en befolkningsundersøkelse på fylkesnivå. Det betyr at i NPU Monitor 2022 vil hver enkelt institusjon kunne sammenligne svar fra publikummet sitt mot svarene fra befolkningen i eget fylke. De gamle fylkene i Viken: Buskerud, Akershus, og Østfold, vil få separate befolkningsundersøkelser, det samme vil gjelde for de tidligere fylkene Finnmark og Troms.
 • NPU Monitor 2022 vil ha en kort felles spørreundersøkelse på 11 spørsmål, som er lik for publikum i alle deltakende institusjoner og befolkningen i hvert fylke.
 • De felles spørsmålene som stilles gir informasjon om hvem publikum er (demografi, inkludert spørsmål om mangfold: kulturell bakgrunn, utdanningsnivå, og funksjonsnedsettelse), frekvens, type arrangementskategori de har deltatt på, og opplevd kvalitet. I befolkningsundersøkelsen vil du også få informasjon om kulturbruk i forhold til deltakende institusjoner i fylket / andre relevante institusjoner.
 • Befolkningsundersøkelsen vil bestå av ca. 30 spørsmål. Denne vil bli gjennomført hvert 3 år. Blant disse 30 spørsmålene vil det også være 7 spørsmål knyttet til segmentering av befolkningen i «Culture Segments» (psykografisk segmenteringsmodell).
 • Nytt brukervennlig dashboard: Resultatene vil enkelt kunne leses av i et nyutviklet dashboard utviklet spesielt for NPU Monitor 2022. Her vil du til egen bruk kunne ta ut grafisk illustrerte rapporter. Hver enkelt deltakende institusjon får egen innlogging.
 • I dashboardet vil hver enkelt institusjon kunne velge å sammenligne egne resultater mot bransje (eksempelvis museum, teater, etc), eller sammenligne med andre institusjoner. Eventuelt mot befolkningsundersøkelse i fylket eller på aggregert nasjonalt nivå.

Tilvalgsliste: Velg flere spørsmål til eget publikum som du ønsker svar på

 • Det vil for hver enkelt deltakende institusjon i NPU Monitor 2022 være mulig å stille flere standardiserte spørsmål til eget publikum utover de 11 felles spørsmålene alle stiller. Disse spørsmålene vil være tematisk sortert på en tilvalgliste med ca 40 standardiserte spørsmål, som du kan plukke fra.
 • Hver enkelt institusjon kan velge opp til 19 ekstra spørsmål fra tilvalglisten. Totalt stiller da en institusjon opp til 30 spørsmål om gangen til publikum, inkludert de 11 felles spørsmålene.
 • På samme måte som med svarene på felles stilte spørsmål i NPU Monitor 2022, vil også svarene på spørsmålene fra tilvalgslisten kunne avleses og rapporters fra dashboardet.
 • Spørsmål plukket fra tilvalgslisten vil også kunne sammenlignes med svar som andre institusjoner har fått på de samme spørsmålene.
 • Spørsmål på tilvalgslisten vil være innenfor aktuelle tema som motivasjon/barrierer for deltakelse, sjangerpreferanser, psykografi (culture segments-modellen), kanalvalg, med mer.


PS: Husk å tegne plussmedlemskap for 2022 for å bli med i NPU Monitor 2022!

Les mer om utviklingen av NPU Monitor

27.11.2021

Samarbeidspartnere

Morris Hargreaves Mc Intyre
Norstat
Kulturradet Symbol Svart