Forprosjektet: PUBDATA 2019-2020

03 npu PUBDATA liten
Bilde: Bleed
I PUBDATA-piloten bygget vi en testversjon av NPU Monitor med 20 av våre medlemmer og vår britiske søsterorganisasjon The Audience Agency, som har skapt et tilsvarende verktøy for UK-markedet.

Tenk om du kunne logge deg inn på en side som svarte på alle spørsmål du har om publikum?

Hvem er de, hvor ofte går de, hvor stor kryssbruk er det mellom vår institusjon og ande kulturtilbud i regionen, og hvem i befolkninger er underrepresentert hos oss? Hvor er det strategisk riktig å sette inn støtet?

Testversjonen er bygget etter samme mal som det britiske analyseverktøyet Audience Finder. Audience Finder bruker ulike datakilder til å skape et helhetlig bilde av ulike typer kunst- og kulturbrukere basert på hvor de bor, hvem de er, hva de liker og hva som motiverer dem. Bildet kan brytes ned på regioner, bransjer eller hver enkelt institusjon. 20 norske institusjoner bidrar med publikumsdata i den norske test-piloten. The Audience Agency (UK) står for metodikken, analysen og byggingen av et dashboard, som institusjonene tester høsten 2020. Målet med piloten er å lage en detaljert plan for hvordan Kulturmonitor bør rigges, finansieres og driftes i Norge de neste årene.

NPU jobber i 2020 med å bygge det vi kaller en "Kulturmonitor" som skal gi kultursektoren et kart over publikums-terrenget. Kartet skal vise hvem som er i markedet for teater, dans, konserter, visuell kunst, litteratur, kulturminner, film osv og hvilke deler av befolkningen som engasjerer seg i ulike typer tilbud. På institusjonsnivå skal du kunne gå inn og følge publikumsutviklingen; hvem kommer til, hvem faller fra, hvilke programmer engasjerer nye grupper osv. Dette har de i England. Verktøyet heter Audience Finder og er utviklet av The Audience Agency på oppdrag fra det Britiske kulturrådet.

PUBDATA er et pilotprosjekt som har pågått i deler av 2019 og som løper ut året 2020. Det tar sikte på å utvikle en norsk versjon av Audience Finder for norsk sektor. 20 institusjoner deltar med publikumsdata i piloten og The Audience Agency analyserer data og bygger et dashboard som du som medlem av NPU vil få tilgang til mot en årlig analyseavgift. Datakildene er transaksjonsdata fra bookingsystemer i utvalgte teatre, orkestre, museer, bibliotek og festivaler, kombinert med data fra spørreundersøkelser blant institusjonenes publikum og i befolkningen. Hensikten er å gi våre medlemmer innsikt i egen publikumsutvikling og bransjen et samlet bilde av brukere, ikke-brukere og potensielle brukere.

Presentasjon fra Webinar 1 av 5: På vei mot Kulturmonitor

Tidslinje

Dato
Beskrivelse
01.11.2020
GAP-analyse og rapport
16.10.2020
Demo versjon 2
01.09.2020
Publikumsundersøkelse
19.08.2020
Betaversjon av norsk versjon
09.06.2020
Audience Finder Demo for styringsgruppa og NPUs styreleder
19.06.2020
Innhenting av kundedata fra institusjonene lukker
01.05.2020
Import av kundedata fra institusjonene
01.04.2020
Import av data fra NPU befolkningsundersøkelser
24.02.2020
Første møte styringsgruppen for PUBDATA-prosjektet
09.02.2020
Avtale med The Audience Agency
07.02.2020
Prosjektmandat på plass
15.01.2020
Prosjektleder på plass
15.11.2019
Tilskudd fra Bergen kommune
15.11.2019
Tilskudd fra Oslo kommune
15.11.2019
Tilskudd fra Kulturrådet
18.06.2019
Workshop med Idean
23.05.2019
Årsmøte 2019
07.03.2019
Frokostmøte Det Norske Teatret
10.12.2018
Medlemsundersøkelse
12.11.2018
Årsmøte 2018

Samarbeidspartnere

TAA logo single