Innsatsområde

Culture Segments

16.02.2021
Tekst: NPU
Bilde: Morris Hargreaves McIntyre
Culture Segments er det av de mest sentrale begrepene i NPU's nyere historie og ryggmargen i mange av undersøkelsene vi har gjennomført siden vi i 2013 innledet samarbeidet med britiske Morris Hargreaves McIntyre (MHM). Segmenteringsmodellen organiserer publikum basert på deres verdier og holdninger til kultur og behov. Her får du et innblikk i hvordan vi har anvendt modellen i ulike prosjekter, hva den går ut på og kan laste ned alle rapportene.
Hjerne culture segmants
Arts marketing is dead – long live the audience

Culture Segments er en psykografisk segmenteringsmodell utviklet av det britiske konsulentselskapet Morris Hargreaves McIntyre (MHM), som deler befolkningen inn i åtte gjensidig utelukkende segmenter eller typer, avhengig av forventninger og behov knyttet til kultur.

Den avdekker blant annet åpenhet for å oppdage noe nytt og ukjent versus behov for sosiale bevis, om respondenten tilhører et segment som er overveiende indre eller ytre motivert, og om behovet som ønskes tilfredsstilt gjennom å oppsøke kunst og kultur er primært sosialt, intellektuelt, emosjonelt eller av åndelig karakter.

Dansens Hus har investert i et verktøy («tag-tool») som gjør det mulig å kartlegge segmenttilhørighet via egne kanaler fremover. Verktøyet er også benyttet for å kartlegge segmenttilhørigheten til respondentene i denne undersøkelsen.

Culture segments som verktøy siden 2013

Dato
Beskrivelse
30.06.2013
Samarbeidet med MHM innledes
31.12.2013
Performa-prosjektets første fase
31.07.2014
Performa-prosjektets andre fase
31.12.2014
Performa 2014 andre halvår
01.07.2015
Performa 2015 første halvår

Samarbeidspartner

Morris Hargreaves Mc Intyre