Museum Vest

Store blaa foto thor broedreskift 8 red
Bilde: Thor Broedreskift
I dette nye prosjektet med Museum Vest yter NPU strategisk bistand og bidrar med innsiktsbasert utvikling av konseptuelle målgrupper.

En konseptuell målgruppe er en beskrivelse av en gruppe som opplever de samme funksjonelle og emosjonelle fordelene ved et kulturtilbud. Hvilke funksjonelle og emosjonelle fordeler leverer Museum Vest for hvem i dag – og hvem kunne det være i fremtiden? Gjennom å identifisere konseptuelle målgrupper for Museum Vest vil vi bidra til at museet kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag i enda større grad enn i dag.

Aktiviteter

Dato
Beskrivelse
28.09.2020
Tilbud om strategisk bistand
02.10.2020
Strategiworkshop 1: Hvem BURDE de være?
01.11.2020
Levering av rapport
02.11.2020
Workshop II: Kultursegmentering og konseptuelle målgrupper