Kjennskap og holdninger til kunst i offentlige rom

Oslo kommune & Oslobiennalen 2019

12.06.2020
Bilde: NPU
NPU og Opinion har på vegne av Oslo kommune og Oslobiennalen 2019 hentet inn kunnskap om hva folk i Oslo mener om kunst i offentlig rom, og hva Norges befolkning har av kjennskape til Gustav Vigeland. Funnene overrasker ikke. Folk liker kunst utendørs, både i det offentlige rom og i Vigelandsparken.
Photo Antero Hein 06232

Lese mer? BESTILL medlemsskap HER:

Bli medlem
Allerede medlem?