Satsingsområde

Culture Segments

18.08.2021
Tekst: NPU
Bilde: Morris Hargreaves McIntyre
NPU har samarbeidet med MHM om bruken av Culture Segments-verktøyet siden 2012, og er ekspert på Culture Segments i Norge og Norden. På denne siden kan medlemmer laste ned ressurser, i form av rapporter og presentasjoner. Culture Segments er et av satsingsområdene til NPU.
Essence square named low res Yrxm 9617 9616

«Culture Segments kan brukes til å programmere mer mangfoldig, og kommunisere mer presist.»

Hva er kultursegmentering?

Kultursegmentering deler et publikum eller en befolkning inn i forskjellige grupper, basert på at de oppfører seg på lignende måter eller har lignende behov. Segmentering er avgjørende for å lykkes med publikumsutvikling. Den vanligste segmenteringsmåten er besøksfrekvens. Det innebærer at man deler publikum inn i grupper basert på høy, middels eller lav besøksfrekvens. Sosiodemografisk segmentering er vanlig i kulturpolitisk sammenheng. Da deler man inn befolkningen i sosiodemografiske segmenter basert på f.eks kjønn, alder, utdanning og inntekt. Det er et kulturpolitisk mål at at folk med innvandringsbakgrunn, funksjonsvariasjoner og grupper med lavere utdanning skal bli bedre representert i det offentlig finansierte kulturlivet. Men kulturdeltakelse handler ikke bare om sosiodemografi, men om kulturell identitet, vaner og smak. Psykografiske segmenteringsmodeller, som Culture Segments, kan gi organisasjonen et felles språk om etablerte og potensielle publikumsgrupper, basert på hvilke motivasjon og barrierer de har for kulturdeltakelse. På denne måten kan de bidra til å gi retning i arbeidet med å programmere mer mangfoldig, og å kommunisere mer presist.

Disse jobber aktivt med Culture Segments

Morris Hargreaves McIntyre´s (MHM) kompetanse og kunnskap om kultursegmentering er unik og banebrytende. Under finner du alle våre undersøkelser med bruk av Culture Segments samlet, lenker til videoklipp fra presentasjoner holdt av MHM om Culture Segments på NPU-konferansene i 2017 og 2018, samt andre ressurser produsert av NPU og MHM. En lang rekke institusjoner i Norge har fått et innblikk i segmentene i sitt marked gjennom å ha deltatt i befolkningsundersøkelser utført av NPU. Vi har kartlagt kultursegmentene i Oslo 2013/2019, Akershus (2016), Innlandet (2016), Hordaland (2017), Vestfold (2018), Troms og Finnmark (2020), Vestland (2021) Trøndelag (2021) og Viken (2021).

I tillegg har følgende NPU-medlemmer investert i en 3-årig lisens til "Culture Segments tag tool» for å segmentere egne besøkende:

  • Dansens Hus (2018)
  • Oslobiennalen/Oslo kommune (2019)
  • Festivalkontoret (Oslo PIX, Arabiske filmdager, Film fra Sør) (2019)
  • Hålogaland Teater (2020)
  • Teater Vestland (2021)
  • Turneteatret i Trøndelag ( 2021)
  • Museum Vest ( 2021)

Se opptak av Webinar 3-21: Culture Segments i praksis

Analyseprosjekter med bruk av Culture Segments i regi av NPU i kronologisk rekkefølge

Dato
Beskrivelse
30.06.2013
Performaprosjektet/Oslo Atlas
01.04.2016
Befolkningsundersøkelse Innlandet
01.08.2016
Befolkningsundersøkelse Akershus
01.04.2017
Befolkningsundersøkelse Hordaland
01.03.2018
Befolkning Oslo og publikum Dansens Hus
01.09.2018
Befolkningsundersøkelse Vestfold
01.03.2019
Befolkningsundersøkelse Oslo
01.03.2020
Befolkningsundersøkelse Troms og Finnmark
01.02.2021
Befolkningsundersøkelse Vestland
01.04.2021
Befolkningsundersøkelse Trøndelag
01.07.2021
Publikumsundersøkelse Museum Vest
12.07.2021
Befolkningsundersøkelse Unge 15-30 Viken

Samarbeidspartner

Morris Hargreaves Mc Intyre