Performa

23.09.2015
Det var det første analyseprosjektet utført av NPU for medlemmer på oppdrag fra departementet og det første analyseprosjektet i Norge som tok i bruk Culture Segments-modellen utviklet av Morris Hargreaves McIntyre i England for å identifisere smaks-segmenter.

Performaprosjektet 2012-2015 undersøkte potensialet for økt for kunst- og kulturdeltakelse blant brukere og ikke-brukere av musikk- og scenekunst.

Prosjektet har hatt fokus på kunnskapsbygging gjennom kvantitative og kvalitative befolkningsundersøkelser, publikums-samtaler og bransje-research. Funn og læring presenteres i fire ulike delrapporter, en artikkel, et essay og en sluttrapport til departementet, hvor det blant annet reflekteres over ulike typer publikumsutvikling, og gis anbefalinger med tanke på videre arbeid med kulturell inkludering.

Tidslinje

Dato
Beskrivelse
06.06.2012
Performa 2012
30.06.2013
Performa 2012
31.12.2013
Performa 2013 andre halvår
31.07.2014
Performa 2014 første halvår
31.12.2014
Performa 2014 andre halvår
01.07.2015
Performa 2015 første halvår
22.09.2015
Performa 2015 andre halvår
14.06.2024
Performa 2016