NPU Monitor

1 2
NPU Monitor er et av våre hovedsatsingsområder. Her kan du se utviklingen i arbeidet vårt med NPU Monitor, fra pilotprosjektet PUBDATA til NPU Monitor 2022.

Våre NPU Monitor prosjekter

NPU Monitor 2021

NPU Monitor
13.04.2021
Npu monitor 05 A
Førtiåtte organisasjoner har tegnet seg for deltakelse i undersøkelsen. Seks av disse ligger utenfor Norge. I tillegg til NPUs medlemmer har vi med ni kulturhus, fire konsertarrangører, et litteraturhus, og to festivaler: Øya og TIFF. I denne runden har vi også fått med oss to nye symfoniorkestre  –  Göteborg Symfoniker og Stavanger Symfoniorkester. NPU Monitor 2021 er en stor og omfattende undersøkelse som legger et solid grunnlag for fysisk gjenåpning og digital utvikling!