På vei mot NPU Monitor

1 2
NPU Monitor er et av våre hovedsatsingsområder. Her kan du se utviklingen i arbeidet vårt med NPU Monitor, fra pilotprosjektet PUBDATA til NPU Monitor 2022.