NPU Monitor 2021 Runde 1 Rapport 1

10.06.2021
Tekst: Ingrid E. Handeland
Bilde: Bleed
Dette er et uttak fra dashbordet som åpnet 4. juni. Uttaket viser nøkkelfunn på aggregert nivå for Norge.
Npu monitor 05 A liten