Oppsummering av kriseåret 2020

11.12.2020, 13:00 — 15:30

Zoom
NPU bildecollage 24 01 2010
Hva gjør pandemien med publikums vilje til å delta, og hva gjorde kunst- og kulturinstitusjonene for å møte publikums behov? På årets siste webinar oppsummerte vi kriseåret 2020.

Del 1: Foreløpige resultater fra tredje runde av Covid-19-Monitor.

Covid-19-Monitor er den norske utgaven av Audience Outlook Monitor som måler publikumseffekten av C19-pandemien. Når og på hvilke premisser vil publikum vende tilbake til institusjonene? Betrakter publikum digitalt innhold som midlertidige kriseløsninger eller beveger vi oss mot en fremtid der publikum forventer begge deler? Hvilke innholdsformater er det størst etterspørsel etter? Live-strøm eller opptak? Hvilke publikumsgrupper er mest og minst interessert ulike typer formidlingsformater? Det siste har vi spurt publikum om i 3.dje og siste runde av Covid-19-Monitor. I dette webinaret gir vi noen foreløpige svar. Den endelige rapporten blir klar over nyttår.

Del 2: Beste praksis. NPU-prisen 2020 gis til den eller de som har gjort en ekstra innsats for å holde kontakten med etablerte og nye brukere under pandemien. I dette webinaret presenteres første pulje av de nominerte ( i alfabetisk rekkefølge). Andre og tredje pulje presenteres over nyttår. Prisen deles ut når det er igjen er mulig å samles fysisk.

Første pulje nominerte // Case-presentasjonener 11. desember

Det Norske Teatret er nominert i kategorien "fornyer" for satsingen på skjermbasert, smittefri live-deltakelse hjemmefra via teatrets nyutviklete strømmeplattform. Kommunikasjonsjef Thine Sletbakk Bugge forteller hvordan satsingen kom i stand, hva de har lært og hvordan DNT ser for seg å videreføre satsingen.

Oslo-Filharmonien (OFO) er nominert i kategorien "fornyer" for satsingen på digitale konserter under pandemien. Utviklingssjef Lars Petter Hagen forteller hvordan satsingen kom i stand, hvilke strategiske valg som er foretatt underveis og hvordan satsingen har påvirket OFOs videre arbeid med publikumsutvikling.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) er nominert i kategorien "fornyer" for sin satsing på digital formidling til eksisterende og nye publikumsgrupper under pandemien. Formidlingssjef Gunhild Rikstad ved SNK forteller en historie om å starte med "to tomme hender" og likevel oppnå store resultater.

Hålogaland Teater (HT) er nominert i kategorien "utvider" for strategiske satsing på mangfold og inkludering. HT ønsker spesifikt å inkludere publikum med funksjonsvariasjoner. Prosjektleder Ulrikke Benestad Fuller-Gee presenterer HTs satsing på Relæxt teater.

.-----

Webinaret er gratis for NPU-medlemmer. (NB! Webinaret avsluttes med årsmøte for NPU-medlemmer)

Dersom du ikke jobber i en av NPUs medlemsorganisasjoner koster det 200,- per person å delta. 1000,- per organisasjon ( ubegrenset antall deltakere).

Det gjøres opptak av webinaret. Opptaket gjøres tilgjengelig for medlemmer av NPU bak betalingsmur på norskpublikumsutvikling.no.