Covid-19 Monitor

02 npu COVID19
Tekst: NPU
Bilde: Bleed
Hva skjer med publikum under pandemien? I NPU Monitor 2019 (tidl. Covid-19 Monitor) undersøkte vi publikumseffekten av koronakrisen, både i Norge og internasjonalt. I samarbeid med WolfBrown (USA) og en rekke serviceorganisasjoner i USA og Australia, sporet vi utviklingen av publikums risikovilje og betalingsvilje for analoge og digitale kulturtilbud i denne ekstraordinære tiden.

Hva er publikums kriterier for å vende tilbake til fysiske arrangementer, og hvilke digitale muligheter og utfordringer har åpnet seg?

Hva har skjedd med publikum under pandemien? Hvilke effekter har den langvarige usikkerheten rundt smitten hatt på publikums vilje til å delta? Hvilken rolle spiller digitale erstatninger i denne situasjonen? Og hvilke typer digitalt innhold er det større og mindre interesse for?

Den siste rapporten gir et bilde av effekten av koronakrisen per 3. desember 2020 blant publikummet til 21 deltakende institusjoner fra hele landet. Den viser samtidig utviklingen gjennom tre innsamlingsrunder. Den første i slutten av mai, den andre medio september og den siste i slutten av november.

Institusjonene som deltar i prosjektet har tilgang til et online rapporteringsverktøy som gir mulighet til å filtrere svarene på en rekke underdimensjoner, se egen publikumsutvikling over tid, og sammenlikne egne resultater med andre i samme region eller bransje.

På aggregert nivå kan vi slå fast at publikum blir mindre og mindre villige til å samles fysisk, og mer og mer interessert i digitale erstatninger. I september gikk vi i dybden på maskebruk. I november på vaksinering.

Det er svært få (bare 3%) som ikke vil la seg vaksinere. Men vaksinen vil ikke løse alle problemer. Over halvparten av de som vil la seg vaksinere med en gang de får tilbud om det ser likevel an infeksjonsraten i samfunnet før de vender tilbake.

Det vil være avgjørende for en normalisering av situasjonen at publikum kan være sikre på at institusjonene kan tilby smittefrie arrangement.


Se NPU-direktør Ingrid E. Handeland fortelle om rapportene og våre fire anbefalinger til kunst- og kultursektoren:

Få tilgang til hele rapportseiren

Hovedfunn per 3. desember 2020

FYSISK DELTAKELSE

#1 7 av 10 er ikke klare for å delta så snart myndighetene sier at det er trygt.

#2 2 av 10 avventer vaksine.

#3 Publikum returnerer ikke automatisk fordi om de er vaksinert. 4 av 10 vaksinerte avventer situasjonen i resten av samfunnet.

#4 Det er stadig færre som svarer at de føler seg komfortable med å besøke museer, teatre og konserthus.

#5 Innendørs arenaer med fastmonterte seter er førstevalget for flest. Å delta hjemmefra via skjerm ligger nå på andreplass, foran både lokaler uten faste seter og utendørs arenaer.

#6 Det er stadig flere som sier at de tror at de vil bruke mer tid og penger på kultur når pandemien er over og det er trygt å vende tilbake.

DIGITAL DELAKELSE

#1 1 av 3 har opplevd digitalt innhold fra organisasjonene som er med i undersøkelsen.

#2 5 av 10 sier at de har deltatt digitalt på museer, konserter eller teater siste to uker.

#3 Kun et fåtall (2 av 10) foretrekker lokale produsenter av digitalt innhold, 8 av 10 kan like gjerne oppsøke teatre, museer og orkestre i andre byer og land på deres digitale plattformer.

#4 Det er stadig flere som ønsker seg et permanent digitalt tilbud.

#5 Det er stadig færre som mener at digitalt innhold skal være gratis.

#6 Det er i snitt litt høyere betalingsvilje for direktesendinger enn opptak av forestillinger, konserter og omvisninger. Betalingsviljen ligger i snitt stabilt rundt 200 kroner i alle tre målinger.

Tidslinje

Dato
Beskrivelse
26.08.2020
18:30-19:00: Internasjonalt partnermøte med Alan Brown
23.07.2024
Andre innsamlingsrunde i Norge
23.09.2020
Internasjonalt partnermøte: Briefing
24.09.2020
Webinar: presentasjon av analyse av funn i andre innsamlingsrunde
21.10.2020
Internasjonalt partnermøte med Alan Brown
23.07.2024
Tredje innsamlingsrunde
23.07.2024
NPU-Webinar: presentasjon av analyse av funn i tredje innsamlingsrunde

Hvem står bak undersøkelsen?

Megan Bander
Megan Bander
Consultant & Business Manager
WolfBrown
Alan Brown Intrinsicimpact
Alan Brown
Grunnlegger
WolfBrown

Tilgang til rapporter, webinar og et internasjonalt nettverk du kan møte og diskutere tiltak med?