NPU Monitor 2021

Npu monitor 05 A
Bilde: Bleed
Førtiåtte organisasjoner har tegnet seg for deltakelse i undersøkelsen. Seks av disse ligger utenfor Norge. I tillegg til NPUs medlemmer har vi med ni kulturhus, fire konsertarrangører, et litteraturhus, og to festivaler: Øya og TIFF. I denne runden har vi også fått med oss to nye symfoniorkestre  –  Göteborg Symfoniker og Stavanger Symfoniorkester. NPU Monitor 2021 er en stor og omfattende undersøkelse som legger et solid grunnlag for fysisk gjenåpning og digital utvikling!

Fokus på gjenåpning og digital programmering etter pandemien

Hvilken effekt har den usikre situasjonen i feltet, med tilbakevendende lockdown og skiftende antallsbegrensninger, og med tilhørende avlysinger og refusjonskrav? Avventer publikum situasjonen til de er helt sikre på at det ikke blir avlyst? Og hva gjør fysisk og sosial distansering, maskebruk og avstandskrav med vår holdning til å delta på kulturarrangementer? Har det oppstått en forsamlingsfrykt som vi skal måtte slite med i lang tid - også etter at pandemien er over? Hvilken rolle spiller digitale programmer og møteplasser i denne situasjonen? Og hvilken rolle kommer de til å spille etter at pandemien er over? Har publikumsgrupper som før utelukkende ville delta fysisk fått smaken på digitale opplevelser? Og er de villige til å betale for dem?

NPU Monitor 2021 har som formål å skaffe innsikt i disse spørsmålene. Vi ønsker å gi de 48 deltakerne fra Norge og Norden bedre beslutningsgrunnlag for fysisk gjenåpning og digital programmering, etter pandemien.

Fakta om NPU Monitor 2021

Undersøkelsen gjennomføres av Norsk publikumsutvikling i samarbeid med WolfBrown, Norsk Kulturråd, Norsk filminstitutt, Norsk teater- og orkesterforening, og Spekter. Vi gjennomfører totalt tre datainnsamlingsrunder i 2021: 19.05-26.05, 01.09-08.09 og 23.11-30.11.

Alle bransjer er med

Store og små scenekunst- og konsertarrangører, museer, kulturhus, litteraturhus og festivaler deltar i undersøkelsen. Både Øyafestivalen og Tromsø Internasjonale filmfestival er med i årets NPU Monitor. Norske Kulturturhus deltar med ni av sine medlemmer, og Norske konsertarrangører med fire av sine. Via Kulturrådet og Norsk Filminstitutt deltar også Filmweb – som gjør at undersøkelsen vil omfatte film- og kinogjengere over hele landet.

Deling av resultater

Alle resultater er tilgjengelig for deltakerne i et dashbord. Her har de mulighet for å sammenlikne tilbakemeldingene fra sitt publikum med resten av feltet. Som betalende deltaker i prosjektet kan du både se og utforske resultater for din egen organisasjon, og for alle de andre organisasjonene som deltar.

NPU tar ansvar for å formidle funn av viktige utviklingstrekk på aggregert nivå til resten av feltet. Vi inviterer til nettverksmøter og offentliggjør en kort rapport med nøkkelfunn etter hver innsamlingsrunde. Etter at alle tre innsamlingsrunder er gjennomført lager NPU en rapport som oppsummerer utviklingen gjennom tre innsamlingsrunder.

TIDSLINJE

Dato
Beskrivelse
10.05.2021
Frist for registrering som deltaker
12.05.2021
Frist for de-duplisering av kundelister
14.05.2021
NPU leverer ferdig programmert undersøkelse til alle deltakere
19.05.2021
Første innsamlingsrunde starter
26.05.2021
Undersøkelsen lukker
04.06.2021
Dashbordet åpner
09.06.2021
Deltakere møtes digitalt klokken 15:00-16:00
10.06.2021
Offentliggjørig av funn
01.09.2021
Andre innsamlingsrunde starter
16.09.2021
Deltakere møtes digitalt klokken 15:00-16:00
23.11.2021
Tredje innsamlingsrunde starter
09.12.2021
NPU Webinar 14:00-16:00 - Etter pandemien

Deltakerliste per 29.06.2021

1. Bærum Kulturhus

25. Foynhagen

2. MUNCH

26. Black Box teater

3. Trøndelag Teater

27. Festiviteten Konserthus

4. Den Norske Opera & Ballet

28. Kongsberg Musikkteater

5. Turnéteatret i Trøndelag

29. Parken Kulturhus

6. Espoon Kaupunginteatteri

30. Bølgen Kulturhus

7. Bergen Filharmoniske Orkester

31. Moss Kulturhus

8. Arktisk Filharmoni

32. Nøtterøy Kulturhus

9. Det Norske Teatret

33. Litteraturhuset i Bergen

10. Rogaland Teater

34. Stavanger Konserthus

11. Forsvarets stabsmusikkorps

35. USF Verftet

12. Dansens Hus

36. Filmweb

13. Oslo-Filharmonien

37. Hålogaland Teater

14. Kilden Teater og Konserthus

38. Den Nationale Scene

15. Oslo Nye Teater

39. Odense Teater

16. Teatret Vårt

40. Tromsø Internasjonale Filmfestival

17. Bergen Nasjonale Opera

41. Lilla Teatern

18. Øyafestivalen

42. Svenska Teatern

19. KODE Kunstmuseer og Komponisthjem

43. Åbos Svenska Teater

20. Sandnes kunst- og kulturhus

44. Trondheim Symfoniorkester & Opera

21. Naturhistorisk museum

45. Sjøforsvarets musikkkorps

22. Fosnavåg konserthus

46. Nationaltheatret

23. Historisk museum og Vikingskipshuset

47. Göteborgs Symfoniker

24. Byscenen

48. Stavanger Symfoniorkester

Samarbeidspartnere

Spekterlogo
NTO Logo Sort RGB
Kulturradet Symbol Svart
Wolfbrown logo