Hovedfunn: COVID-19 Monitor 1 & 2

12.10.2020
Hvor villige er publikum til å delta i kulturlivet under pandemien? Publikumsundersøkelse 1 og 2 i COVID-19 Monitor er gjennomført og resultatene er klare. Her kan du laste ned hovedfunnene fra det to første rundene. Bli medlem for å få tilgang til hele rapportserien om hvordan publikums holdninger til fysisk og digital deltagelse endrer seg under pandemien.
JOHN MACDOUGALL

Finn ut mer og bli medlem her

Last ned hovedfunn (tilgjengelig for alle)