Rapportserie om publikumseffekten av pandemien i 3 deler

COVID-19 Monitor: Rapportserien

15.01.2021
Tekst: NPU
Bilde: Bleed
Hva har skjedd med publikum under pandemien? Hvilke effekter har den langvarige usikkerheten rundt smitten hatt på publikums vilje til å delta? Hvilken rolle spiller digitale erstatninger i denne situasjonen? Og hvilke typer digitalt innhold er det større og mindre interesse for?
210115 npu Rapportmal Covid Thumbnail

«7 av 10 vender ikke tilbake når myndigheten sier at det er trygt. 4 av 10 avventer situasjonen selv etter at de er vaksinert.»

NPU

3 innsamlingsrunder: Mai, September og November 2020

Vi har stilt spørsmålene bransjen er opptatt av for å kunne gjenåpne så smittefritt og trygt som mulig, og for å kunne utnytte det digitale mulighetsrommet på best mulig måte.

Den siste rapporten gir et bilde av effekten av koronakrisen per 3. desember 2020 blant publikummet til 21 deltakende institusjoner fra hele landet. Den viser samtidig utviklingen gjennom tre innsamlingsrunder.

I rapporten trekker vi fram det som er mest interessant på aggregert nivå. Institusjonene som deltar i prosjektet har tilgang til et online rapporteringsverktøy som gir mulighet til å filtrere svarene på en rekke underdimensjoner, se egen publikumsutvikling over tid, og sammenlikne egne resultater med andre i samme region eller bransje.

På aggregert nivå kan vi innledningsvis slå fast at publikum er mer avventende enn de var ved forrige måling og at komfortnivåene synker, også med tanke på de mindre teatrene og museene som ble oppfattet som trygge i starten av krisen. Samtidig ser vi at publikum i økende grad venner seg til å delta digitalt, og at de ser fram til å bruke mer tid og penger på kulturarrangementer når pandemien er over.

Hva skjer i 2021?

Vi er i dialog med Kulturrådet og håper å kunne fortsette Covid-19-målinger i 2021. Mer om dette etterhvert som det blir klart hvilke samarbeidspartnere som vil delta.

Last ned rapportene