Webinar 4-21: Etter Pandemien

09.12.2021, 14:00 — 16:00

Zoom
Etter pandemien
Vi møtes for å diskutere funnene fra NPU Monitor 2021, og se frem mot NPU Monitor 2022.

Om webinaret

Når vi kommer til desember vil vi ha gjennomført tre innsamlingsrunder. Det vil gi oss et nytt og godt grunnlag for å diskutere hvordan publikum ønsker at kulturlivet skal se ut etter pandemien, og hva som er de beste strategiene for gjenåpning.

Ønsker publikum å delta på arrangementer med full kapasitet uten avstandskrav?
Har digitale kunst- og kulturtilbud kommet for å bli?
Og ønsker vi oss tilbake til tiden før pandemien, eller skal vi nå lage en ny og mer fremtidsrettet normal?
Disse og mange flere spørsmål gleder vi oss til å diskutere med dere 9. desember.