NPU Prisen 2022

26.09.2022, 17:00 — 19:00

Kulturhuset
01 npu prisen samlet
Oversikt over pris-kategoriene og hva vi vektlegger i år finner du her.

Vi må arbeide både med å øke, forsterke og utvide

Publikumsutvikling forstås og praktiseres hovedsakelig på tre ulike måter i feltet; som å øke antallet besøkende uavhengig av hvem, som å styrke relasjonen til de som allerede deltar og få dem til å teste ut også det smale og nyskapende innholdet, og som å jobbe med å engasjere helt nye grupper med annen sosiodemografi enn det etablerte kulturpublikumet. Kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er opptatt av at aktørene skal møtes og lære av hverandre. Hun har selv delt ut NPU prisene i 2018 på Hamar, og kjenner godt til NPUs arbeid med å identifisere og dele beste praksis. I et intervju fra 6. desember i 2021 svarer hun dette på spørsmålet om hvilke av de tre retningene hun vektlegger og hvorfor:

- Det er så enkelt som at de institusjonene som ikke jobber aktivt med publikumsutvikling i alle de tre retningene risikerer å ikke være relevante. Det er veldig mange unge som overhode ikke opplever det som aktuelt å besøke de store institusjonene. Noe handler om pris, andre ting handler om at man aldri har blitt tatt med hjemmefra, eller at det oppleves at terskelen er for høy. Jobber man ikke med dette går man glipp av en stor mulighet. Man risikerer å ikke overleve.

NPU prisen 2022 - dette ser vi etter

I kategorien "Utvider" ser vi etter kandidater som arbeider målrettet med å utvikle en ny publikumsmiks. De kjenner sitt etablerte publikum og har satt seg som mål å engasjere nye grupper.

Alder og kulturell bakgrunn

  • Pandemien har gjort det viktigere enn noen gang å arbeide med publikumsutvikling. Det har oppstått en forsamlingsfrykt i deler av det eldre, etablerte publikummet. Yngre og mer risikovillige grupper er klare for å delta i kulturlivet så snart det er mulig. Men yngre og mer risikovillige målgrupper er ikke alltid godt nok representert blant publikum i institusjonene. I arbeidet med å finne gode kandidater til NPU prisen 2022 vil vi se etter aktører som klarer å engasjere et mer representativt publikum, både når det gjelder alder og kulturell bakgrunn.

Digital inkludering

  • På den andre siden har pandemien ført til fremveksten av et digitalt kulturtilbud som har gledet svært mange, og som fungerer inkluderende for grupper som av ulike grunner ikke kan delta fysisk. NPU Monitor viser at 1 av 3 publikummere i institusjonsfeltet har deltatt og betalt for digitalt innhold i 2021, også etter gjenåpningen i september, og at 7 av 10 mener at digital tilgang vil spille en rolle i livene deres også etter pandemien. I arbeidet med å finne gode kandidater til NPU prisen 2022 vil vi derfor også se etter aktører som arbeider med digital inkludering.
I kategorien "Forsterker," ser vi etter kandidater som har klart å holde kontakten med etablert publikum, og som har gjort en spesiell innsats for å trygge sitt publikum og motvirke risikoaversjon.

I kategorien "Øker" er vi på utkikk etter aktører som til tross for pandemi, adgangsbegrensning og tidvis nedstengning imponerende nok har klart å skape økt etterspørsel og engasjement rundt sine programmer og møteplasser.

I Kategorien "Fornyer" ser vi etter særlig innovative måter å jobbe på innenfor en av de tre andre kategoriene. I denne kategorien er vi ikke like opptatt av effektmåling. I de tre andre kategoriene ser vi etter kandidater som har satt seg noen tydelige mål for utviklingen av publikumsgrunnlaget, og har undersøkt om de har nådd målene. Vi vil be kandidater i disse kategoriene om å dokumentere egen publikumsutvikling, ikke bare tiltakene, men responsen blant publikum.

Arbeidet med å finne verdige kandidater utføres av NPU-direktør Ingrid Handeland i tett samarbeid med Thomas Prestø. Prestø inngår i 2022 som en del av NPU-teamet som rådgiver og kunnskapsprodusent. I tillegg til sin rolle som kunstnerisk leder av Tabanka Dance Ensemble har Thomas i en årrekke arbeidet som mangfoldsrådgiver for stat, fylke, kommuner og institusjoner. Han har også sittet i juryen for NPU-prisen siden 2017.

Kategoriene

NPU prisen Utvider ikon

Utvider

Nominerte og vinnere kan dokumentere økt engasjement og deltakelse i under-representerte befolkningssegmenter med bestemt sosiodemografisk profil.

NPU prisen Fornyer ikon

Fornyer

Nominerte og vinnere kan vise til planlagt eller gjennomført utprøving av nye og innovative måter å arbeide på, for å oppnå økt, forsterket eller utvidet publikum.

NPU prisen Øker ikon

Øker

Nominerte og vinnere kan dokumentere betydelig økning i fysisk eller digital deltakelse, uavhengig av sosiodemografisk profil.

NPU prisen forsterker ikon

Forsterker

Nominerte og vinnere kan dokumentere forsterket relasjon eller utvidet engasjement blant etablert publikum, uavhengig av sosiodemografisk profil.

Jury 2022

Danby Choi sort hvitt

Danby Choi

Sjefredaktør
Subjekt
Danby Choi (f. 1993) er sjefredaktør i Subjekt. Han grunnla Subjekt i 2013 og selskapet i 2017. Choi er uteksaminert i 2016 med bachelorgrad i journalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er tidligere kunstanmelder i Aftenposten og spaltist i Dagbladet, og har i tillegg erfaring som journalist og nettredaktør i blant annet NRK P3 og Natt og dag, samt jobbet som kommunikasjonsansvarlig i Oslo World Music Festival, grafisk designer for Hovefestivalen, pressemedarbeider i Bylarm, med mer. Choi er styremedlem i Oslo redaktørforening og tidligere norgesmester i streetdance (2009). Han er også blitt nominert av Oslo redaktørforening til Årets nyskaper 2020 og nominert av bransjeavisen Kampanje til Årets medienavn 2021.
Niels Righolt

Niels Righolt

Direktør
Center for Kunst & Interkultur (CKI)
Niels Righolt er direktør for Center for Kunst & Interkultur (CKI) som er en av NPUs nærmeste samarbeidspartnere. Han har 25 års erfaring fra kunstfeltet. Han har jobbet som informasjonssjef, produsent, kunstnerisk leder, kulturpolitisk rådgiver i ulike kulturinstitusjoner og organisasjoner. Han var administrerende og kunstnerisk leder for Dunkers Kunstsenter i Helsingborg, og sjefskurator og produsent for Møstings Hus & Bryggeriets Hus i København. I dag er Niels styremedlem for blant andre Dansehallerne, den danske scenen for moderne dans i København, og nettverket Audience Europe. Niels har en bakgrunn fra litteratur, moderne kultur og kulturkommunikasjon samt spansk kultur og språk fra Universitetet i København.
Portrett Michelle Tisdel

Michelle Tisdel

Styreleder i foreningen INN - Etniske minoriteter i norsk kulturliv
Michelle Tisdel er utdannet sosialantropolog (ph.d., Harvard University, 2006). Hennes forskningsinteresser inkluderer kulturpolitikk, kulturarvproduksjon, kulturinstitusjoner og tilhørighet (Norge og Cuba). Hun har jobbet som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket siden 2008 og er fagansvarlig for emnene migrasjon og mangfold. I 2020 etablerte hun dokumentasjonsprosjektet Lift Every Voice-LEV for å samle inn protestplakater fra antirasismedemonstrasjonene i Norge 5. juni. Hun er styreleder i foreningen INN - Etniske minoriteter i norsk kulturliv og styremedlem i Museene i Akershus. Hun har var tidligere medlem i Kulturrådets fagutvalg for kulturvern og styremedlem i Norsk folkemuseum.
Portrett Kaia brænne

Kaia Brænne

Programsjef for Norges nye nasjonale arena for Kulturpolitikk (NOKU)
Kaia Brænne er programsjef for Norges nye nasjonale arena for Kulturpolitikk: Kulturytring. Hun er samtidig prosjektleder for kompetanseprosjekter i Norsk Kulturforum, og har nærmere 15 års erfaring fra kulturfeltet, der hun har arbeidet med alt fra privatteater og festivaler til internasjonale gjestespill og bransjetreff, scenekunstutdanning og scenekunstinstitusjoner.
Emma Lind

Emma Lind

Rådgiver
Emma Lind er forsker, rådgiver og politker (V). Hun var statssekretær for kultur- og likestillingsminister Abid Raja og er ansatt som seniorrådgiver i Kulturrådet.

Fjorårets vinnere:

DNT vinner årets utvider

Årets Utvider: Det Norske Teatret

Fotograf: Torstein Lund Sperstad
Juryens begrunnelse:
Det Norske Teatret vinner NPU-prisen i kategorien «Utvider» for det langsiktige, strategiske, og dedikerte arbeidet med å gjøre teaterkunsten relevant og tilgjengelig for personer og grupper utenfor det etablerte teaterpublikummet i hovedstaden. Sentrale målgrupper er personer og grupper med flerkulturell bakgrunn og erfaring. Teatret utmerker seg ved å bygge opp mangfoldet fra grunnen, gjennom satsingen på skuespillerutdanningen Det Multinorske og etableringen av spillested på Rommen scene i Groruddalen. De viser gjennom dette at de tar grep for å styrke skapermangfoldet og innholdsmangfoldet i teaterverdenen, og søker aktivt etter et mer mangfoldig publikum. Juryen vil også vise til den digitale satsingen til DNT, som gjorde det mulig å delta smittefritt under pandemien. Dette har vært viktig for å senke tersklene for førstegangsbesøkende. De digitale direktestrømmingene av forestillinger nådde ut til et nytt publikum, herunder også personer med funksjonsvariasjoner, som ellers ikke kunne ha deltatt. Juryen er imponert over den grundige og vidtfavnende jobben som Det Norske Teatret har lagt ned gjennom flere år, og den åpenheten og risikoviljen de har vist i sitt nybrottsarbeid. Det er tydelig at mangfold er en kunstnerisk drivkraft for Det Norske Teatret.
OFO Vinner årets fornyer

Årets Fornyer: Oslo-Filharmonien

Fotograf: Torstein Lund Sperstad
Juryens begrunnelse:
Under pandemien har mange kulturaktører benyttet digitale kanaler og utforsket hvilke muligheter det åpner for – både for å opprettholde kontakten med sitt eksisterende publikum, men også for å nå ut til nye grupper. Noen har i større grad enn andre tenkt nytt rundt formidling av sin kunstform, og gjort en grundig jobb for å utvikle nyskapende innhold på det digitale formatets premisser. OFO utmerket seg i så måte. Gjennom en fremoverlent ledelse, og en sterk vilje i hele organisasjonen til å teste ut nye konsepter, har de gjennom flere prosjekter brutt ned barrierer som nye publikummere kan oppleve i møte med kunstmusikken. De har tatt utfordringene på alvor, og skapt engasjerende innhold av høy kunstnerisk kvalitet og gjerne med overraskende koblinger og ambassadører. Arbeidet har gitt imponerende resultat bl.a. med en stor økning i følgere på sosiale medier, der gjennomsnittsalderen er mye lavere enn blant de vante konsertgjengerne. Juryen berømmer hvordan et stort tradisjonelt orkester klarte å omstille seg på så kort tid, og tok nye grep for å nå bredere ut.